Recursuri in interesul legii

Publicat la 18-07-17

├ÄNALTA CURTE DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE
- SECŢIILE UNITE -
DECIZIA Nr. 46

din 15 decembrie 2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 16/07/2009

Dosar nr. 27/2008

Sub pre┼čedin┼úia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre┼čedintele ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie,

├Än ┼čedin┼úa din 13 octombrie 2008, Sec┼úiile Unite ale ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, ├«n conformitate cu dispozi┼úiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, s-au ├«ntrunit ┼či au luat ├«n examinare recursul ├«n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, cu privire la acordarea sporului de confiden┼úialitate judec─âtorilor, procurorilor ┼či personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či parchetelor de pe l├óng─â acestea, ├«n raport de dispozi┼úiile art. 3 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/2006 privind cre┼čterile salariale ce se vor acorda personalului militar ┼či func┼úionarilor publici cu statut special din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 6/2007 privind unele m─âsuri de reglementare a drepturilor salariale ┼či a altor drepturi ale func┼úionarilor publici p├ón─â la intrarea ├«n vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ┼či alte drepturi ale func┼úionarilor publici, precum ┼či cre┼čterile salariale care se acord─â func┼úionarilor publici ├«n anul 2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 232/2007, cu modific─ârile ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ┼či sanc┼úionarea sp─âl─ârii banilor, precum ┼či pentru instituirea unor m─âsuri de prevenire ┼či combatere a finan┼ú─ârii actelor de terorism, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale art. 13 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii, precum ┼či indemniza┼úiile ┼či celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 9/2001.
Procurorul general al ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.
├Än concluziile sale, reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a cerut admiterea recursului ├«n interesul legii, referitor la plata sporului de confiden┼úialitate, ├«n sensul de a se stabili c─â judec─âtorii, procurorii ┼či personalul auxiliar de specialitate din cadrul instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či parchetelor de pe l├óng─â acestea nu au dreptul la acest spor deoarece nu fac parte din categoriile de persoane stabilite ├«n mod expres prin lege.
În vederea deliberării, a fost amânată pronunţarea pentru azi, 15 decembrie 2008, când

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

├Än practica instan┼úelor judec─âtore┼čti s-a constatat c─â nu exist─â un punct de vedere unitar cu privire la acordarea sporului de confiden┼úialitate de 15%, calculat la indemniza┼úia brut─â lunar─â, respectiv salariul brut lunar judec─âtorilor, procurorilor ┼či personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či parchetelor de pe l├óng─â acestea, ├«n raport de dispozi┼úiile art. 3 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/2006, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 6/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 232/2007, art. 20 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale art. 13 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 57/2000, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 9/2001.

Astfel, unele instan┼úe au respins ac┼úiunile reclaman┼úilor, magistra┼úi ┼či personal auxiliar de specialitate, privind acordarea sporului de confiden┼úialitate cu motivarea c─â ace┼čtia nu fac parte din categoria personalului militar ┼či a func┼úionarilor publici cu statut special din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, personalului Consiliul Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii, cel al Consiliului Na┼úional pentru Combaterea Discrimin─ârii.

S-a mai sus┼úinut c─â situa┼úia acestui personal nu este considerat─â comparabil─â cu cea a magistra┼úilor ┼či a personalului auxiliar de specialitate din sistemul judiciar, al c─âror statut ┼či sistem de salarizare sunt reglementate prin legi de sine st─ât─âtoare, motiv pentru care nu se poate re┼úine o discriminare ├«n acest sens.

S-a relevat c─â diferen┼úierea indemniza┼úiilor ┼či a salariilor de baz─â pentru demnitari ┼či al┼úi salaria┼úi din sistemul bugetar reprezint─â op┼úiunea liber─â a legiuitorului, ┼úin├ónd seama de importan┼úa ┼či complexitatea diferitelor func┼úii. Legiuitorul este ├«n drept totodat─â s─â instituie anumite sporuri la indemniza┼úiile ┼či salariile de baz─â, premii periodice ┼či alte stimulente, pe care le diferen┼úiaz─â ├«n func┼úie de categoriile de personal c─ârora li se acord─â, le poate modifica ├«n diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.

Prin urmare, pentru instituirea sporului de confiden┼úialitate legiuitorul a avut ├«n vedere numai anumite categorii de personal ┼či a limitat strict sfera acestora la cel de┼úin─âtor de informa┼úii clasificate, conform prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protec┼úia informa┼úiilor clasificate, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či Hot─âr├órii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na┼úionale de protec┼úie a informa┼úiilor clasificate ├«n Rom├ónia, cu modific─ârile ulterioare.

Alte instan┼úe, dimpotriv─â, s-au pronun┼úat ├«n sensul admiterii unor asemenea ac┼úiuni formulate de magistra┼úi ┼či de personalul auxiliar de specialitate, dispun├ónd plata drepturilor salariale solicitate care reprezint─â spor de confiden┼úialitate, ├«n cuantum de 15%, calculat la indemniza┼úia brut─â lunar─â ┼či, respectiv, salariul de baz─â brut lunar.

├Än motivarea acestui punct de vedere s-a re┼úinut c─â, potrivit dispozi┼úiilor art. 13 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 57/2000, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 9/2001, pentru p─âstrarea confiden┼úialit─â┼úii ├«n leg─âtur─â cu faptele, informa┼úiile, documentele de care iau cuno┼čtin┼ú─â ├«n cadrul func┼úiei, personalul Consiliului Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii beneficiaz─â de un spor lunar de confiden┼úialitate ├«n cuantum de p├ón─â la 30% calculat la salariul de baz─â brut. De asemenea, s-a relevat c─â, potrivit dispozi┼úiilor art. 8 din acela┼či act normativ, salariile de baz─â pentru func┼úii de conducere ┼či de execu┼úie din cadrul consiliului sunt asimilate func┼úiilor specifice ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ┼či Cur┼úii Constitu┼úionale.

S-a ├«nvederat c─â obliga┼úia profesional─â de confiden┼úialitate a fost impus─â imperativ salaria┼úilor magistra┼úi ┼či personalului auxiliar de specialitate de c─âtre legiuitor prin dispozi┼úiile art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec─âtorilor ┼či procurorilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) ┼či (2) din Codul deontologic al magistra┼úilor, aprobat prin Hot─âr├órea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2005, ┼či ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 9 din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, aprobat prin Hot─âr├órea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005.

S-a considerat c─â magistra┼úii ┼či personalul auxiliar de specialitate desf─â┼čoar─â o activitate judiciar─â ce implic─â administrarea sau cel pu┼úin contactul cu informa┼úii confiden┼úiale (unele chiar clasificate), const├ónd ├«n date privind arest─âri, intercept─âri ale convorbirilor telefonice, martori sub acoperire, protec┼úia victimelor, datele cu caracter personal ale justi┼úiabililor ┼či colegilor de serviciu, secret bancar, economic, drepturi de proprietate intelectual─â, fapt ce ├«i ├«ndrept─â┼úe┼čte la acordarea sporului de confiden┼úialitate.

├Än fine, s-a mai sus┼úinut c─â prin neacordarea sporului de confiden┼úialitate sunt ├«nc─âlcate principiile constitu┼úionale privind nediscriminarea, dreptul la plat─â egal─â pentru munc─â egal─â, dreptul la salariu pentru munca prestat─â, care se coroboreaz─â cu reglement─ârile interna┼úionale ├«n materie, respectiv, dispozi┼úiile art. 7 ┼či 23 din Declara┼úia Universal─â a Drepturilor Omului, care garanteaz─â dreptul tuturor persoanelor la protec┼úie egal─â a legii ├«mpotriva oric─ârei discrimin─âri ┼či dreptul la o remunera┼úie echitabil─â ┼či satisf─âc─âtoare.

Aceste din urm─â instan┼úe au interpretat ┼či aplicat corect dispozi┼úiile legii.

Prestarea muncii se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, odată reglementate prin norme de drept, devin, de regulă, raporturi juridice de muncă.

├Än aceast─â categorie intr─â raporturile de munc─â (de serviciu) ale func┼úionarilor publici civili sau militari, ale solda┼úilor ┼či grada┼úilor voluntari, ale persoanelor care de┼úin demnit─â┼úi publice, ale magistra┼úilor ┼či magistra┼úilor-asisten┼úi, ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan┼úelor ┼či parchetelor de pe l├óng─â acestea, ale membrilor cooperatori ┼či raporturile juridice de munc─â n─âscute ├«n baza ├«ncheierii contractului individual de munc─â.

Magistra┼úii constituie o categorie special─â de personal care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n temeiul unui raport de munc─â sui generis.

Este un raport juridic care are la baz─â un acord de voin┼ú─â, un contract nenumit, de drept public, ├«ncheiat cu ├«nsu┼či statul, reprezentat de Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ulterior numirii, p─âr┼úi ├«n raporturile de munc─â ale magistra┼úilor sunt, ├«n puterea legii, ca exponen┼úi ai puterii judec─âtore┼čti a statului, ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, Parchetul de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ┼či celelalte instan┼úe ┼či parchete de pe l├óng─â acestea. Atribu┼úiile persoanelor juridice respective sunt exclusiv de natur─â func┼úional─â, operatorie.

Anumite atribu┼úii clasice ale angajatorului, chiar esen┼úiale, sunt exercitate de c─âtre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Consiliul Superior al Magistraturii, deci de alte autorit─â┼úi dec├ót persoanele juridice, parte ├«n raporturile de munc─â ale magistra┼úilor.

Drepturile ┼či obliga┼úiile acestor categorii de personal sunt reglementate de Legea nr. 303/2004, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, ┼či Legea nr. 304/2004, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

├Än ceea ce prive┼čte drepturile ┼či obliga┼úiile personalului auxiliar de specialitate, acestea sunt reglementate de Legea nr. 567/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Ceea ce este comun magistra┼úilor, magistra┼úilor-asisten┼úi ┼či personalului auxiliar de specialitate, ├«n ceea ce prive┼čte problema pus─â ├«n discu┼úie de recursul ├«n interesul legii, este faptul c─â at├ót atribu┼úiile ┼či responsabilit─â┼úile fiec─ârui post, condi┼úiile de munc─â, c├ót ┼či cuantumul indemniza┼úiilor/salariilor nu pot fi negociate ├«n mod individual deoarece ele sunt stabilite de lege sau de regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, dispune ├«n art. 39 alin. (2) lit. f) c─â salariatului ├«i revine obliga┼úia de a respecta secretul de serviciu.

La r├óndul ei, Legea nr. 182/2002 stabile┼čte la art. 36 alin. (3) c─â persoana care urmeaz─â s─â desf─â┼čoare o activitate sau s─â fie ├«ncadrat─â la un loc de munc─â ce presupune accesul la informa┼úii clasificate trebuie s─â prezinte conduc─âtorului unit─â┼úii un angajament scris de p─âstrare a secretului de stat sau de serviciu. Textul legal reglementeaz─â dou─â ipoteze privind acest angajament, ┼či anume: la ├«ncadrarea ├«n munc─â (la ├«ncheierea contractului individual de munc─â sau la na┼čterea raportului de serviciu) ori la trecerea ├«ntr-o alt─â munc─â ├«n cadrul aceleia┼či unit─â┼úi (la acela┼či angajator).

Potrivit art. 16 alin. 1 din Codul deontologic al magistraţilor, magistraţii au obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut în această calitate.

Nerespectarea secretului deliber─ârii sau a confiden┼úialit─â┼úii lucr─ârilor care au acest caracter constituie abatere disciplinar─â potrivit art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec─âtorilor ┼či procurorilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Totodat─â, conform art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či art. 9 din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, personalul auxiliar de specialitate este obligat s─â p─âstreze secretul profesional, confiden┼úialitatea, ├«n leg─âtur─â cu faptele ┼či informa┼úiile despre care ia cuno┼čtin┼ú─â ├«n executarea func┼úiei, cu privire la procese aflate ├«n curs de desf─â┼čurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

├Än conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/2006, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 444/2006, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, pentru p─âstrarea confiden┼úialit─â┼úii ├«n leg─âtur─â cu informa┼úiile clasificate, ├«n func┼úie de certificatul/avizul de securitate de┼úinut, cadrele militare ├«n activitate, func┼úionarii publici cu statut special, militarii angaja┼úi pe baz─â de contract ┼či personalul civil din institu┼úiile publice de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â beneficiaz─â de un spor lunar de p├ón─â la 15% din solda lunar─â, respectiv din salariul de baz─â cu ├«ncadrarea ├«n limitele bugetelor aprobate. Unit─â┼úile, categoriile de personal, condi┼úiile de acordare ┼či cuantumul sporului de confiden┼úialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conduc─âtorului institu┼úiei centrale din sectorul de ap─ârare na┼úional─â, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â.

De asemenea, prin dispozi┼úiile art. 15 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 6/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 232/2007, cu modific─ârile ulterioare, act normativ care se aplic─â numai celor numi┼úi ├«n temeiul Legii nr. 188/1999, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se prevede c─â sporul de confiden┼úialitate se acord─â func┼úionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului ├«n cuantum de p├ón─â la 15% din salariul de baz─â, precum ┼či func┼úionarilor publici din cadrul Administra┼úiei Preziden┼úiale, Consiliului Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integr─ârii Europene, direc┼úiilor subordonate ministrului delegat pentru comer┼ú din cadrul Ministerului Economiei ┼či Comer┼úului, Consiliului Legislativ.

Categoriile de func┼úionari publici, cuantumurile sporului de confiden┼úialitate ┼či condi┼úiile de acordare se stabilesc, ├«n limitele prev─âzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu ├«ncadrarea ├«n cheltuielile de personal prev─âzute ├«n bugetul aprobat.

Spor de confiden┼úialitate primesc ┼či personalul din aparatul Consiliului Na┼úional pentru Combaterea Discrimin─ârii [art. 30 alin. (3) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ┼či sanc┼úionarea tuturor formelor de discriminare, republicat─â], func┼úionarii publici cu statut special din sistemul administra┼úiei penitenciare care lucreaz─â cu cifru (art. 15 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale func┼úionarilor publici cu statut special din sistemul administra┼úiei penitenciare, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 462/2006, cu modific─ârile ulterioare), personalul din aparatul Consiliului Na┼úional pentru Studierea Arhivelor Securit─â┼úii (art. 13 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 57/2000, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 9/2001), personalul Oficiului Na┼úional de Prevenire ┼či Combatere a Sp─âl─ârii Banilor [art. 20 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare], personalul contractual din aparatul de lucru al Guvernului ┼či al Ministerului Integr─ârii Europene, precum ┼či personalul contractual din institu┼úiile ┼či autorit─â┼úile publice (art. 13 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 123/2003 privind cre┼čterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 164/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 10/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 231/2007, cu modific─ârile ulterioare).

Cu alte cuvinte, spor de confiden┼úialitate prime┼čte tot personalul din institu┼úiile ┼či autorit─â┼úile publice care gestioneaz─â informa┼úii clasificate din clasa secrete de stat ┼či secrete de serviciu ┼či pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.

├Än toate cazurile categoriile de personal, cuantumurile sporului de confiden┼úialitate ┼či condi┼úiile de acordare se stabilesc ├«n limitele prev─âzute de reglement─ârile ├«n vigoare de c─âtre ordonatorii principali de credite, cu ├«ncadrarea ├«n cheltuielile de personal prev─âzute ├«n bugetul aprobat.

Sporul de confiden┼úialitate nu era prev─âzut printre sporurile ce se acordau magistra┼úilor-asisten┼úi ┼či personalului auxiliar de specialitate de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, astfel cum a fost completat─â ┼či modificat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, de Legea nr. 56/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale judec─âtorilor Cur┼úii Supreme de Justi┼úie, ale magistra┼úilor-asisten┼úi ┼či ale celorlalte categorii de personal ┼či de Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale magistra┼úilor, acte normative ├«n prezent abrogate.

Acest spor nu este prev─âzut nici de actele normative care reglementeaz─â ├«n prezent salarizarea ┼či alte drepturi ale judec─âtorilor, procurorilor ┼či altor categorii de personal din sistemul justi┼úiei (Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale judec─âtorilor, procurorilor ┼či altor categorii de personal din sistemul justi┼úiei, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 45/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare), c├ót ┼či salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, precum ┼či din cadrul altor unit─â┼úi din sistemul justi┼úiei (Ordonan┼úa Guvernului nr. 8/2007nr. 247/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare). privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, precum ┼či din cadrul altor unit─â┼úi din sistemul justi┼úiei, aprobat─â cu modific─âri prin Legea

├Än aceste condi┼úii, sporul de confiden┼úialitate nu poate fi acordat ├«n baza actelor normative care reglementeaz─â ├«n prezent salarizarea ┼či alte drepturi ale magistra┼úilor, magistra┼úilor-asisten┼úi ┼či personalului auxiliar de specialitate, de vreme ce el nu este prev─âzut de actele normative respective.

Totodat─â el nu poate fi acordat nici ├«n baza actelor normative specifice care prev─âd acordarea acestui spor personalului din alte institu┼úii ┼či autorit─â┼úi publice care gestioneaz─â secrete de stat ┼či secrete de serviciu, acte normative amintite mai sus.

Acest lucru nu este posibil ├«ntruc├ót s-ar ajunge s─â se confere instan┼úelor judec─âtore┼čti competen┼úa de a desfiin┼úa norme juridice instituite prin lege ┼či de a crea ├«n locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse ├«n alte acte normative, ceea ce este evident neconstitu┼úional, ├«ntruc├ót se ├«ncalc─â principiul separa┼úiei puterilor, consacrat ├«n art. 1 alin. (4) din Constitu┼úie, precum ┼či prevederile art. 61 alin. (1) ├«n conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ┼ú─ârii.

├Än virtutea textelor constitu┼úionale men┼úionate, Parlamentul ┼či, prin delegare legislativ─â, ├«n condi┼úiile art. 115 din Constitu┼úie, Guvernul au competen┼úa de a institui, modifica ┼či abroga norme juridice de aplicare general─â, instan┼úele judec─âtore┼čti neav├ónd o asemenea competen┼ú─â, misiunea lor constitu┼úional─â fiind aceea de a realiza justi┼úia - art. 126 alin. (1) din Legea fundamental─â -, adic─â de a solu┼úiona, aplic├ónd legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existen┼úa, ├«ntinderea ┼či executarea drepturilor lor subiective.

Potrivit art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 137/2000, republicat─â, principiul egalit─â┼úii ├«ntre cet─â┼úeni, al excluderii privilegiilor ┼či discrimin─ârii sunt esen┼úiale ├«n exercitarea dreptului la munc─â, la libera alegere a ocupa┼úiei, la condi┼úii de munc─â echitabile ┼či satisf─âc─âtoare, la protec┼úia ├«mpotriva ┼čomajului, la un salariu egal pentru munc─â egal─â, la o remunera┼úie echitabil─â ┼či satisf─âc─âtoare.

Prin discriminare se ├«n┼úelege orice deosebire, excludere, restric┼úie sau preferin┼ú─â, pe baz─â de ras─â, na┼úionalitate, etnie, limb─â, religie, categorie social─â, convingeri, sex, v├órst─â etc., precum ┼či orice alt criteriu care are ca scop sau efect restr├óngerea, ├«nl─âturarea recunoa┼čterii, folosin┼úei ori execut─ârii, ├«n condi┼úii de egalitate, a drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, ├«n domeniul politic, economic, social ┼či cultural sau orice alte domenii ale vie┼úii publice.

Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute de alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul acestei ordonanţe.

Sunt discriminatorii, potrivit ordonan┼úei, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaz─â anumite persoane, pe baza criteriilor prev─âzute la alin. (1), fa┼ú─â de alte persoane, ├«n afara cazului ├«n care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate ┼či necesare [art. 2 alin. (1)-(3)].

Prin aceast─â ordonan┼ú─â, astfel cum a fost modificat─â ┼či completat─â de Legea nr. 324/2006, au fost transpuse ├«n dreptul intern prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalit─â┼úii de tratament ├«ntre persoane, f─âr─â deosebire de origine rasial─â sau etnic─â, publicat─â ├«n Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L180 din 19 iulie 2000, ┼či prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general ├«n favoarea egalit─â┼úii de tratament ├«n ceea ce prive┼čte ├«ncadrarea ├«n munc─â ┼či ocuparea for┼úei de munc─â, publicat─â ├«n Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L303 din 2 decembrie 2000.

Prin actul normativ men┼úionat se asigur─â o interpretare unitar─â a principiilor generale de egalitate ┼či nediscriminare stabilite de Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â, precum ┼či de c─âtre documentele interna┼úionale care au ca obiect eliminarea discrimin─ârilor, ratificate de Rom├ónia, care alc─âtuiesc cadrul general ├«n domeniu, persoanele care se consider─â discriminate av├ónd la dispozi┼úie prevederi legale concrete ├«n baza c─ârora pot solicita ├«ncetarea manifest─ârilor discriminatorii ┼či repararea prejudiciului cauzat.

A┼ča cum lesne se poate observa, art. 2 alin. (3) din ordonan┼ú─â caracterizeaz─â ca discriminatorii, ├«ntre altele, prevederile care dezavantajeaz─â anumite persoane fa┼ú─â de alte persoane, f─âr─â s─â fac─â vreo distinc┼úie cu privire la natura juridic─â a acestor prevederi, ceea ce poate fi ├«n┼úeles c─â se refer─â ┼či la acte normative cu putere de lege, cum sunt cele adoptate de Parlament ┼či ordonan┼úele Guvernului, emise ├«n virtutea deleg─ârii legislative prev─âzute de art. 115 din Constitu┼úie.

C├ót prive┼čte no┼úiunea de "discriminare" trebuie avut─â ├«n vedere ┼či practica ├«n materie a Cur┼úii Europene a Drepturilor Omului care a re┼úinut ├«n mod constant c─â exist─â discriminare at├ót timp c├ót diferen┼úa de tratament aplicat─â unor subiecte de drept aflate ├«n situa┼úii analoage nu are o justificare legitim─â, obiectiv─â ┼či rezonabil─â.

Salariul cuprinde, potrivit art. 155 din Codul muncii ┼či art. 38 alin. 4 din contractul colectiv de munc─â unic la nivel na┼úional, salariul de baz─â, indemniza┼úiile, sporurile ┼či alte adaosuri la salariul de baz─â.

Salariul de baz─â constituie elementul principal al salariului ┼či se stabile┼čte pentru fiecare salariat ├«n raport cu mai mul┼úi factori, cum ar fi: preg─âtirea profesional─â, competen┼úa, calificarea, locul, rolul ┼či importan┼úa activit─â┼úii desf─â┼čurate, complexitatea atribu┼úiilor de serviciu, r─âspunderea ┼či riscurile func┼úiei, incompatibilit─â┼úile ┼či interdic┼úiile prev─âzute de lege pentru anumite categorii de personal etc.

No┼úiunea de salariu are un sens extins, referindu-se ┼či la indemniza┼úiile de baz─â cuvenite magistra┼úilor, parlamentarilor, demnitarilor ┼č.a.

Unul dintre principiile sistemului de salarizare este acela "pentru munc─â egal─â sau de valoare egal─â, plat─â egal─â", consacrat de art. 41 alin. (4) din Constitu┼úie ┼či art. 6 alin. (3) din Codul muncii.

Cel de-al doilea text legal a fost introdus prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobat─â cu complet─âri prin Legea nr. 94/2007, ├«n concordan┼ú─â cu normele Uniunii Europene, ┼či precizeaz─â c─â: "Pentru munc─â egal─â sau de valoare egal─â este interzis─â orice discriminare bazat─â pe criteriul de sex cu privire la toate elementele ┼či condi┼úiile de remunerare".

Munca poate fi egal─â deoarece func┼úia/postul sunt identice, ca atribu┼úii de serviciu, impun├óndu-se acelea┼či cerin┼úe pentru salaria┼úii care le ocup─â.

Dac─â felul muncii este acela┼či, dac─â cerin┼úele ┼či condi┼úiile de munc─â sunt acelea┼či, dac─â munca este egal─â sau de valoare egal─â, diferen┼úierile de salarizare nu se justific─â.

├Än sistemul public (bugetar) principiul este aplicabil ├«n interiorul acelora┼či ramuri, al aceluia┼či domeniu sau la acela┼či nivel.

├Äntruc├ót salariile (indemniza┼úiile) de baz─â se stabilesc ├«n func┼úie de factorii aminti┼úi mai sus, deosebirile existente ├«ntemeiate obiectiv ┼či rezonabil ├«ntre ramuri, domenii sau nivele diferite de activitate au o justificare legitim─â, f─âr─â a fi vorba de existen┼úa unor discrimin─âri.

├Än ceea ce prive┼čte ├«ns─â sporurile, adic─â acele elemente accesorii ┼či variabile ale salariului, care se acord─â ├«n func┼úie de condi┼úiile ├«n care se presteaz─â munca, situa┼úia este cu totul alta.

Sporurile se acord─â numai la locurile de munc─â unde nu sunt cuprinse ├«n salariul de baz─â, ele fiind prev─âzute de Codul muncii, de legi ┼či ordonan┼úe, ├«n contractul colectiv de munc─â unic la nivel na┼úional (art. 41 alin. 3) ┼či ├«n contractele colective de munc─â la nivel de ramur─â, grupuri de unitate ┼či unit─â┼úi.

În sistemul legal actual sporurile nu sunt recompense sau gratificaţii, ele constituind, în principal, un factor compensatoriu pentru anumite condiţii de muncă sau pentru întrunirea de către cel în cauză a unor cerinţe speciale.

Sporurile la salariul (indemnizaţia) de bază se acordă dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

- salariatul să ocupe un post într-o specialitate care îi conferă dreptul la un anumit spor;

- salariatul să lucreze efectiv în condiţiile prescrise de lege, de contratul colectiv de muncă sau, după caz, de contractul individual de muncă.

Cu alte cuvinte, indiferent de nivelul studiilor, importanta, complexitatea ┼či atribu┼úiile de serviciu, func┼úia (postul), meseria ├«ndeplinit─â, cantitatea, calitatea ┼či valoarea muncii, ramura, domeniul sau nivelul de activitate ┼či cuantumul salariului (indemniza┼úiei) de baz─â ale unui salariat, acestuia trebuie s─â i se dea un anumit spor dac─â lucreaz─â efectiv ├«n condi┼úiile prescrise de lege pentru acordarea acelui spor.

Nu exist─â nicio justificare legitim─â, obiectiv─â ┼či rezonabil─â ca, ├«n cazul a 2 salaria┼úi, care nu se g─âsesc ├«n situa┼úii juridice identice sau similare, sub aspectul posturilor ocupate, atribu┼úiilor de serviciu, r─âspunderii ┼č.a., dar care am├óndoi lucreaz─â - cu titlu de exemplu - ├«n acelea┼či condi┼úii deosebite de munc─â, grele, periculoase sau v─ât─âm─âtoare, numai unul dintre ei s─â primeasc─â sporul corespunz─âtor, iar cel de-al doilea s─â nu-l primeasc─â pentru motivul c─â legea sau ordonan┼úa ├«n baza c─âreia este retribuit acest din urm─â salariat nu prevede acordarea acestui spor.

Cu alte condi┼úii, ├«n considerarea unor condi┼úii amintite mai sus, dintre care se disting cu prioritate rolul, r─âspunderea ┼či complexitatea atribu┼úiilor de serviciu ale diferitelor posturi, func┼úii ┼či activit─â┼úi, legiuitorul poate stabili drepturi de salarizare diferite pentru anumite categorii de personal, f─âr─â ca prin aceasta s─â se aduc─â vreo atingere egalit─â┼úii cu drepturi prev─âzute de art. 16 din Constitu┼úie, ├«ns─â acest tratament diferen┼úiat trebuie s─â se refere doar la stabilirea salariului (indemniza┼úiei) de baz─â, a indemniza┼úiilor care constituie sumele pl─âtite anumitor salaria┼úi ├«n func┼úie de criterii specifice muncii sau de cheltuielile necesare pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiilor de serviciu, c├ót ┼či a adaosurilor la salariul de baz─â ce se acord─â ├«n func┼úie de performan┼úele individuale.

├Än ceea ce prive┼čte ├«ns─â sporurile la salariul (indemniza┼úia) de baz─â, acestea trebuie s─â fie acordate tuturor salaria┼úilor indiferent de posturile ┼či func┼úiile pe care le ocup─â ┼či de domeniul ├«n care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea at├ót timp c├ót lucreaz─â efectiv ├«n condi┼úiile prescrise de legea care reglementeaz─â plata sporurilor respective.

Acest lucru se refer─â ┼či la sporul de confiden┼úialitate care trebuie acordat tuturor celor care gestioneaz─â secrete de stat ┼či secrete de serviciu, indiferent c─â lucreaz─â ├«n administra┼úia public─â, central─â sau local─â, ├«n justi┼úie sau ├«n aparatul Parlamentului.

Accept├ónd teza propus─â de procurorul general prin recursul ├«n interesul legii s-ar ajunge la o situa┼úie discriminatorie ├«n sensul dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) din Constitu┼úie, republicat─â, ale art. 1-3 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 137/2000, republicat─â, ┼či ale art. 1 din Protocolul 12 adi┼úional la Conven┼úia european─â a drepturilor omului ┼či libert─â┼úilor fundamentale, ├«ntruc├ót nu se constat─â existen┼úa unei justific─âri legitime, obiective ┼či rezonabile.

Potrivit art. 27 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 137/2000, republicat─â, persoana care se consider─â discriminat─â poate formula ├«n fa┼úa instan┼úei de judecat─â o cerere pentru acordarea de desp─âgubiri ┼či stabilirea situa┼úiei anterioare discrimin─ârii sau anularea situa┼úiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutit─â de tax─â judiciar─â de timbru ┼či nu este condi┼úionat─â de sesizarea Consiliului.

Ca atare, magistra┼úii, magistra┼úii asisten┼úi ┼či personalul auxiliar de specialitate care nu primesc spor de confiden┼úialitate pe motiv c─â actele normative care reglementeaz─â salarizarea ┼či alte drepturi ale acestor categorii de personal nu prev─âd acordarea acestui spor au dreptul la desp─âgubiri ├«n temeiul dispozi┼úiei legale amintite mai sus.

Aceste despăgubiri nu trebuie stabilite prin apreciere, ci raportat la sporul de confidenţialitate de 15% calculat la salariul (indemnizaţia) de bază prevăzut de marea majoritate a actelor normative care reglementează acest spor acordat altor categorii de personal, despăgubirile trebuie să fie date cu caracter temporar până la încetarea situaţiei de discriminare.

├Än consecin┼ú─â, ├«n temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu referire la art. 329 din Codul de procedur─â civil─â, urmeaz─â a se admite recursul ├«n interesul legii ┼či a se constata c─â interpretarea ┼či aplicarea unitar─â a dispozi┼úiilor art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) ┼či (2) din Codul deontologic al magistra┼úilor, ┼či ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 9 din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, judec─âtorii, procurorii, magistra┼úii-asisten┼úi, precum ┼či personalul auxiliar de specialitate au dreptul la desp─âgubiri const├ónd ├«n sporul de confiden┼úialitate de 15% calculat la indemniza┼úia brut─â lunar─â, respectiv salariul de baz─â brut lunar.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii D E C I D:

Admit recursul ├«n interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie ┼či stabilesc:

├Än interpretarea ┼či aplicarea unitar─â a dispozi┼úiilor art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec─âtorilor ┼či procurorilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) ┼či (2) din Codul deontologic al magistra┼úilor, ┼či ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan┼úelor judec─âtore┼čti ┼či al parchetelor de pe l├óng─â acestea, modificat─â ┼či completat─â, raportat la art. 9 din Codul deontologic al acestora,

constat─â c─â judec─âtorii, procurorii, magistra┼úii-asisten┼úi, precum ┼či personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de confiden┼úialitate de 15%, calculat la indemniza┼úia brut─â lunar─â, respectiv salariul de baz─â brut lunar.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur─â civil─â.

Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ast─âzi, 15 decembrie 2008.

PRE┼×EDINTELE ├ÄNALTEI CUR┼óI DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA
p. Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei,
eliberată din funcţie prin pensionare,
Adriana Daniela White