Recursuri in interesul legii

Publicat la 18-07-17

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

- SECŢIILE UNITE -

DECIZIA nr. XXXVII

din 11 decembrie 2006

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 30/05/2007

Dosar nr. 43/2006

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compunerea completului de judecată învestit să soluţioneze, în primă instanţă, cererile de arestare provizorie în vederea extrădării şi de prelungire a acestei măsuri.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenţi 102 judecători din totalul de 118 aflaţi în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, cerând să fie admis în sensul de a se stabili că atât cererea de arestare provizorie în vederea extrădării, cât şi cererea de prelungire a acestei măsuri se judecă în complet format dintr-un singur judecător.

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar cu privire la compunerea completului de judecată care soluţionează, în primă instanţă, cererile de arestare provizorie şi de prelungire a acesteia în cadrul procedurii extrădării.

Astfel, unele instanţe au considerat că pentru judecarea în primă instanţă a cererilor de arestare provizorie şi, respectiv, a celor de prelungire a acestei măsuri, în cadrul procedurii extrădării, prevăzută în Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie în cadrul curţilor de apel completele compuse din 2 judecători.

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că asemenea cereri se judecă, în primă instanţă, de către curţile de apel în complet format dintr-un singur judecător.

Aceste din urmă instanţe au interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legii.

Potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, "cererea de extrădare se soluţionează de secţia penală a curţii de apel competente, în complet format din doi judecători".

Prin art. 45 alin. (3) din aceeaşi lege, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 224/2006, se mai prevede că "arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune şi este prelungită de acelaşi complet învestit cu soluţionarea cererii de extrădare, printr-o încheiere dată în camera de consiliu".

Pe de altă parte însă, este de observat că, în conformitate cu art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, intrată în vigoare la data de 25 iulie 2005, "cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale".

Or, din moment ce prin legea organică menţionată este reglementată compunerea completelor de judecată, iar prin art. XIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 s-a precizat că, la data intrării în vigoare a acelei legi, "orice dispoziţie contrară se abrogă", este de netăgăduit că începând de la data de 25 iulie 2005, când a intrat în vigoare această lege de modificare, dispoziţiile referitoare la compunerea completului de judecată cuprinse în art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 erau abrogate.

Rezultă deci că în prezent, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, toate celelalte cauze date în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător.

Mai mult, dispoziţiile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală nu au fost modificate prin dispoziţiile Legii nr. 224/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004, aşa încât rămâne în vigoare modificarea survenită pe calea tehnicii juridice a abrogării exprese indirecte, adoptată de legiuitor prin Legea nr. 247/2005.

Ca urmare, faţă de această compunere a completului, care nu poate fi format, potrivit prevederii menţionate, decât dintr-un singur judecător şi în cazul soluţionării cererii de extrădare, este evident că dispoziţia de la art. 45 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, conform căreia "arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune şi este prelungită de acelaşi complet învestit cu soluţionarea cererii de extrădare", nu poate fi interpretată decât în sensul precizat în art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004.

Aşa fiind, în raport cu această dispoziţie imperativă a legii, care este aplicabilă în toate cauzele date în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel, se impune să se considere că arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune şi este prelungită în complet format dintr-un singur judecător.

În consecinţă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii şi a se stabili că atât cererea de arestare provizorie, în vederea extrădării, cât şi cererea de prelungire a acestei măsuri se judecă în complet format dintr-un singur judecător.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii D E C I D:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 224/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu referire la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi a art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, stabilesc:

Cererea de arestare provizorie, în vederea extrădării, precum şi cererea de prelungire a acestei măsuri se judecă în complet format dintr-un singur judecător.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 decembrie 2006.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei