DECIZIA Nr.6 din 25 februarie 1993

DECIZIA Nr.6 din 25 februarie 1993 cu privire la constitu┼úionalitatea Legii de modificare a Legii nr.58/1992 cu privire la corelarea salariilor prev─âzute ├«n Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 ┼či Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societ─â┼úile comerciale ┼či regiile autonome

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.61 din 25.03.1993

Curtea Constituţională a fost sesizată, la data de 9 februarie 1993, de către 52 deputaţi,
respectiv de domnii Ion Diaconescu, Gabriel Ţepelea, Gheorghe Cristea, Ion Raţiu, Otto
Weber, Cornel Protopopescu, Mihail Nica, Valentin Vasilescu, Ionel Roman, Severin Baciu,
Cristian Ionescu, Constantin Ghiţă, Alexandru Albu, Floarea Calotă-Lupu, Dumitru Brăneanu,
Valentin Soroceanu, Ion Ionescu, Romulus Dabu, Teodor Jurc─â, Emil Boro┼č, Emilian Bratu, Angela Florian, Mihail Bucur, Vasile Pop, Viorel Pavel, Valentin Arge┼čeanu, Barbu Pi┼úigoi, Ion
Hui, Mircea Popa, Nicolae Alexandrescu, Nicolae Ivanciu, ┼×tefan Cazimir, Mircea Cre┼úu, Ioan
Pop, Ioan Sonea, Nicolae Octavian D─âr─âmu┼č, Petru Ioan, Ion Hortopan, Mircea Mu┼čat, Dan
Cristian Popovici, Constantin Gheorghe, Eugen Nicolicea, Victor Penescu, Nicolae Serdin,
Mihail Părăluţă, Florian Udrea, Alexandru Ota, Gheorghe Cautis, Ioan Gavra, Vasile Ene,
Anton Mangiurea ┼či Nicolae Mischie, asupra neconstitu┼úionalit─â┼úii Legii pentru modificarea Legii nr.58/1992, adoptat─â de Camera Deputa┼úilor ├«n ┼čedin┼úa din 17 decembrie 1992 ┼či de
Senat ├«n ┼čedin┼úa din 4 februarie 1993.
În sesizare, grupul de deputaţi susţine că legea respectivă, prin care se modifică cota
impozitului majorat pentru veniturile realizate ├«n afara func┼úiei de baz─â de c─âtre func┼úionarii publici de la 100% la 30%, este neconstitu┼úional─â, deoarece prin men┼úinerea fa┼ú─â de ace┼čtia a
unui regim de impozitare diferit ├«n raport cu restul salaria┼úilor se introduce o discriminare economic─â ┼či se ├«ncalc─â principiul egalit─â┼úii ├«n drepturi consfin┼úit de art.16 alin.(1) din Constitu┼úia Rom├óniei, potrivit c─âruia "Cet─â┼úenii sunt egali ├«n fa┼úa legii ┼či a autorit─â┼úilor publice,
f─âr─â privilegii ┼či f─âr─â discrimin─âri".
De asemenea, grupul de deputaţi apreciază că singura soluţie constituţională o
reprezint─â abrogarea ├«n totalitate a textului referitor la impozitul majorat din Legea nr.58/1992, actualmente ├«n vigoare, fapt care ar asigura egalitate de tratament, c├ót prive┼čte impozitarea, pentru toate categoriile de salaria┼úi.
Potrivit art.19 alin.(1) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituţională a solicitat celor două
Camere ale Parlamentului, precum ┼či Guvernului, punctul lor de vedere asupra sesiz─ârii
primite.
├Än punctul de vedere exprimat de Guvern se arat─â c─â, ├«n situa┼úia infirm─ârii Legii pentru modificarea Legii nr.58/1992, s-ar crea o situa┼úie ┼či mai defavorabil─â pentru persoanele care
cumulează două sau mai multe funcţii, acestora urmând să li se aplice o impozitare de 100% în loc de 30%. Totodată, se menţionează că Guvernul are în vedere promovarea unui proiect
de lege prin care impozitarea în cazul cumulului de funcţii va fi reglementată unitar.
Senatul ┼či Camera Deputa┼úilor nu au comunicat punctul lor de vedere.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,

examin├ónd sesizarea grupului de deputa┼úi, punctul de vedere al Guvernului, precum ┼či
concordan┼úa dintre textul legal ce face obiectul sesiz─ârii ┼či dispozi┼úiile constitu┼úionale, re┼úine
urm─âtoarele:
Legea cu privire la corelarea salariilor prev─âzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991
┼či Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societ─â┼úile comerciale ┼či regiile autonome
(publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.140 din 23 iunie 1992) stabile┼čte prin
art.3 c─â: ÔÇť(1) Salariile de baz─â pentru persoanele ├«ncadrate prin cumul, inclusiv pentru pensionarii care cumuleaz─â pensia cu salariul, sunt cele stabilite potrivit art.1. (2) Salariile realizate prin cumul de func┼úii potrivit alin.(1), precum ┼či veniturile realizate ├«n afara func┼úiei de
bază, indiferent de unitatea în care acestea se obţin, se impozitează separat, aplicându-se
impozitul prev─âzut de lege, majorat cu 100%ÔÇŁ.
Legea nr.53/1991 se refer─â la salarizarea senatorilor, deputa┼úilor ┼či personalului din aparatul Parlamentului Rom├óniei, Legea nr. 52/1991 se refer─â la salarizarea personalului din
organele puterii judec─âtore┼čti, iar Legea nr.40/1991 se refer─â la salarizarea Pre┼čedintelui ┼či
Guvernului Rom├óniei, precum ┼či a personalului Pre┼čedin┼úiei, Guvernului ┼či al celorlalte organe ale puterii executive.
Legea pentru modificarea Legii nr.58/1992, adoptat─â de c─âtre Parlamentul Rom├óniei ├«n ┼čedin┼úele din 17 decembrie 1992 (Camera Deputa┼úilor) ┼či 4 februarie 1993 (Senat), cuprinde dou─â articole. Primul articol modific─â art.3 alin.2 din Legea nr.58/1992 cu privire la corelarea
salariilor prev─âzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 ┼či Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societ─â┼úile comerciale ┼či regiile autonome, d├óndu-i urm─âtorul cuprins: ÔÇť(2)
Salariile realizate prin cumul de func┼úii potrivit alin.(1), precum ┼či veniturile realizate ├«n afara func┼úiei de baz─â, indiferent de unitatea ├«n care acestea se ob┼úin, se impoziteaz─â separat,
aplic├óndu-se impozitul prev─âzut de lege, majorat cu 30%ÔÇŁ.
Articolul 2 stabile┼čte c─â dispozi┼úiile legii ÔÇťse aplic─â de la data de 1 ianuarie 1993ÔÇŁ. Sesizarea trimis─â Cur┼úii Constitu┼úionale prive┼čte legea ├«n ├«ntregime, deci ambele articole,
de┼či ├«n con┼úinut ea este motivat─â numai c├ót prive┼čte majorarea cu 30% a impozitului. De
asemenea, prin simetrie de motivaţie, în sesizarea trimisă Curţii Constituţionale se solicită
declararea ca neconstitu┼úional─â ┼či a Legii nr.58/1992, deci chiar a legii a c─ârei modificare se realizeaz─â prin dispozi┼úiile men┼úionate mai ├«nainte.
Curtea Constitu┼úional─â constat─â c─â sesizarea ce i s-a adresat ├«ntrune┼čte condi┼úiile de
con┼úinut ┼či de form─â cerute de art.144 lit.a) din Constitu┼úie, precum ┼či de art.12 ┼či 17 alin.(1) din Legea nr.47/1992. De asemenea, Curtea Constitu┼úional─â constat─â c─â este competent─â s─â
judece sesizarea de neconstituţionalitate invocată.
Luarea unei decizii impune Cur┼úii Constitu┼úionale examinarea cel pu┼úin a trei probleme, ┼či
anume: dacă art.1 din legea atacată este constituţional; dacă art.2 din legea atacată este constituţional; dacă poate constata neconstituţionalitatea art.3 alin.(2) din Legea nr.58/1992.
Aprecierea constituţionalităţii art.1 din lege, care introduce o majorare de impozit de 30%
pentru veniturile obţinute din cumul pentru categoriile de persoane stabilite prin legile nr.40,
52 ┼či 53 din anul 1991, se poate realiza prin confruntarea prevederilor sale cu dispozi┼úiile
cuprinse ├«n art.16 alin.(1), precum ┼či ├«n art.53 (├«ndeosebi alin.2) din Constitu┼úie. Art.16 alin. (1)
stabile┼čte c─â ÔÇťCet─â┼úenii sunt egali ├«n fa┼úa legii ┼či a autorit─â┼úilor publice, f─âr─â privilegii ┼či f─âr─â
discrimin─âriÔÇŁ. ├Än structura normativ─â a Constitu┼úiei, criteriile nediscrimin─ârii sunt nominalizate prin art.4 alin.(2), acestea fiind rasa, na┼úionalitatea, originea etnic─â, limba, religia, sexul, opinia, apartenen┼úa politic─â, averea, originea social─â. Dar, ┼či acest lucru este deosebit de important,
dispozi┼úiile constitu┼úionale trebuie corelate ┼či interpretate ├«n raport cu dispozi┼úiile cuprinse ├«n
instrumentele juridice interna┼úionale ├«n domeniul drepturilor omului, numai astfel put├óndu-se stabili egalit─â┼úii ├«n drepturi a cet─â┼úenilor sensurile ┼či dimensiunile sale juridice. Aceasta rezult─â
expres chiar din Constitu┼úie, care prin art.20 alin.(1) stabile┼čte c─â ÔÇťDispozi┼úiile constitu┼úionale
privind drepturile ┼či libert─â┼úile cet─â┼úenilor vor fi interpretate ┼či aplicate ├«n concordan┼ú─â cu
Declara┼úia Universal─â a Drepturilor Omului, cu pactele ┼či cu celelalte tratate la care Rom├ónia
este parteÔÇŁ. Astfel, devin aplicabile, ├«n spe┼ú─â, dispozi┼úiile cuprinse ├«n art.26 din Pactul interna┼úional privitor la drepturile civile ┼či politice, intrat ├«n vigoare la 23 martie 1976, potrivit
c─âruia ÔÇťToate persoanele sunt egale ├«n fa┼úa legii ┼či au dreptul, f─âr─â discriminare, la o egal─â
protec┼úie a legii. ├Än aceast─â privin┼ú─â, legea trebuie s─â interzic─â orice discriminare ┼či s─â
garanteze tuturor persoanelor o protec┼úie egal─â ┼či eficace ├«mpotriva oric─ârei discrimin─âri,
├«ndeosebi de ras─â, culoare, sex, limb─â, religie, opinie politic─â, ┼či orice alt─â opinie, origine
na┼úional─â sau social─â, avere, na┼čtere sau ├«ntemeiat─â pe orice alt─â ├«mprejurareÔÇŁ.
Dispozi┼úii similare sunt cuprinse ┼či ├«n art.2 alin.2 din Pactul interna┼úional privitor la
drepturile economice, sociale ┼či culturale, intrat ├«n vigoare la 3 ianuarie 1976.
În considerarea dispoziţiilor invocate urmează să se observe că prevederile legale a căror constituţionalitate este pusă în discuţie introduc un spor de impozit (o majorare de 30%) doar pentru o anumită categorie de funcţionari. Aceasta introduce o excepţie de la dispoziţiile
comune ├«n materie, ┼či anume cele cuprinse ├«n Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, care prin art.7 alin.4 stabile┼čte c─â ÔÇťVeniturile sub form─â de salarii ┼či alte venituri salariale,
provenite din munca prestată în mai multe locuri de muncă, se impun separat, pe fiecare loc
de munc─â, cu cotele ┼či ├«n condi┼úiile prev─âzute la primul alineat al acestui articolÔÇŁ.
Ca atare, Legea nr.32/1991 are ├«n vedere veniturile salariale ob┼úinute ┼či nu vreo diferen┼úiere pe criterii sociale sau categorii de func┼úionari. Este ├«n afara oric─ârei ├«ndoieli c─â
realizarea unor excepţii la impozitarea veniturilor pe criterii sociale, categorii de funcţionari
sau, desigur, pe criteriile enunţate de art.4 alin.(2) din Constituţie este o încălcare a egalităţii
cet─â┼úenilor ├«n fa┼úa legii. Mai mult, ├«n aprecierea constitu┼úionalit─â┼úii legii atacate, trebuie avute ├«n vedere ┼či prevederile art.53 alin.(2) din Constitu┼úie, ├«n temeiul c─ârora ÔÇťSistemul legal de
impuneri trebuie s─â asigure a┼čezarea just─â a sarcinilor fiscaleÔÇŁ.
A┼ča v─âzute lucrurile, urmeaz─â s─â se aprecieze c─â o fiscalitate care se ├«ndep─ârteaz─â de la regulile general admise, c├ót prive┼čte baza ┼či cotele impozabile, categoriile de venituri etc.,
devine o fiscalitate discriminatorie dacă introduce criterii care afectează egalitatea în drepturi
a cet─â┼úenilor. Fiscalitatea trebuie s─â fie nu numai legal─â, ci ┼či propor┼úional─â, rezonabil─â,
echitabil─â ┼či s─â nu diferen┼úieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cet─â┼úeni. ├Än aceast─â viziune juridic─â, prevederea legal─â care introduce un spor de impozit de 30% numai
pentru o anumit─â categorie de func┼úionari este discriminatorie ┼či contrar─â prevederilor art.16 alin.(1) ┼či art.53 alin.(2) din Constitu┼úie.
C├ót prive┼čte art.2 din Legea pentru modificarea Legii nr.58/1992, acesta stabile┼čte c─â
ÔÇťDispozi┼úiile prezentei legi se aplic─â de la data de 1 ianuarie 1993ÔÇŁ. Tot ├«n textul legii se arat─â
c─â ea a fost adoptat─â de Camera Deputa┼úilor la 17 decembrie 1992 ┼či de c─âtre Senat la 4
februarie 1993. Ca atare, legea stabile┼čte c─â intr─â ├«n vigoare la o dat─â anterioar─â vot─ârii sale
┼či, bine├«n┼úeles, eventualei sale promulg─âri ┼či public─âri ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei. Or, potrivit art.15 alin.(2) din Constitu┼úie, legea dispune numai pentru viitor, cu excep┼úia legii
penale mai favorabile, iar potrivit art.78 din Constitu┼úie, legea se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei ┼či intr─â ├«n vigoare la data public─ârii sau la data prev─âzut─â ├«n textul ei. Este evident,
în pofida oricărei alte interpretări, că data prevăzută în textul unei legi nu poate fi decât
posterioară publicării sale în Monitorul Oficial al României, în afara excepţiei prevăzute de
către art.15 alin.(2) din Constituţie. De aceea, art.2 din legea în discuţie este în vădită
contradicţie cu dispoziţiile constituţionale.
În legătură cu constituţionalitatea art.3 din Legea nr.58/1992, câteva consideraţiuni se
impun. ├Än mod firesc, grupul de deputa┼úi ridic─â problema constitu┼úionalit─â┼úii ┼či a art.3 din Legea
nr.58/1992 ┼či ajunge la constatarea c─â ÔÇťsingura prevedere constitu┼úional─â, ...admisibil─â ├«n
proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.58/1992, în legătură cu alin.(2) al art.3, o
constituie abrogarea, în totalitate, a alineatului respectiv al Legii nr.58/1992, asigurându-se
astfel, prin lege, tratament nedescriminatoriu, egal pentru toţi salariaţii din România, indiferent
de domeniul de activitate, a┼ča cum este stipulat prin alin.4 al art.7 din Legea nr.32/1991
privind impozitul pe salariiÔÇŁ. Leg─âtura dintre art.3 din Legea nr.58/1992 ┼či art.1 din legea privind modificarea sa este
indiscutabilă din moment ce, cel din urmă îl modifică pe cel dintâi. Art.1 în discuţie încearcă,
evident, o corectare a reglement─ârii din art.3, reglementare discriminatorie ┼či exagerat─â. Dar
soluţia abrogării, propusă de către grupul de deputaţi, nu intră în competenţa Curţii
Constituţionale, unica autoritate legiuitoare fiind Parlamentul României. Este, de asemenea,
u┼čor de observat c─â din moment ce majorarea de 30% pe care, din ra┼úiunile expuse, Curtea
Constituţională o consideră ca fiind contrară Constituţiei, cu atât mai mult, pentru simetrie de
raţionamente, este neconstituţională majorarea cu 100% prevăzută de art.3 al Legii
nr.58/1992. Trebuie ├«ns─â s─â se observe c─â Legea nr.58/1992 este o lege ├«n vigoare ┼či c─â
asupra prevederilor unei legi ├«n vigoare, controlul constitu┼úionalit─â┼úii poate fi declan┼čat numai
pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, în temeiul art.144 lit.c) din Constituţie. În situaţia
concret─â Curtea Constitu┼úional─â nu poate primi ┼či solu┼úiona o sesizare de neconstitu┼úionalitate de acest tip prin procedura prev─âzut─â de art.144 lit.a) din Constitu┼úie, adic─â ├«n cadrul
controlului anterior promulgării. Mai mult, potrivit Constituţiei, Curtea Constituţională nu are dreptul să se sesizeze din oficiu cu neconstituţionalitatea art.3 din Legea nr.58/1992.
Îndreptarea acestor prevederi, în sensul corelării lor cu Constituţia, se poate realiza fie de
către autorităţile constituţionale competente în elaborarea legilor, fie pe calea excepţiei de
neconstituţionalitate.
Faţă de considerentele expuse,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,

În numele legii
DECIDE:

1. Declară neconstituţională Legea pentru modificarea Legii nr.58/1992.
2. Prezenta decizie se comunic─â Pre┼čedintelui Rom├óniei, precum ┼či pre┼čedintelui
Camerei Deputa┼úilor ┼či pre┼čedintelui Senatului, ├«n scopul deschiderii procedurii prev─âzute de art.145 alin.(1) din Constitu┼úie, ┼či se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
Deliberarea a avut loc ├«n data de 25 februarie 1993 ┼či la ea au participat Vasile Gionea,
pre┼čedinte, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Mikl├│s Fazakas, Ion Filipescu,
Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu ┼či Victor Dan Zl─âtescu, judec─âtori.