Noutati

Registrul general de evidenta a salariatilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372, din 27 mai 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. — Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de... [...]

Hotararea CSM nr. 355/2011 - modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor

Hotararea Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 355/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea... [...]

HG nr. 535/2011 - modificarea si completarea HG nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. I. — Hotararea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,... [...]

HG nr. 247/2011 - modificarea si completarea HG nr. 621/2005 - gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Hotararea Guvernului nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265, din 14 aprilie 2011. [...]

OUG nr. 38/2011 - modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre

Ordonanta de Urgenta nr. 38/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 38, din 26 aprilie 2011.   [...]

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 276, din 20 aprilie 2011.  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.   CAPITOLUL I Dispozitii generale... [...]

OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Ordonanta de Urgenta nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 200, din 22 martie 2011. In vederea depasirii de catre contribuabili a dificultatilor generate de lipsa temporara a disponibilitatilor... [...]

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.   Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La... [...]

Legea nr. 260/2008 - asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata la 15 februarie 2011

Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie... [...]

HG nr. 14/2011 - Programul anual de marketing si promovare turistica si Programul anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 23/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 22 din... [...]