Recursuri in interesul legii

Publicat la 18-07-17

├ÄNALTA CURTE DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE
- SECŢIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 37
din 14 decembrie 2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 07/04/2010

Dosar nr. 23/2009

Sub pre┼čedin┼úia doamnei judec─âtor Lidia B─ârbulescu, pre┼čedintele ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie,

├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, constituit─â ├«n Sec┼úii Unite, ├«n conformitate cu dispozi┼úiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar─â, republicat─â, s-a ├«ntrunit pentru a examina recursul ├«n interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie cu privire la interpretarea ┼či aplicarea dispozi┼úiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului militar din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, precum ┼či acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institu┼úii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 13 din acela┼či act normativ, cu referire la posibilitatea acord─ârii indemniza┼úiei de dispozitiv lunare ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â tuturor func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n domeniul administra┼úiei publice locale.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 67 de judecători din 103 aflaţi în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea - procuror ┼čef al Biroului de reprezentare din cadrul Sec┼úiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a sus┼úinut recursul ├«n interesul legii, pun├ónd concluzii pentru admiterea acestuia ├«n sensul de a se stabili c─â indemniza┼úia de dispozitiv lunar─â ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â, prev─âzut─â de art. 13 din Legea nr. 138/1999, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se acord─â func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n cadrul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor ┼či ├«n institu┼úiile publice din subordinea acestuia, precum ┼či personalului care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale ┼či a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial ┼či ├«nainte de transfer sau deta┼čare din cadrul fostului Minister de Interne.

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

├Än practica instan┼úelor de judecat─â s-a constatat c─â nu exist─â un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea ┼či aplicarea dispozi┼úiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului militar din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, precum ┼či acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institu┼úii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 13 din acela┼či act normativ, cu referire la posibilitatea acord─ârii indemniza┼úiei de dispozitiv lunare ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â tuturor func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n domeniul administra┼úiei publice locale.

Astfel, unele instan┼úe au admis ac┼úiunile formulate de func┼úionarii publici ┼či personalul contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n domeniul administra┼úiei publice locale ┼či au obligat prim─âriile ┼či consiliile locale la alocarea, calcularea ┼či plata c─âtre reclaman┼úi a drepturilor b─âne┼čti reprezent├ónd indemniza┼úia de dispozitiv lunar─â ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â.

├Än motivarea acestei solu┼úii s-a re┼úinut c─â sunt incidente dispozi┼úiile art. 13 din Legea nr. 138/1999, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, potrivit c─ârora cadrele militare ├«n activitate, militarii angaja┼úi pe baz─â de contract ┼či salaria┼úii civili beneficiaz─â de o indemniza┼úie de dispozitiv lunar─â de 25% din solda de func┼úie, solda de grad, solda de merit, indemniza┼úia de comand─â ┼či grada┼úii, respectiv din salariul de baz─â.

S-a re┼úinut, de asemenea, c─â ulterior apari┼úiei Legii nr. 138/1999, Ministerul de Interne ┼či Ministerul Administra┼úiei Publice s-au reorganizat prin comasare, form├ónd Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor ┼či, prin Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 496/2003 pentru modificarea ┼či completarea Ordinului ministrului de interne nr. 275/2002 privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar ┼či civil din Ministerul de Interne, s-a dispus c─â indemniza┼úia de dispozitiv se acord─â ┼či personalului civil care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n domeniul administra┼úiei publice, f─âr─â a distinge ├«ntre administra┼úia public─â central─â ┼či cea local─â.

Totodat─â, ├«n ordinul men┼úionat a fost definit─â sintagma "personal civil", con┼úinut─â de art. 47 din Legea nr. 138/1999 ca reprezent├ónd func┼úionarii publici ┼či personalul contractual din Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, prev─âz├óndu-se c─â acest personal beneficiaz─â de drepturile stabilite prin Legea nr. 138/1999, cu excep┼úia celui din domeniul administra┼úiei publice, care beneficiaz─â doar de dreptul prev─âzut la art. 13 din aceea┼či lege, precum ┼či de drepturile prev─âzute ├«n reglement─ârile ├«n vigoare aplicabile salaria┼úilor omologi din sectorul bugetar.

Alte instan┼úe, dimpotriv─â, au respins ac┼úiunile av├ónd ca obiect plata indemniza┼úiei de dispozitiv reglementat─â de art. 13 din Legea nr. 138/1999, formulate de func┼úionarii publici ┼či personalul contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n administra┼úia public─â local─â.

├Än motivare s-a ar─âtat c─â Legea nr. 138/1999, astfel cum rezult─â din ├«nsu┼či titlul ei, stabile┼čte modalitatea de salarizare ┼či acordare a altor drepturi numai pentru personalul militar din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, precum ┼či acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institu┼úii.

Astfel, potrivit prevederilor art. 47 din legea men┼úionat─â, numai personalul civil din ministerele ┼či institu┼úiile centrale enumerate ├«n art. 1 beneficiaz─â de unele drepturi prev─âzute de acest act normativ, iar conform art. 49, personalul civil care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi ├«n condi┼úii similare cu cele ale cadrelor militare beneficiaz─â de primele, sporurile ┼či indemniza┼úiile acordate acestora.

S-a ar─âtat, de asemenea, c─â prevederile din Legea nr. 138/1999 ┼či din Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 496/2003 referitoare la indemniza┼úia de dispozitiv ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â nu sunt aplicabile ┼či altor categorii de func┼úionari publici ┼či personal angajat pe baz─â de contract care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n administra┼úia public─â local─â, Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor neav├ónd nicio atribu┼úie ├«n privin┼úa salariz─ârii acestor categorii profesionale, ├«ntruc├ót administra┼úia public─â local─â nu face parte din structurile acestui minister.

S-a apreciat, prin recursul ├«n interesul legii, c─â aceste din urm─â instan┼úe au interpretat ┼či aplicat corect dispozi┼úiile legii.

În legătură cu această problemă de drept, în privinţa căreia s-a constatat că instanţele nu au un punct de vedere unitar, se reţin următoarele:

├Än conformitate cu art. 1 din Legea nr. 138/1999 "dispozi┼úiile prezentei legi se aplic─â personalului militar ┼či civil din cadrul Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, Ministerului de Interne, Serviciului Rom├ón de Informa┼úii, Serviciului de Informa┼úii Externe, Serviciului de Protec┼úie ┼či Paz─â, Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale ┼či Ministerului Justi┼úiei".

Art. 13 din Legea nr. 138/1999 prevede: "cadrele militare ├«n activitate, militarii angaja┼úi pe baz─â de contract ┼či salaria┼úii civili beneficiaz─â de o indemniza┼úie de dispozitiv lunar─â de 25% din solda de func┼úie, solda de grad, solda de merit, indemniza┼úia de comand─â ┼či grada┼úii, respectiv din salariul de baz─â."

Prin prevederile art. 47 din aceea┼či lege se arat─â c─â "personalul civil din ministerele ┼či institu┼úiile centrale prev─âzute la art. 1 beneficiaz─â de drepturile salariale reglementate ├«n legisla┼úia aplicabil─â ├«n sectorul bugetar ┼či de unele drepturi salariale prev─âzute de prezenta lege", iar art. 49 stipuleaz─â c─â "personalul civil din ministerele ┼či institu┼úiile centrale prev─âzute la art. 47, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi ├«n condi┼úii similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiaz─â de primele, sporurile ┼či indemniza┼úiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare ├«n activitate".

Dispozi┼úiile legale sus-men┼úionate con┼úin o enumerare limitativ─â ┼či sunt aplicabile personalului militar ┼či civil din institu┼úiile men┼úionate la art. 1 din lege, astfel c─â nu exist─â niciun temei pentru ca drepturile salariale suplimentare const├ónd ├«n indemniza┼úia de dispozitiv lunar─â de 25% din salariul de baz─â s─â poat─â fi recunoscute ┼či acordate tuturor func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual din administra┼úia public─â local─â.

Aceste dispozi┼úii legale nu au devenit aplicabile func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual din administra┼úia public─â local─â nici dup─â ce Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor i-au fost stabilite unele atribu┼úii ├«n domeniul administra┼úiei publice c─âci stabilirea respectivelor atribu┼úii nu semnific─â includerea administra┼úiei publice locale ├«n structurile acestui minister, pentru a se putea considera c─â Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 496/2003 ar fi privit ┼či aceste categorii profesionale.

Prin acte normative succesive, ca urmare a unor reorganiz─âri, denumirea Ministerului de Interne a fost schimbat─â de mai multe ori ├«n decursul timpului, ocazie cu care s-a dispus ┼či asupra atribu┼úiilor acestui minister, c├ót ┼či cu privire la institu┼úii publice ┼či structuri ce urmau s─â ├«┼či desf─â┼čoare activitatea ├«n subordinea sa ┼či, desigur, cu privire la situa┼úia personalului s─âu ┼či al acelor institu┼úii.

Astfel, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) ┼či b) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor (├«n prezent abrogat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare), acestui minister rezultat prin unificarea fostului Minister de Interne cu fostul Minister al Administra┼úiei i s-au stabilit atribu┼úii at├ót ├«n domeniul administra┼úiei publice, c├ót ┼či ├«n cel al ordinii ┼či siguran┼úei publice, iar potrivit dispozi┼úiilor art. 17 alin. (2) ┼či (3) din acela┼či act normativ, personalul Ministerului de Interne ┼či cel al Ministerului Administra┼úiei a fost transferat ├«n interesul serviciului ┼či numit pe func┼úii la Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, ├«n condi┼úiile legii, beneficiind de drepturile dob├óndite anterior, conform legisla┼úiei, precum ┼či, ├«n limita bugetului aprobat, de indemniza┼úii ┼či sporuri specifice institu┼úiilor din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â.

Cu aceast─â ocazie, personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situa┼úii de Urgen┼ú─â, Inspectoratului Na┼úional pentru Eviden┼úa Persoanelor ┼či Direc┼úiei Generale de Pa┼čapoarte, care a activat anterior ├«n domeniul ordinii ┼či siguran┼úei publice din fostul Minister de Interne, a fost transferat ├«n domeniul administra┼úiei publice centrale din subordinea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, potrivit dispozi┼úiilor art. 11 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 63/2003.

Ulterior, conform prevederilor art. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m─âsuri de reorganizare ├«n cadrul administra┼úiei publice centrale, aprobat─â prin Legea nr. 98/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a fost ├«nfiin┼úat Ministerul Internelor ┼či Reformei Administrative, prin reorganizarea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, ├«n subordinea noului minister fiind trecute institu┼úiile centrale men┼úionate ├«n art. 13 alin. (1) ┼či (2) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Totodat─â, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) ┼či (3) din aceast─â din urm─â ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, personalul ministerului reorganizat a fost transferat ├«n interesul serviciului, cu men┼úinerea func┼úiilor de┼úinute ┼či a drepturilor salariale dob├óndite anterior, la ministerul rezultat din reorganizare.

├Än urma acestei m─âsuri, ├«n domeniul administra┼úiei publice din Ministerul Internelor ┼či Reformei Administrative a fost transferat personalul din structurile prev─âzute la art. 13 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

├Än prezent, ├«n urma reorganiz─ârii Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative dispuse prin art. 1 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor m─âsuri de reorganizare ├«n cadrul administra┼úiei publice centrale, aprobat─â prin Legea nr. 186/2009, a avut loc din nou ├«nfiin┼úarea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, iar conform art. 21 din ordonan┼ú─â, acesta a preluat personalul ministerului reorganizat, personal care ┼či-a men┼úinut nivelul salariz─ârii prev─âzut prin actele normative ├«n vigoare, a┼ča cum se arat─â ├«n art. 22 alin. (7) din acela┼či act normativ.

Pe parcursul succesiunii de acte normative care au vizat reorganizarea aceluia┼či minister, mai exact ├«n baza art. 9 alin. (4) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 63/2003, a fost emis Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 496/2003 privind modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar ┼či civil din Ministerul de Interne.

Din examinarea dispoziţiilor ordinului se observă vă acesta a fost emis, printre altele, în vederea clarificării unor aspecte privind modalitatea de salarizare a personalului civil transferat în domeniul administraţiei publice din structurile aflate în subordinea fostului Minister de Interne, deoarece Ordinul ministrului de interne nr. 275/2002 fusese adoptat anterior reorganizării ministerului, astfel că se referea numai la personalul civil din instituţiile cu activitate în domeniul ordinii publice.

Potrivit pct. 9.2 din ordin: "Indemniza┼úia de dispozitiv se acord─â ┼či personalului care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n domeniul administra┼úiei publice", iar la pct. 31.1 se arat─â c─â "prin personal civil se ├«n┼úelege func┼úionarii publici ┼či personalul contractual din Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor".

La acela┼či punct al ordinului se precizeaz─â c─â "personalul civil din Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor beneficiaz─â de drepturile stabilite prin prezenta lege, cu excep┼úia celui din domeniul administra┼úiei publice, care beneficiaz─â doar de dreptul prev─âzut de art. 13 din lege, precum ┼či de cele prev─âzute ├«n reglement─ârile ├«n vigoare aplicabile salaria┼úilor analogi din sectorul bugetar".

A┼čadar, prin dispozi┼úiile acestui ordin nu s-a acordat dreptul salarial const├ónd ├«n indemniza┼úia de dispozitiv altui personal civil (func┼úionari publici ┼či personal contractual) din domeniul administra┼úiei publice, dec├ót cel aflat ├«n subordinea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, ├«n condi┼úiile ├«n care, a┼ča cum s-a men┼úionat anterior, acestui minister i-au fost stabilite atribu┼úii at├ót ├«n domeniul ordinii ┼či siguran┼úei publice, c├ót ┼či ├«n cel al administra┼úiei publice.

Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 496/2003 nu s-a referit ┼či nici nu se putea referi la vreo categorie de personal din administra┼úia public─â local─â, c─âci autorit─â┼úile prin care aceasta se realizeaz─â nu se afl─â ├«n raport de subordonare nici fa┼ú─â de Ministerul de Interne, nici fa┼ú─â de vreo alt─â autoritate a statului, ci func┼úioneaz─â potrivit principiilor descentraliz─ârii, autonomiei locale ┼či deconcentr─ârii serviciilor publice, a┼ča cum se stabile┼čte prin art. 120 alin. 1 din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â, ┼či art. 2 alin. (1) din Legea administra┼úiei publice locale nr. 215/2001, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

A┼ča cum s-a ar─âtat, prin ordonan┼úele de urgen┼ú─â ce au fost men┼úionate se stabile┼čte c─â func┼úionarii publici ┼či personalul contractual ce au beneficiat de indemniza┼úia de dispozitiv lunar─â c├ót timp au fost ├«ncadra┼úi la Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor vor continua s─â aib─â respectivul drept ┼či dup─â transferul lor ├«n structurile administra┼úiei publice centrale din subordinea acestui minister.

Ulterior, conform prevederilor art. 18 alin. (2) ┼či (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, personalul fostului Minister al Administra┼úiei ┼či Internelor a fost transferat ├«n interesul serviciului la Ministerul Internelor ┼či Reformei Administrative cu men┼úinerea func┼úiilor de┼úinute ┼či a drepturilor salariale dob├óndite anterior.

Pe de alt─â parte, potrivit dispozi┼úiilor art. 4 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 84/2001 privind ├«nfiin┼úarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare de eviden┼ú─â a persoanelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 372/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea ┼či completarea unor acte normative ├«n vederea stabilirii cadrului organizatoric ┼či func┼úional corespunz─âtor desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor de eliberare ┼či eviden┼ú─â a c─âr┼úilor de identitate, actelor de stare civil─â, pa┼čapoartelor simple, permiselor de conducere ┼či certificatelor de ├«nmatriculare a vehiculelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 520/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, au fost ├«nfiin┼úate ├«n subordinea consiliilor locale ale comunelor, ora┼čelor ┼či municipiilor servicii publice comunitare locale de eviden┼ú─â a persoanelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civil─â din aparatul propriu al consiliilor locale ┼či al forma┼úiunilor locale de eviden┼ú─â a popula┼úiei din structura Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor.

Potrivit art. 241 alin. (2) din acela┼či act normativ, astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea ┼či completarea unor acte normative ├«n vederea stabilirii cadrului organizatoric ┼či func┼úional corespunz─âtor desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor de eliberare ┼či eviden┼ú─â a c─âr┼úilor de identitate, actelor de stare civil─â, pa┼čapoartelor simple, permiselor de conducere ┼či certificatelor de ├«nmatriculare a vehiculelor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 349/2005, personalul serviciilor comunitare de eviden┼ú─â a persoanelor este deta┼čat de la Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, ├«n condi┼úiile legii, p─âstr├óndu-┼či toate drepturile anterior dob├óndite.

Solu┼úii legislative similare au fost adoptate ┼či prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2001 privind ├«nfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea ┼či eviden┼úa pa┼čapoartelor simple ┼či serviciilor publice comunitare regim permise de conducere ┼či ├«nmatriculare a vehiculelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 362/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n sensul c─â personalul acestor servicii comunitare organizate ├«n cadrul prefecturilor jude┼úene ┼či al Prefecturii Municipiului Bucure┼čti, ├«n baza art. 151 ┼či 152 din actul normativ men┼úionat, este transferat din structura Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, p─âstr├óndu-┼či toate drepturile anterior dob├óndite.

Astfel fiind, ├«n afar─â de militarii ┼či salaria┼úii civili (func┼úionari publici ┼či personal contractual) din Ministerul Internelor ┼či Reformei Administrative (├«n prezent Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor) ┼či din institu┼úiile publice aflate ├«n subordinea ministerului, indemniza┼úia de dispozitiv prev─âzut─â de art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se acord─â ┼či urm─âtoarelor categorii de personal:

- personalului civil al serviciilor comunitare de eviden┼ú─â a persoanelor care sunt organizate ┼či func┼úioneaz─â ├«n subordinea consiliilor locale, ├«n temeiul dispozi┼úiilor cu caracter special ale art. 241 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 84/2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 372/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n considerarea faptului c─â este ├«ncadrat la Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor (fost Ministerul Internelor ┼či Reformei Administrative) ┼či este deta┼čat la aceste servicii comunitare, p─âstr├óndu-┼či toate drepturile anterior dob├óndite;

- personalului civil al serviciilor comunitare pentru eliberarea ┼či eviden┼úa pa┼čapoartelor simple ┼či al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere ┼či ├«nmatriculare a vehiculelor organizate ├«n cadrul prefecturilor jude┼úene ┼či al Prefecturii Municipiului Bucure┼čti ├«n temeiul dispozi┼úiilor cu caracter special ale art. 151 ┼či 152 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 362/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n considerarea faptului c─â ├«┼či p─âstreaz─â toate drepturile dob├óndite anterior transferului din structura Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor la aceste servicii comunitare.

Prin urmare, este evident faptul c─â nu pot beneficia de indemniza┼úia de dispozitiv alte categorii de func┼úionari publici sau personal contractual care, de┼či la un moment dat au avut beneficiul acestui drept salarial, ├«n considerarea faptului c─â au f─âcut parte din structuri ale Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, dar care ├«n prezent nu se mai ├«ncadreaz─â ├«n niciuna dintre ipotezele juridice prezentate.

De asemenea, este evident faptul c─â nu pot beneficia de indemniza┼úia de dispozitiv to┼úi func┼úionarii publici ┼či personalul contractual din cadrul autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, ├«ntruc├ót nici aceste categorii de personal nu se ├«ncadreaz─â ├«n vreuna dintre ipotezele juridice prezentate.

Dac─â legiuitorul ar fi dorit acordarea indemniza┼úiei de dispozitiv de 25% din salariul de baz─â tuturor func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual din administra┼úia public─â local─â, ar fi prev─âzut ├«n mod expres o atare posibilitate.

Nu se poate sus┼úine c─â exist─â discriminare, ├«n sensul dispozi┼úiilor art. 14 din Conven┼úia European─â a Drepturilor Omului ┼či art. 16 din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â, ├«n ceea ce prive┼čte salarizarea func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual transferat ├«n structurile administra┼úiei publice, institu┼úiile publice ┼či organele de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din subordinea Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, precum ┼či a celui deta┼čat, respectiv transferat ├«n serviciile publice comunitare din subordinea consiliilor locale ori a prefecturilor ┼či celelalte categorii de func┼úionari publici ┼či personal contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n alte institu┼úii ┼či servicii publice din administra┼úia local─â, ├«ntruc├ót personalul care a lucrat ├«n structurile fostului Minister de Interne a beneficiat de sporul de dispozitiv, iar prin prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 63/2003, ale Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 221/2008, aprobat─â prin Legea nr. 186/2009, acte normative succesive care au reglementat m─âsuri de reorganizare a acestui minister, s-a prev─âzut c─â personalul din cadrul s─âu ├«┼či p─âstreaz─â drepturile dob├óndite anterior.

Curtea European─â a Drepturilor Omului, ├«n jurispruden┼úa sa constant─â, legat─â de aplicarea garan┼úiei instituit─â de art. 14 din Conven┼úie, a subliniat c─â o diferen┼ú─â de tratament are natur─â discriminatorie numai dac─â nu se bazeaz─â pe o justificare rezonabil─â ┼či obiectiv─â, adic─â nu urm─âre┼čte un scop legitim sau dac─â nu exist─â un raport de propor┼úionalitate ├«ntre mijloacele folosite ┼či scopul urm─ârit.

De asemenea, Curtea a statuat c─â statele dispun de o anumit─â marj─â de apreciere pentru a determina dac─â ┼či ├«n ce m─âsur─â diferen┼úele dintre situa┼úiile analoage sunt de natur─â s─â justifice un tratament diferit, iar autorit─â┼úile na┼úionale competente r─âm├ón libere s─â aleag─â m─âsurile pe care le socotesc potrivite pentru atingerea unui scop legitim.

Or, ├«n esen┼ú─â, acordarea de c─âtre legiuitor a acestui drept salarial categoriilor profesionale ce au fost ar─âtate ├«┼či are justificarea ├«n complexitatea ┼či gradul de dificultate al sarcinilor de serviciu, precum ┼či al responsabilit─â┼úilor ce le revin.

Totodată, este evident că nu ne aflăm în prezenţa unor situaţii analoage tratate diferenţiat.

├Än consecin┼ú─â, ├«n temeiul dispozi┼úiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale art. 329 alin. 2 ┼či 3 din Codul de procedur─â civil─â, urmeaz─â a se admite recursul ├«n interesul legii ┼či a se decide ├«n sensul considerentelor de mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE in numele legii D E C I D:

Admit recursul ├«n interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie.

Dispozi┼úiile art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului militar din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, precum ┼či acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institu┼úii se interpreteaz─â ├«n sensul c─â indemniza┼úia de dispozitiv lunar─â ├«n cuantum de 25% din salariul de baz─â, prev─âzut─â de art. 13 din acest act normativ, se acord─â func┼úionarilor publici ┼či personalului contractual care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n cadrul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor ┼či ├«n institu┼úiile publice din subordinea ministerului, precum ┼či personalului care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale ┼či a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial ┼či ├«nainte de transfer sau deta┼čare din cadrul fostului Minister de Interne.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur─â civil─â.

Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ast─âzi, 14 decembrie 2009.

PRE┼×EDINTELE ├ÄNALTEI CUR┼óI DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE,
judec─âtor LIDIA B─éRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,
Adriana Daniela White