Onorariul

Onorariul avocatului se stabileste tinand cond de prevederile Statutului profesiei de avocat.

Texte extrase din: Statut 2004 - Statut al profesiei de avocat, 25/09/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005 intrat in vigoare la data de 13 ianuarie 2005;

Capitolul III Activitatea profesionala a avocatului;

Sectiunea a 2-a Relatiile dintre avocat si client:

Art. 130.

 • Cheltuielile efectuate de avocat ├«n interesul procesual al clientului se estimeaza anticipat la momentul ├«ncheierii contractului si se desocotesc pe masura informarii documentate a clientului cu privire la cuantumul si destinatia lor. Partile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derularii contractului, prin acte aditionale.

Art. 132.

 • (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute ├«n interesul clientului sau.
 • (2) Onorariile vor fi stabilite ├«n raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.
 • (3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

ÔÇó  a) timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;

ÔÇó  b) natura, noutatea si dificultatea cazului;

ÔÇó  c) importanta intereselor ├«n cauza;

ÔÇó  d) ├«mprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client ├«l ├«mpiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta ├«mprejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare;

ÔÇó  e) notorietatea, titlurile, vechimea ├«n munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului;

ÔÇó  f) conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;

ÔÇó  g) avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

ÔÇó  i) constr├óngerile de timp ├«n care avocatul este obligat de ├«mprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 133.

(3) În cazul în care împrejurarile concrete impun asigurarea asistentei si/sau reprezentarii imediate si nu se poate încheia un contract de asistenta juridica, avocatul este obligat sa transmita clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care sa aduca la cunostinta clientului onorariile pe care le propune pentru asistenta si/sau reprezentare. În absenta unei instructiuni exprese a clientului privind încetarea asistentei si/ sau reprezentarii, ori a unei comunicari prin care clientul îsi exprima expres dezacordul în privinta onorariilor, se considera onorariile propuse prin comunicarea facuta de avocat ca fiind acceptate.

(5) Onorariile pot fi stabilite si în moneda straina, sub conditia ca plata acestora sa respecte prevederile privind regimul legal al platilor.

Art. 134

(1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

ÔÇó  a) onorarii orare;

ÔÇó  b) onorarii fixe (forfetare);

ÔÇó  c) onorarii de succes.

ÔÇó  d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) si c).

 • (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului.
 • (3) Onorariul fix (forfetar) consta ├«ntr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care ├«l presteaza sau, dupa caz, le presteaza clientului.
 • (4) Onorariul orar si fix (forfetar) se datoreaza avocatului indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
 • (5) Avocatul poate sa primeasca de la un client onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara.
 • (6) Avocatul are dreptul ca ├«n completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, ├«n functie de rezultat sau de serviciul furnizat, ├«n cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat dec├ót ├«n legatura cu latura civila a cauzei. Onorariul de succes consta ├«ntr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit ├«mpreuna cu onorariul orar sau fix.

Art. 135.

 • (1) Este interzis avocatului sa-si fixeze onorariile ├«n baza unui pact "de quota litis".
 • (2) Pactul "de quota litis" este o conventie ├«ncheiata ├«ntre avocat si clientul sau, ├«nainte de solutionarea definitiva a unei cauze, conventie care fixeaza exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, ├«n functie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii constau ├«ntr-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare.
 • (3) Onorariile reprezent├ónd dob├óndirea, sub orice forma, a unor "aporturi din afacere" (activitatea juridica realizata de catre avocat) sunt interzise.

Onorarii: cabinetul de avocat Filisan Catalin, a stabilit onorarii la un nivel competitiv, astfel încât să vină în întâmpinarea clienţilor, persoane fizice sau juridice :

Onorarii pentru persoane fizice :

În stabilirea onorariilor pentru persoane fizice cabinetul de avocatură promovează, în vederea stabilirii onorariului, principiul negocierii directe, principiu care are la bază urmatoarele criterii :

1. complexitatea cauzei ┼či nivelul de preg─âtire profesional─â al avocatului care realizeaz─â activitatea;

2. urgenţa activităţii;

3. cauza si posibilităţile clienţilor;

4. istoricul colaborarii cu clientul.

Onorarii pentru persoane juridice:

În stabilirea onorariilor pentru persoane juridice avem în vedere, pe lângă principiile prezentate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalităţile de plată a onorariilor sub diferite aspecte cum sunt :

ÔÇó  onorariul fix

ÔÇó  onorariul per ora

ÔÇó  onorariul fix de rezultat

ÔÇó  onorariul procentual de rezultat

ÔÇó  abonamentul lunar

├Än cazul ambelor categorii de persoane, at├ót fizice c├ót ┼či juridice, se aplic─â urmatoarele principii:

 • unele onorarii se negociaz─â, ├«n func┼úie de complexitatea cauzei, altele sunt fixe;
 • onorariile exprim─â gradul de implicare a Cabinetului ├«n cauza respectiv─â;
 • onorariile exprim─â nivelul dot─ârilor tehnice existente ┼či al specializ─ârii avocatului implicat ├«n caz;