Legislatie privind protectia consumatorului

├Än temeiul prevederilor art. 107 din Constitu┼úia Rom├óniei ┼či ale art. 6 lit. a) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 21/1992 privind protec┼úia consumatorilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, Guvernul Rom├óniei adopt─â prezenta hot─âr├óre.

Art. 1. - (1) Se aprob─â:
a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1;
b) Normele metodologice privind etichetarea nutriţională a alimentelor, prevăzute în anexa nr. 2;
c) Normele metodologice privind informa┼úiile suplimentare care se indic─â obligatoriu prin etichetare ├«n cazul alimentelor ob┼úinute din organisme modificate genetic sau care con┼úin aditivi ┼či arome modificate genetic ori ob┼úinute din organisme modificate genetic, prev─âzute ├«n anexa nr. 3.
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Nerespectarea prevederilor art. 4-6, ale art. 7 alin. (2), (3), (5) ┼či (7), art. 8 alin. (1) ┼či alin. (4)-(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2) ┼či (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) ┼či alin. (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) ┼či ale art. 19, 21 ┼či 22 din normele metodologice prev─âzute ├«n anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) ┼či ale art. 7 ┼či 8 din normele metodologice prev─âzute ├«n anexa nr. 2 ┼či ale art. 2 alin. (1) ┼či ale art. 4 ┼či 6 din normele metodologice prev─âzute ├«n anexa nr. 3 constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â conform art. 46 lit. d) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 21/1992 privind protec┼úia consumatorilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Art. 3. - (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor se fac de c─âtre reprezentan┼úii ├«mputernici┼úi ai Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor, ai Ministerului S─ân─ât─â┼úii ┼či Familiei ┼či ai Ministerului Agriculturii, Alimenta┼úiei ┼či P─âdurilor.
(2) Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor. Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Alimenta┼úiei ┼či P─âdurilor poate include ├«n cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.
Art. 5. - Produsele aflate ├«n stoc sau contractate ├«nainte de data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei hot─âr├óri pot fi comercializate cu elementele de identificare ┼či caracterizare marcate ini┼úial, p├ón─â la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai t├órziu de 3 luni de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei hot─âr├óri.
Art. 6. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
(2) Pe data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei hot─âr├óri se abrog─â Hot─âr├órea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

ANEXA Nr. 1
Norme metodologice privind etichetarea alimentelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -Prezentele norme metodologice reglementeaz─â modul de etichetare a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, precum ┼či restaurantelor, spitalelor, cantinelor ┼či altor agen┼úi economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie.
Dispozi┼úiile prezentelor norme metodologice se aplic─â┼či anumitor aspecte referitoare la prezentarea ┼či publicitatea alimentelor.
Art. 2. - ├Än sensul prezentelor norme metodologice, termenii ┼či expresiile de mai jos se definesc dup─â cum urmeaz─â:
a) etichet─â - orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care con┼úine elemente de identificare a produsului ┼či care ├«nso┼úe┼čte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;
b) aliment nepreambalat - aliment vrac care nu este supus opera┼úiunii de preambalare ┼či care, pentru v├ónzare, este m─âsurat sau c├ónt─ârit ├«n prezen┼úa consumatorului;
c) lot - un ansamblu de unităţi de vânzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat în condiţii practic identice.
Art. 3. - Scopul etichet─ârii este de a da consumatorilor informa┼úiile necesare, suficiente, verificabile ┼či u┼čor de comparat, astfel ├«nc├ót s─â permit─â acestora s─â aleag─â acel produs care corespunde exigen┼úelor lor din punct de vedere al nevoilor ┼či posibilit─â┼úilor lor financiare, precum ┼či de a cunoa┼čte eventualele riscuri la care ar putea fi supu┼či.
Art. 4. - (1) Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea produselor, în privinţa:
a) caracteristicilor alimentului ┼či ├«n special a naturii, identit─â┼úii, propriet─â┼úilor, compozi┼úiei, cantit─â┼úii, durabilit─â┼úii, originii sau provenien┼úei sale, precum ┼či a metodelor de fabrica┼úie sau de produc┼úie;
b) atribuirii de efecte sau proprietăţi alimentelor pe care acestea nu le posedă;
c) sugerării că alimentul are caracteristici speciale atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici.
(2) Etichetarea ┼či metodele prin care aceasta se realizeaz─â nu trebuie s─â atribuie alimentelor propriet─â┼úi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau s─â fac─â referirii la astfel de propriet─â┼úi; sunt exceptate de la aceast─â interdic┼úie apele minerale naturale, precum ┼či orice alimente cu destina┼úii nutri┼úionale speciale, autorizate ├«n acest sens de Ministerul S─ân─ât─â┼úii ┼či Familiei.
(3) Interdic┼úiile sau restric┼úiile prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) se aplic─â, de asemenea:
a) prezent─ârii alimentelor, ├«n special ├«n ceea ce prive┼čte forma, aspectul sau ambalarea acestora, materialul de
ambalare utilizat, felul cum sunt aranjate, precum ┼či modul ├«n care alimentele sunt expuse; b) publicit─â┼úii alimentelor.

CAPITOLUL II
Dispoziţii privitoare la alimente

SECŢIUNEA I

Generalităţi
Art. 5. - Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
a) denumirea sub care este vândut alimentul;
b) lista cuprinzând ingredientele;
c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, conform art. 8;
d) cantitatea net─â pentru alimentele preambalate;
e) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate, data limită de consum;
f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
g) denumirea sau denumirea comercial─â┼či sediul produc─âtorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; ├«n cazul produselor din import se ├«nscriu numele ┼či sediul importatorului sau ale distribuitorului ├«nregistrat ├«n Rom├ónia;
h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;
i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor;
j) concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în volum;
k) o menţiune care să permită identificarea lotului;
l) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevăzute în anexa nr. 1a).

SECŢIUNEA a II-a

Denumirea sub care este vândut alimentul
Art. 6. - (1) Denumirea sub care este vândut alimentul consumatorului final sau agenţilor economici care prepară ori furnizează hrană pentru populaţie este cea prevăzută de reglementările specifice alimentului respectiv, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) ├«n lipsa reglement─ârilor specifice, denumirea s─â fie cea obi┼čnuit─â ├«n Rom├ónia;
b) ├«n lipsa denumirii obi┼čnuite, prev─âzut─â ├«n situa┼úia descris─â la lit. a), denumirea sub care se vinde produsul poate fi
o descriere a acestuia ┼či, dac─â este necesar, a utiliz─ârii sale, care s─â fie suficient de clar─â pentru a permite cump─âr─âtorului s─â cunoasc─â natura produsului ┼či s─â ├«l deosebeasc─â de alte produse cu care ar putea fi confundat; c) ├«n toate situa┼úiile ├«ns─â denumirea sub care este v├óndut alimentul trebuie s─â corespund─â naturii, genului, speciei, sortimentului sau propriet─â┼úilor alimentului ori materiilor prime utilizate ├«n fabrica┼úie;
d) pentru alimentele din import trebuie s─â se utilizeze denumirea comercial─â sub care alimentul este fabricat ┼či comercializat ├«n ┼úara produc─âtoare. Totodat─â, ├«n cazul ├«n care prin aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, ├«n special a art. 5, aceast─â denumire nu permite consumatorului cunoa┼čterea naturii reale a alimentului ┼či distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda, denumirea comercial─â s─â fie ├«nso┼úit─â de o alt─â informa┼úie descriptiv─â care s─â apar─â ├«n vecin─âtatea acesteia;
e) ├«n mod excep┼úional, s─â nu se utilizeze denumirea comercial─â din ┼úara produc─âtoare ├«n cazul ├«n care alimentul importat se diferen┼úiaz─â ├«n mod esen┼úial de cel cunoscut de consumator sub aceast─â denumire, ├«n ceea ce prive┼čte compozi┼úia sau fabrica┼úia, iar prevederile lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corect─â a acestuia.
(2)
Marca de fabrică, marca comercială sau denumirile atractive nu pot înlocui denumirea sub care este vândut alimentul.
(3)
Denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să includă sau să fie însoţită de informaţii privind starea fizică a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus, ca de exemplu: transformare în pulbere, refrigerare, congelare, afumare, concentrare, dacă omiterea unor astfel de informaţii ar putea crea confuzii în rândul consumatorilor. Produsele care au fost tratate cu radiaţii ionizante trebuie să poarte inscripţionarea: "Tratat prin ionizare" sau "Tratat cu radiaţii ionizante".
(4)
Utilizarea de termeni precum: "mod.", "tip", "gen" împreună cu denumirea sub care este vândut alimentul este interzisă.

SECŢIUNEA a III-a

Ingredientele
Art. 7. - (1) Prin ingredient se ├«n┼úelege orice substan┼ú─â, inclusiv aditivii, utilizat─â la producerea sau la prepararea unui aliment ┼či care va fi con┼úinut─â┼či de produsul finit ca atare sau ├«ntr-o form─â modificat─â.
(2)
Atunci când un ingredient al unui aliment este constituit din mai multe ingrediente, acestea sunt considerate ingrediente ale alimentului respectiv.
(3)
├Än sensul prezentelor norme metodologice, nu sunt considerate ingrediente urm─âtoarele: a) componentele unui ingredient care, ├«n cursul procesului de fabrica┼úie, au fost temporar separate pentru a fi re├«ncorporate ulterior ├«n produs ├«ntr-o cantitate care s─â nu o dep─â┼čeasc─â pe cea ini┼úial─â; b) aditivii a c─âror prezen┼ú─â ├«ntr-un aliment este datorat─â exclusiv faptului c─â au fost con┼úinu┼úi ├«n unul sau ├«n mai multe
ingrediente ale acestuia ┼či cu condi┼úia c─â ace┼čtia nu ├«┼či mai ├«ndeplinesc func┼úia tehnologic─â ├«n produsul finit;
c) aditivii utilizaţi ca auxiliari tehnologici;
d) substanţele folosite în cantităţi strict necesare ca solvenţi sau ca suport pentru aditivi ori pentru arome;
e) substan┼úele care nu sunt aditivi, dar care sunt utilizate ├«n acela┼či fel ┼či pentru acela┼či scop ca auxiliarii tehnologici ┼či care sunt
încă prezente, chiar în formă modificată, în produsul finit.
(4)
Lista cuprinz├ónd ingredientele con┼úine toate ingredientele din alimente ├«n ordinea descresc─âtoare a cantit─â┼úii, determinat─â ├«n momentul introducerii ├«n fabrica┼úie; vitaminele ┼či mineralele ad─âugate ├«n alimente se men┼úioneaz─â ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele.
(5)
Lista cuprinzând ingredientele este precedată de un titlu corespunzător care include menţiunea "Ingrediente", cu următoarele precizări:
3
a) apa ad─âugat─â┼či substan┼úele volatile vor fi indicate ├«n ordinea greut─â┼úii lor ├«n produsul finit; cantitatea apei ad─âugate ca ingredient ├«ntr-un aliment este determinat─â sc─âz├óndu-se din cantitatea total─â a produsului finit cantitatea total─â a celorlalte ingrediente folosite. Se excepteaz─â men┼úionarea apei ├«n cazul ├«n care cantitatea ei nu dep─â┼če┼čte 5% din greutatea produsului finit;
b) ingredientele folosite ├«n form─â concentrat─â sau deshidratat─â┼či reconstituite ├«n momentul fabric─ârii pot fi indicate ├«n ordinea ponderal─â avut─â ├«naintea concentr─ârii sau deshidrat─ârii lor;
c) în cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmează să fie reconstituite prin adăugarea apei, ingredientele pot fi menţionate în ordinea proporţiilor din produsul reconstituit, cu condiţia ca lista cuprinzând ingredientele să fie însoţită de o menţiune, precum: "ingrediente ale produsului reconstituit" sau "ingrediente ale produsului gata de consum";
d) ├«n cazul ├«n care fructele, legumele sau ciupercile, dintre care nici unele nu predomin─â cantitativ ├«n mod semnificativ ┼či care sunt utilizate ├«n propor┼úii care pot varia, sunt folosite ├«n amestec, ca ingrediente ale produsului alimentar, ele pot fi grupate ├«n lista ingredientelor sub denumirea: ÔÇťfructeÔÇŁ, ÔÇťlegumeÔÇŁ sau ÔÇťciuperciÔÇŁ, dup─â care se reg─âse┼čte expresia: ÔÇť├«n propor┼úii variabileÔÇŁ, urmat─â imediat de lista fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente; ├«n acest caz amestecul se include ├«n lista ingredientelor, ├«n conformitate cu prevederile alin. (4), ├«n func┼úie de cantitatea total─â a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente;
e) prevederile lit. d) se aplic─â┼či ├«n cazul mixturilor de condimente sau de plante aromatice;
f) ingredientele care constituie mai puţin de 2% din produsul finit pot fi înscrise într-o ordine diferită, după celelalte ingrediente;
g) ├«n cazul ├«n care ingrediente similare sau reciproc substituibile pot fi utilizate la fabricarea sau prepararea alimentului, f─âr─â a-i altera compozi┼úia, natura sau valoarea perceput─â, ┼či ├«n m─âsura ├«n care constituie mai pu┼úin de 2% din produsul finit, men┼úionarea lor ├«n lista ingredientelor poate fi realizat─â cu ajutorul expresiei ÔÇťcon┼úine ... ┼či/sau ...ÔÇŁ, ├«n cazul ├«n care cel pu┼úin unul dintre cel mult dou─â ingrediente este prezent ├«n produsul finit. Aceast─â prevedere nu se aplic─â aditivilor sau ingredientelor prev─âzute ├«n anexa nr. 1f).
(6) Ingredientele nu se înscriu în cazul alimentelor menţionate în anexa nr. 1c).
(61)
În cazul băuturilor cu concentraţia alcoolică mai mare de 1,2% în volume, indicarea ingredientelor se face în conformitate cu actele normative speciale.
(62)
F─âr─â a ├«nc─âlca dispozi┼úiile normelor de etichetare stabilite ├«n conformitate cu prevederile alin. (61), orice ingredient, definit la art. 7 alin. (1) ┼či prev─âzut ├«n anexa nr. 1f), se indic─â de fiecare dat─â c├ónd este prezent ├«n b─âuturile la care se face referire ├«n alin. (61). Aceast─â indica┼úie trebuie s─â includ─â cuv├óntul ÔÇťcon┼úineÔÇŁ, urmat de numele ingredientului/ingredientelor respectiv/respective. ├Än cazul ├«n care ingredientul se reg─âse┼čte deja ├«n lista ingredientelor cu numele s─âu specific sau ├«n denumireasub care este v├óndut─â b─âutura, aceast─â precizare nu este necesar─â.(!)
(!)Aplicarea dispozi┼úiilor art. 7 alin. (62) din anexa nr. 1 la Hot─âr├órea Guvernului nr. 106/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se suspend─â p├ón─â la data de 25 noiembrie 2007.
(63)
Dup─â caz, se pot adopta reguli detaliate pentru prezentarea indica┼úiilor la care se face referire la alin. (62), ├«n conformitate cu dispozi┼úiile Legii viei ┼či vinului nr. 244/2002 ├«n sistemul organiz─ârii comune a pie┼úei vitivinicole, ale Ordinului ministrului agriculturii, alimenta┼úiei ┼či p─âdurilor, al ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či familiei ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, con┼úinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea ┼či calitatea vinurilor aromatizate, a b─âuturilor aromatizate pe baz─â de vin ┼či a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializ─ârii pentru consumul uman, ┼či ale Ordinului ministrului agriculturii, alimenta┼úiei ┼či p─âdurilor, al ministrului s─ân─ât─â┼úii ┼či familiei ┼či al pre┼čedintelui Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Protec┼úia Consumatorilor nr. 268/117/441/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea ┼či prezentarea b─âuturilor spirtoase.
(7)
├Än cazul ├«n care ingredientele se ├«nscriu cu denumirea specific─â, descrierea se face ├«n conformitate cu prevederile prezentului articol, cu urm─âtoarele preciz─âri: a) ingredientele care apar┼úin uneia dintre categoriile prezentate ├«n anexa nr. 1e) ┼či sunt constituente ale unui alt aliment pot fi indicate numai prin denumirea categoriei respective;
b) ingredientele care aparţin uneia dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 1d) se înscriu în listă cu denumirea categoriei, urmată de numele specific sau de codul numeric C.E.; în cazul unui ingredient care aparţine mai multor categorii se indică numai categoria corespunzătoare funcţiei sale principale în cadrul alimentului respectiv;
c) atunci c├ónd un ingredient con┼úine gluten, denumirile "amidon", respectiv "amidon modificat", prev─âzute ├«n anexele nr. 1e) ┼či 1d), se completeaz─â prin indicarea originii vegetale a acestuia;
d) indicarea aromelor se face prin men┼úionarea termenului "arom─â/arome" ori a unei denumiri specifice sau printr-o descriere a acestora. Termenul "arom─â natural─â" sau alt─â expresie cu aceea┼či semnifica┼úie se utilizeaz─â numai pentru aromele a c─âror component─â de aromatizare con┼úine exclusiv substan┼úele aromatizante ┼či/sau preparatele aromatizante definite ├«n acte normative specifice. ├Än cazul ├«n care denumirea aromei con┼úine o referin┼ú─â la natura vegetal─â sau animal─â ori la originea substan┼úelor ├«ncorporate, termenul "natural" sau alt─â expresie cu aceea┼či semnifica┼úie se utilizeaz─â numai pentru aroma la care componenta aromatizant─â a fost izolat─â prin procedee fizice corespunz─âtoare, prin procedee enzimatice sau microbiologice ori prin procedeele de preparare tradi┼úional─â a alimentelor ob┼úinute ├«n totalitate sau aproape ├«n totalitate din alimentul sau din sursa aromatizant─â respectiv─â;
e) prin excep┼úie de la prevederile lit. d), chinina ┼či/sau cofeina folosite ca arome ├«n fabricarea sau prepararea alimentelor trebuie s─â fie men┼úionate, prin denumire, ├«n lista ingredientelor prev─âzut─â la art. 5 lit. b), dup─â termenul ÔÇťaromeÔÇŁ.
(8)
Denumirea sub care este vândut un aliment poate fi însoţită de menţionarea unuia sau mai multor ingrediente, dacă acest lucru este prevăzut prin acte normative specifice.
(9)
Un ingredient compus, definit la alin. (2), se poate înscrie în lista cuprinzând ingredientele cu denumirea proprie sub care figurează în actele normative în vigoare, în funcţie de ponderea sa cantitativă în aliment, cu condiţia ca aceasta să fie urmată imediat de lista propriilor ingrediente. Această listă nu este obligatorie:
a) ├«n cazul ├«n care compozi┼úia ingredientului compus este definit─â ├«n actele normative ├«n vigoare ┼či ├«n m─âsura ├«n care ingredientul compus constituie mai pu┼úin de 2% din produsul finit; aceast─â prevedere nu se aplic─â aditivilor, cu respectarea prevederilor alin. (3);
b) pentru ingredientele compuse, constituite din amestecuri de condimente ┼či/sau plante aromatice ├«n propor┼úie mai mic─â de 2% din produsul finit, cu excep┼úia aditivilor, cu respectarea prevederilor alin. (3); c) ├«n cazul ├«n care ingredientul compus este un aliment pentru care lista ingredientelor nu este cerut─â de actele normative ├«n vigoare.
(10)
Men┼úionarea apei nu este necesar─â ├«n cazul ├«n care ea este folosit─â ├«n procesul de fabrica┼úie ca unic mod pentru a permite reconstituirea unui ingredient utilizat sub form─â concentrat─â sau deshidratat─â ori ├«n cazul ├«n care aceasta serve┼čte ca mediu lichid, care ├«n mod normal nu poate fi consumat.
(11)
Prin derogare de la prevederile alin. (6), (7) ┼či (9), orice ingredient utilizat ├«n producerea unui aliment ┼či care este ├«nc─â prezent, chiar ├«ntr-o form─â modificat─â, ├«n produsul finit ┼či prev─âzut ├«n anexa nr. 1f) sau care provine din unul dintre ingredientele prev─âzute ├«n anexa nr. 1f) se indic─â pe etichet─â cu referire clar─â la numele acestui ingredient.
(12)
Menţiunea de la alin. (11) nu este necesară în condiţiile în care denumirea sub care se vinde produsul se referă în mod clar la ingredientul respectiv.
(13)
Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), c), d) ┼či e), orice substan┼ú─â folosit─â la producerea unui aliment ┼či care este ├«nc─â prezent─â, chiar ├«ntr-o form─â modificat─â, ├«n produsul finit ┼či care provine din ingredientele prev─âzute ├«n anexa nr. 1f) este considerat─â ca ingredient ┼či se indic─â pe etichet─â cu referire clar─â la numele ingredientului din care provine.
(14)
Lista din anexa nr. 1f) va fi sistematic reexaminat─â┼či, dac─â este necesar, reactualizat─â pe baza celor mai recente cuno┼čtin┼úe ┼čtiin┼úifice. Reactualizarea poate fi efectuat─â, de asemenea, prin ┼čtergerea din anexa nr. 1f) a ingredientelor pentru care se stabile┼čte ┼čtiin┼úific c─â nu este posibil s─â cauzeze reac┼úii adverse.
(15)
Pentru interpretarea listei din anexa nr. 1f), autorit─â┼úile competente pot elabora norme tehnice specifice. Art. 71. - Ingredientele se ├«nscriu ├«n conformitate cu prevederile acestei sec┼úiuni ┼či ale anexelor nr. 1c), 1d), 1e) ┼či 1f). Art. 8. - (1) Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, exprimat─â ├«n procente, determinat─â la momentul introducerii acestora ├«n fabrica┼úie, se declar─â ├«n urm─âtoarele situa┼úii: a) c├ónd ingredientul sau categoria de ingrediente respective apare cu denumirea sub care alimentul este v├óndut ori este ├«n mod obi┼čnuit asociat cu aceast─â denumire de consumator; sau b) c├ónd ingredientul sau categoria de ingrediente respective este accentuat─â la etichetare prin cuvinte, desene ori grafice; sau
c) c├ónd ingredientul sau categoria de ingrediente respective confer─â caracteristici specifice alimentului ┼či ├«l diferen┼úiaz─â de alte produse cu care ar putea fi confundat datorit─â denumirii sau aspectului s─âu.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică:
a) ingredientelor sau categoriilor de ingrediente: a1) a c─âror cantitate net─â se ├«nscrie pe etichet─â, ├«n conformitate cu art. 9 alin. (3); sau a2) ale c─âror cantit─â┼úi sunt deja stabilite pentru a fi ├«nscrise pe etichete, prin acte normative specifice; a3) care sunt utilizate ├«n cantit─â┼úi mici ├«n scop de aromatizare; a4) ├«n cazul ├«n care, de┼či apar cu denumirea sub care este v├óndut alimentul, nu influen┼úeaz─â alegerea
consumatorului, av├óndu-se ├«n vedere c─â varia┼úia ├«n cantitate nu este esen┼úial─â pentru a caracteriza alimentul sau nu ├«l diferen┼úiaz─â de produsele similare; b) atunci c├ónd prin acte normative specifice se stabile┼čte ├«n mod precis cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, f─âr─â a impune indicarea acesteia pe etichet─â; c) ├«n situa┼úiile prev─âzute la art. 7 alin. (5) lit. d) ┼či e).
(3)
Prevederile alin. (1) lit. a) ┼či b) nu se aplic─â ├«n cazul men┼úiunilor referitoare la adaosul de vitamine ┼či de minerale, atunci c├ónd acestea se supun etichet─ârii nutri┼úionale.
(4)
Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente se înscrie cu denumirea sub care este vândut alimentul ori în imediata vecinătate a acesteia, sau în lista cuprinzând ingredientele, în continuarea denumirii ingredientului sau a categoriei de ingrediente respective.
(5)
├Än cazul alimentelor care au pierdut din umiditate ca urmare a unor tratamente termice sau a altor tipuri de tratamente la care au fost supuse, cantitatea indicat─â a unui ingredient sau a ingredientelor, exprimat─â ├«n procente, se raporteaz─â la produsul finit. Atunci c├ónd cantitatea unui ingredient sau cantitatea total─â a ingredientelor ├«nscris─â prin etichetare dep─â┼če┼čte 100%, exprimarea procentual─â se ├«nlocuie┼čte cu cea a cantit─â┼úii ingredientului/ingredientelor utilizate la ob┼úinerea a 100 grame de produs finit.
(6) Cantitatea ingredientelor volatile se indică corespunzător cantităţii din produsul finit.
(7)
Cantitatea de ingrediente, utilizat─â ├«n form─â concentrat─â sau deshidratat─â┼či reconstituit─â pe parcursul procesului de fabrica┼úie, poate fi indicat─â corespunz─âtor cantit─â┼úii dinaintea concentr─ârii ori deshidrat─ârii. ├Än cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmeaz─â s─â fie reconstituite prin ad─âugarea apei, cantitatea de ingrediente poate fi indicat─â corespunz─âtor cantit─â┼úii din produsul reconstituit.
(8) Prevederile acestui articol nu exclud aplicarea reglementărilor referitoare la etichetarea nutriţională.

SECŢIUNEA a IV-a

Cantitatea net─â
Art. 9. - (1) ├Änscrierea cantit─â┼úii nete a alimentelor preambalate se face ├«n unit─â┼úi de volum pentru produsele lichide ┼či ├«n unit─â┼úi de mas─â pentru celelalte produse, utiliz├óndu-se, dup─â caz, litrul, centilitrul, mililitrul, kilogramul sau gramul.
(2) a) Prevederile referitoare la indicarea cantit─â┼úii nete se aplic─â┼či ├«n cazul ├«n care prin acte normative specifice se impune indicarea cantit─â┼úii nominale minime sau medii.
b) ├Än cazul unui ambalaj ├«n care sunt introduse dou─â sau mai multe articole con┼úin├ónd aceea┼či cantitate din acela┼či produs, ambalate individual, indicarea cantit─â┼úii nete se face prin men┼úionarea cantit─â┼úii nete con┼úinute de un ambalaj individual ┼či a num─ârului total al acestora. Aceste men┼úiuni nu sunt obligatorii atunci c├ónd num─ârul total de ambalaje individuale poate fi num─ârat cu u┼čurin┼ú─â din exterior ┼či atunci c├ónd cel pu┼úin o indica┼úie privind cantitatea net─â individual─â poate fi citit─â clar din exteriorul produsului.
c) ├Än cazul unui ambalaj ├«n care sunt introduse dou─â sau mai multe produse ambalate individual, care nu sunt considerate unit─â┼úi de v├ónzare, indicarea cantit─â┼úii nete se face prin men┼úionarea cantit─â┼úii nete totale ┼či a num─ârului total de ambalaje individuale.
(3)
a) ├Än cazul alimentelor solide livrate ├«n mediu lichid se indic─â pe etichet─â┼či masa net─â a componentei solide. b) Prin mediu lichid se ├«n┼úelege: ap─â, solu┼úii apoase de s─âruri, saramur─â, solu┼úii apoase de acizi alimentari, o┼úet, solu┼úii apoase de zah─âr sau ├«nlocuitori, sucuri de fructe sau de legume, ├«n cazul fructelor sau legumelor.
c) Substan┼úele care se constituie ca mediu lichid pot fi singure sau ├«n amestec, ca atare ori congelate, cu condi┼úia ca acestea s─â fie numai un element auxiliar al componentei solide ┼či astfel s─â nu reprezinte un factor de decizie pentru cump─âr─âtor.
(4)
Indicarea cantit─â┼úii nete nu este obligatorie pentru: a) alimentele v├óndute cu bucata, cu condi┼úia ca num─ârul de articole s─â poat─â fi v─âzut cu claritate ┼či s─â poat─â fi num─ârat cu u┼čurin┼ú─â din exteriorul produsului; ├«n caz contrar se indic─â num─ârul pe etichet─â; b) alimentele care pot ├«nregistra pierderi considerabile de volum sau de mas─â┼či care sunt v├óndute la bucat─â sau c├ónt─ârite ├«n prezen┼úa cump─âr─âtorului;
c) alimentele a c─âror cantitate net─â este mai mic─â de 5 grame sau de 5 mililitri; aceast─â prevedere nu se aplic─â condimentelor ┼či plantelor aromatice.

SECŢIUNEA a V-a
Data durabilităţii minimale/termenul de valabilitate, condiţii
de p─âstrare, de conservare ┼či de folosire
Art. 10. - (1) Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se ├«nscrie de c─âtre produc─âtor data durabilit─â┼úii minimale, respectiv data p├ón─â la care acestea ├«┼či p─âstreaz─â caracteristicile specifice ├«n condi┼úii de depozitare corespunz─âtoare.
(2) Data va fi precedată de menţiunea:
-
"A se consuma, de preferinţă, înainte de ...", dacă în dată este inclusă ziua; sau
-
"A se consuma, de preferin┼ú─â, p├ón─â la sf├ór┼čitul ...", dac─â se indic─â luna ┼či anul sau numai anul.
(3)
Men┼úiunile prev─âzute la alin. (2) sunt ├«nso┼úite fie de dat─â, fie de indicarea locului ├«n care aceasta este ├«nscris─â pe etichet─â sau ambalaj. Men┼úiunile sunt completate, dup─â caz, cu indicarea condi┼úiilor de p─âstrare ┼či conservare ce trebuie respectate pe perioada durabilit─â┼úii minimale.
(4)
Data se compune din indicarea clar─â a zilei, lunii ┼či a anului, ├«ntr-o form─â cronologic─â necodificat─â; ├«n cazul alimentelor:
-
a c─âror durabilitate este mai mic─â de 3 luni, este suficient s─â se indice ziua ┼či luna;
-
a c─âror durabilitate este mai mare de 3 luni, dar mai mic─â de 18 luni, este suficient s─â se indice luna ┼či anul;
-
a c─âror durabilitate este mai mare de 18 luni, este suficient s─â se indice anul.
(5) Se exceptează de la indicarea datei durabilităţii minimale produsele menţionate în anexa nr. 1b).
Art. 11. -(1) Pentru produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate ┼či sunt susceptibile ca dup─â un timp scurt s─â prezinte un pericol imediat pentru s─ân─âtatea consumatorului data durabilit─â┼úii minimale este ├«nlocuit─â de data limit─â de consum. Data ├«nscris─â de produc─âtor este precedat─â de men┼úiunea "expir─â la data de ...", indic├óndu-se ├«n ordine ziua, luna ┼či eventual anul, ├«n form─â necodificat─â.
(2) Menţiunea prevăzută la alin. (1) este însoţită fie de dată, fie de indicarea locului în care aceasta este înscrisă pe etichetă sau pe ambalaj.
(3) Menţiunea cuprinsă în alin. (1) se completează cu indicarea condiţiilor de depozitare ce trebuie respectate.
Art. 12. -(1) Informa┼úiile privind modul de preparare a alimentelor se indic─â ├«n a┼ča fel ├«nc├ót s─â permit─â utilizarea corect─â a acestora.
(2) Pentru anumite alimente, ├«n cazul ├«n care produc─âtorul nu stabile┼čte instruc┼úiuni precise de utilizare, acestea pot fi impuse prin acte normative specifice.

SECŢIUNEA a VI-a

Concentraţia alcoolică
Art. 13. - (1) Prezenta sec┼úiune se refer─â la indicarea concentra┼úiei alcoolice ├«n volum pe etichetele b─âuturilor ce con┼úin alcool mai mult de 1,2% ├«n volum, except├óndu-se cele prev─âzute la pozi┼úiile tarifare 22.04 ┼či 22.05 din Tariful vamal de import al Rom├óniei.
(2)
Concentra┼úia alcoolic─â se exprim─â ├«n procente de volum, la temperatura de referin┼ú─â de 20┬░C; valoarea concentra┼úiei alcoolice se ├«nscrie ├«n cifre cu cel mult o zecimal─â urmat─â de simbolul "% vol." ┼či poate fi precedat─â de cuv├óntul "alcool" sau de abrevierea "alc.".
(3)
Toleran┼úele pozitive ┼či negative, exprimate ├«n valoare absolut─â, permise la indicarea concentra┼úiei alcoolice, raportat─â ├«n procente de volum, sunt urm─âtoarele:
a) Bere cu concentra┼úia alcoolic─â mai mic─â de 5,5% inclusiv b) B─âuturi nespumoase ob┼úinute din struguri ┼či incluse ├«n pozi┼úia tarifar─â 2206.00 din Tariful vamal de import al Rom├óniei
0,5% vol.
c) Bere cu concentra┼úia alcoolic─â ce dep─â┼če┼čte 5,5% d) B─âuturi spumoase ob┼úinute din struguri ┼či incluse ├«n pozi┼úia tarifar─â 2206.00 din Tariful vamal de import al Rom├óniei e) Diverse tipuri de cidru, cidru din pere, vinuri din fructe ┼či alte sortimente de vinuri ob┼úinute din fructe, altele dec├ót struguri, fie c─â sunt spumoase sau spumante f) B─âuturi pe baz─â de miere fermentat─â
1% vol.
g) Băuturi ce conţin fructe macerate sau părţi de plante
1,5% vol.
h) Alte b─âuturi
0,3% vol.
(4)
Toleranţele stabilite la alin. (3) lit. a)-h) nu exclud aplicarea toleranţelor ce derivă din metoda de analiză utilizată la determinarea concentraţiei alcoolice.

SECŢIUNEA a VII-a

Dispoziţii referitoare la alimente preambalate
Art. 14. - (1) Pentru alimentele preambalate men┼úiunile prev─âzute la art. 5 se ├«nscriu pe ambalaj sau pe o etichet─â ata┼čat─â de acesta.
7
(2)
Men┼úiunile prev─âzute la art. 5 se ├«nscriu numai pe documentele de ├«nso┼úire, atunci c├ónd alimentele preambalate sunt: a) comercializate ├«ntr-o form─â intermediar─â celei de v├ónzare c─âtre consumatorul final ┼či nu fac obiectul v├ónz─ârii c─âtre agen┼úii economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie;
b) destinate aprovizion─ârii agen┼úilor economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie, supun├óndu-le unor procese de prelucrare.
(3)
├Än cazul produselor prev─âzute la alin. (2), pe ambalajul exterior ├«n care acestea sunt prezentate spre comercializare se ├«nscriu elementele prev─âzute la art. 5 lit. a), e) ┼či g) ┼či, dup─â caz, cele prev─âzute la art. 11.
(4)
Men┼úiunile prev─âzute la art. 5 se ├«nscriu astfel ├«nc├ót s─â fie u┼čor de ├«n┼úeles, sunt marcate vizibil pentru a putea fi v─âzute cu u┼čurin┼ú─â, lizibil ┼či ├«ntr-un mod ce nu permite ┼čtergerea; acestea nu vor fi ├«n nici un fel mascate, nu se inscrip┼úioneaz─â ├«n locuri obscure sau ├«ntrerupte prin inscrip┼úii ori imagini.
(5) Men┼úiunile prev─âzute la art. 5 lit. a), d), e) ┼či j) se ├«nscriu ├«n acela┼či c├ómp vizual.
(6)
├Än cazul ambalajelor din sticl─â destinate reutiliz─ârii, marcate ├«ntr-un mod ce nu permite ┼čtergerea, precum ┼či al ambalajelor sau recipientelor care nu au nici una dintre fe┼úe cu suprafa┼úa mai mare de 10 cm 2 se ├«nscriu pe etichete doar elementele prev─âzute la art. 5 lit. a), d) ┼či e). ├Än acest caz nu se aplic─â prevederile alin. (5).

SECŢIUNEA a VIII-a

Dispoziţii referitoare la alimentele nepreambalate
Art. 15. - (1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorilor ori agen┼úilor economici care prepar─â hran─â pentru popula┼úie, trebuie s─â aib─â ├«nscrise denumirea conform prevederilor art. 5 ┼či data durabilit─â┼úii minimale sau data limit─â de consum. ├Änscrierea se face pe produs, pe un afi┼č, anun┼ú sau ├«n orice alt─â form─â f─âr─â risc de confuzie.
(2) Se exceptează de la indicarea datei durabilităţii minimale alimentele cuprinse în anexa nr. 1b).

SECŢIUNEA a IX-a

Indicarea lotului
Art. 16. -(1) Alimentele nu pot fi comercializate dacă nu sunt însoţite de o indicaţie care să permită identificarea lotului din care fac parte.
(2) Indicarea lotului nu este obligatorie pentru următoarele alimente sau în următoarele condiţii:
a) produse agricole care în momentul transferării din spaţiul de depozitare sunt vândute sau livrate de la producător la unităţi în scopul depozitării temporare, condiţionării sau ambalării, dirijate către organizaţii de producători ori achiziţionate în vederea introducerii imediate într-un sistem de pregătire operaţională sau de transformare;
b) atunci când la locurile de vânzare către consumatorul final alimentele nepreambalate sunt ambalate la cererea consumatorului sau preambalate în vederea vânzării imediate;
c) pentru ambalajele ┼či recipientele a c─âror fa┼ú─â mare are o suprafa┼ú─â mai mic─â de 10 cm2;
d) porţiile individuale de îngheţată; în acest caz indicarea lotului de fabricaţie se face pe ambalajul colectiv;
e) atunci c├ónd data durabilit─â┼úii minimale sau termenul de valabilitate este indicat prin men┼úionarea clar─â┼či
necodificat─â cel pu┼úin a zilei ┼či lunii, ├«n aceast─â ordine.
(3)
R─âspunderea ├«n ceea ce prive┼čte stabilirea ┼či ├«nscrierea lotului revine, dup─â caz, produc─âtorului sau ambalatorului ori agentului economic ├«nregistrat ├«n Rom├ónia, care comercializeaz─â pentru prima oar─â produsul.
(4)
Indicarea lotului este precedată de litera L, cu excepţia cazurilor în care aceasta se distinge cu claritate faţă de alte indicaţii de pe etichetă.
(5)
├Än cazul alimentelor preambalate indicarea lotului conform alin. (4) se face pe ambalaj sau pe eticheta ata┼čat─â de acesta; ├«n cazul alimentelor nepreambalate aceast─â indica┼úie apare pe ambalaj sau pe container ori, ├«n lipsa acestora, pe documentele comerciale ├«nso┼úitoare.
(6)
├Änscrierea lotului se face ├«n a┼ča fel ├«nc├ót s─â poat─â fi v─âzut─â cu u┼čurin┼ú─â, s─â poat─â fi citit─â cu claritate ┼či s─â nu permit─â┼čtergerea.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale
Art. 17. - ├Än cazul alimentelor comercializate ├«n ambalaje atractive, precum figurinele sau suvenirurile, se ├«nscriu elementele prev─âzute la art. 5 lit. a), d) ┼či g).
8
Art. 18. - (1) Etichetarea trebuie să includă una sau mai multe menţiuni suplimentare pentru următoarele categorii de alimente:
Nr. Crt.
Categoriile de alimente
Menţiuni
1
Alimente la care durabilitatea a fost prelungit─â cu ajutorul gazelor avizate sanitar
"Ambalat în atmosferă protectoare"
2
Alimente care conţin unul sau mai mulţi îndulcitori autorizaţi
"Cu îndulcitor/îndulcitori" Această menţiune va însoţi denumirea sub care este vândut produsul, conform art. 6
3
Alimente care con┼úin at├ót adaosuri de zah─âr sau zaharuri, c├ót ┼či unul sau mai mul┼úi ├«ndulcitori autoriza┼úi
"Cu zah─âr/zaharuri ┼či ├«ndulcitor/├«ndulcitori" Aceast─â men┼úiune va ├«nso┼úi denumirea sub care este v├óndut produsul conform art. 6
4
Alimente ce conţin aspartam
"Conţine o sursă de fenilalanină"
5
Alimente ce conţin mai mult de10% polioli adăugaţi
"Consumul în exces poate produce efecte laxative"
6
Produsele zaharoase/produsele de cofetărie sau băuturile care conţin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu ca urmare a adăugării substanţelor de acest fel sau de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, cu o concentraţie egală sau mare de 100 mg/kg sau 10 mg/l
ÔÇťCon┼úine lemn dulceÔÇŁ este ad─âugat exact dup─â lista ingredientelor cu excep┼úia cazului ├«n care termenul ÔÇťlemn dulceÔÇŁ figureaz─â deja ├«n lista ingredientelor sau ├«n denumirea sub care se vinde produsul. ├Än absen┼úa listei ingredientelor men┼úiunea figureaz─â ├«n apropierea denumirii sub care se vinde produsul.
7
Produsele zaharoase/produsele de cofetărie care conţin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu ca urmare a adăugării de substanţe de acest fel sau de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, cu o concentraţie egală sau mai mare de 4 g/kg
Men┼úiunea urm─âtoare trebuie s─â fie ├«nscris─â dup─â lista ingredientelor: ÔÇťcon┼úinut lemn dulce -persoanele suferinde de hipertensiune trebuie s─â evite consumul excesivÔÇŁ. ├Än absen┼úa listei ingredientelor, men┼úiunea figureaz─â ├«n apropierea denumirii sub care se vinde produsul.
8
Băuturile care conţin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu ca urmare a adăugării de substanţe de acest fel sau de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, cu o concentraţie egală sau mai mare de 50 mg/l sau300 mg/l, în cazul băuturilor conţinând mai mult de 1,2% în volume de alcool(x). (x)Conţinutul se aplică produselor de acest fel propuse gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie.
Men┼úiunea urm─âtoare trebuie s─â fie ├«nscris─â dup─â lista ingredientelor: ÔÇťcon┼úinut lemn dulce -persoanele suferinde de hipertensiune trebuie s─â evite consumul excesivÔÇŁ. ├Än absen┼úa listei ingredientelor, men┼úiunea figureaz─â ├«n apropierea denumirii sub care se vinde produsul.
(2) Men┼úiunile prev─âzute la alin. (1) nr. crt. 2 ┼či 3 nu se supun prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) ┼či b).
Art. 19. -Toate men┼úiunile ce se ├«nscriu pe etichete, prospecte sau, dup─â caz, ├«n documente ├«nso┼úitoare, ├«n conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, trebuie s─â fie redactate ├«n limba rom├ón─â, f─âr─â a exclude prezentarea acestora ┼či ├«n alte limbi.
Art. 20. - Prezentele norme metodologice nu restricţionează aplicarea actelor normative specifice pentru alimentelor specificate.
Art. 21. - Se interzice modificarea datei durabilităţii minimale sau a termenului de valabilitate înscris prin etichetarea originară.
Art. 22. - (1) Se interzice utilizarea ├«n etichetare, afi┼čarea ├«n vecin─âtatea alimentelor sau ├«nscrierea ├«n documentele ├«nso┼úitoare ori ├«n prospectele de prezentare a denumirilor, indica┼úiilor, reprezent─ârilor, semnelor ┼či a oric─âror alte forme de prezentare de natur─â s─â induc─â ├«n eroare consumatorul, ├«n special ├«n ceea ce prive┼čte calitatea, originea sau provenien┼úa alimentului.
(2) Ilustrarea de fructe, legume ┼či/sau por┼úiuni vegetale ┼či/sau orice alte ingrediente pe etichete, ambalaje de prezentare, cataloage sau prin publicitate nu este permis─â dec├ót ├«n cazul ├«n care fructele sau p─âr┼úi din fruct - suc de fructe, pulp─â de fruct, legumele ┼či/sau por┼úiuni vegetale ┼či/sau orice alte ingrediente apar ├«n denumirea sub care se vinde produsul ┼či sunt ├«nscrise ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele, urmate de cantitatea acestora exprimat─â ├«n procente. ├Än cazul utiliz─ârii la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzic ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor, legumelor ┼či/sau a por┼úiunilor vegetale ┼či/sau a oric─âror alte ingrediente.
9
Art. 221. -(1) ├Än cazul b─âuturilor care sunt destinate consumului uman, ca atare, f─âr─â alte modific─âri, sau dup─â reconstituirea din produse concentrate ori uscate, care con┼úin cofein─â, din orice surs─â, ├«n propor┼úie mai mare de 150 mg/l, urm─âtoarea men┼úiune trebuie s─â figureze pe etichete ├«n acela┼či c├ómp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul: ÔÇťCon┼úinut ridicat de cofein─âÔÇŁ. Dup─â aceast─â men┼úiune se ├«nscrie ├«ntre paranteze con┼úinutul de cofein─â exprimat ├«n mg/100 ml.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică băuturilor pe bază de cafea, ceai sau extract de cafea ori de ceai în cazul în
care denumirea sub care se vinde produsul include termenul ÔÇťcafeaÔÇŁ sau ÔÇťceaiÔÇŁ. Art. 23. - Anexele nr. 1a) - 1e) fac parte integrant─â din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1a)
la normele metodologice
Menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse
Prevederile art. 5 lit. a)-l) din anexa nr. 1 vor fi completate cu menţiunile specifice fiecărei grupe de produse, după cum urmează:
1.
Abrogat
2.
Sortimente de lapte concentrat sau praf
a) în cazul produselor: lapte concentrat neîndulcit, lapte concentrat îndulcit, lapte normalizat concentrat neîndulcit, lapte normalizat concentrat îndulcit, lapte smântânit concentrat îndulcit, lapte smântânit concentrat neîndulcit:
- men┼úiunea "tratat la temperatur─â ultra├«nalt─â (UHT)" sau "tratat la temperatur─â ultra├«nalt─â", dac─â acestea au fost supuse la un astfel de tratament ┼či ambalate aseptic;
- conţinutul de grăsime, exprimat în procente;
- conţinutul de substanţă uscată, exprimat în procente;
- recomand─âri privind modul de utilizare ┼či condi┼úiile de dilu┼úie;
b) în cazul sortimentelor de lapte praf:
-menţiunea "produs instant" - pentru produsele cu solubilitate instantanee;
- conţinutul de grăsime, exprimat în procente;
- conţinutul de substanţă uscată, exprimat în procente;
- recomand─âri privind metoda de reconstituire ┼či diluare, precum ┼či con┼úinutul ├«n gr─âsime al produsului astfel reconstituit.
3. Produse lactate acide (iaurt, smântână, lapte bătut, kefir, sana)
- conţinutul de grăsime, exprimat în procente pentru fiecare tip de produs.
4. Brânzeturi
Pentru diferite tipuri de sortimente din această grupă: brânzeturi proaspete, maturate, topite, fermentate, aromatizate:
a) conţinutul de grăsime raportat la substanţa uscată, exprimat în procente;
b) procedeul de tratament termic la care au fost supuse materiile prime sau produsele finite (pasteurizare, topire, afumare);
c) o menţiune precum "pe bază de lapte crud", dacă s-a utilizat numai lapte crud pentru fabricare;
d) în cazul brânzeturilor aromatizate, menţionarea aromatizantului adăugat.
5.
Abrogat
6.
Abrogat
7.
Carne ┼či produse din carne
a) menţionarea speciilor de animale de la care provine carnea (inclusiv organele);
b) denumirea speciei pentru pe┼čte, crustacee, molu┼čte;
c) menţionarea procedeelor de fabricaţie sau natura tratamentelor utilizate, ca de exemplu:
- produs pe baz─â de carne tocat─â;
- produs crud-uscat;
- produs afumat;
- produs s─ârat;
-cârnaţi proaspeţi pentru fript, prăjit;
- preparate din carne proaspete (fierte);
- preparate din carne fierte ┼či afumate;
- preparate din carne crude ┼či afumate;
10
- preparate din carne fierte, afumate ┼či uscate;
- preparate din carne fierte ┼či dublu afumate;
- preparate din carne prelucrate prin coacere;
- produs pasteurizat (semiconserve tratate termic la o temperatur─â mai mic─â de 100┬░C);
- produs refrigerat;
- produs congelat;
- semipreparate culinare (pentru produsele netratate termic);
-produs pe baz─â de pe┼čte..., cu specificarea speciei ┼či a tratamentului termic la care a fost supus (pasteurizare, sterilizare, pr─âjire, afumare);
-produs sterilizat;
- produs obţinut prin injectare;
d) informa┼úia privind specia de animale nu este necesar─â pentru produsele pe baz─â de carne alc─âtuite numai din carne de bovin─â, porcin─â, ┼či nici atunci c├ónd este utilizat─â denumirea lor tradi┼úional─â. Dac─â una dintre cele dou─â specii este men┼úionat─â ├«n denumirea sub care este v├óndut alimentul, propor┼úia de carne trebuie s─â fie mai mare de 50% din compozi┼úie;
e) nu este necesar─â men┼úionarea speciei de animale pentru sl─ânin─â, ┼čorici, s├ónge, plasm─â;
f) menţionarea tipului de membrană utilizat:
-
membrane naturale;
-
membrane artificiale comestibile;
-
membrane artificiale necomestibile;
g) extractul ┼či supa de carne care nu provin din carne de bovin─â trebuie s─â poarte indica┼úia privind carnea utilizat─â (de exemplu, extract din carne de porc).
8.
Abrogat
9.
Abrogat
10.
Abrogat
11.
Abrogat
12.
Abrogat
13.
Abrogat
14.
Abrogat
15.
Cafea, derivaţi din cafea
a) menţionarea denumirii varietăţilor de cafea, în cazul comercializării acesteia sub formă verde sau prăjită, în vrac;
b) în cazul în care conţinutul de cafeină este sub 0,1%, raportat la substanţa uscată, se înscrie menţiunea "cafea decafeinizată";
c) se interzice comercializarea sub denumirea de "cafea" a amestecurilor de cafea cu substituenţi ai acesteia;
d) ├«n cazul amestecurilor de cafea cu substituen┼úi de cafea se indic─â substituen┼úii utiliza┼úi ┼či procentul de cafea din amestec.
16.
Abrogat
17.
Abrogat
18.
Abrogat
19.
Abrogat
20.
Abrogat
21.
Ape ├«mbuteliate, altele dec├ót apa mineral─â┼či apa de izvor
a) se inscripţionează cu denumirea "apă de masă gazoasă" sau "apă de masă carbogazoasă" apa potabilă la care s-a adăugat dioxid de carbon alimentar;
b) se inscripţionează cu denumirea "apă de masă mineralizată artificial" apa potabilă la care s-au adăugat săruri minerale. Acestea se înscriu în lista cuprinzând ingredientele în ordinea descrescătoare a importanţei lor cantitative în momentul introducerii în fabricaţie.
În cazul în care produsul conţine dioxid de carbon alimentar, denumirea sub care se vinde produsul se completează cu menţiunea "carbogazoasă".
Cele trei cuvinte "ap─â mineralizat─â artificial" se ├«nscriu unele l├óng─â altele, cu caractere de aceea┼či m─ârime ┼či cu aceea┼či culoare.
├Än cazurile men┼úionate la lit. a) ┼či b) eticheta nu va con┼úine referiri, semne sau figuri care s─â creeze confuzii de orice fel cu apa mineral─â natural─â, s─â induc─â ├«n eroare consumatorul asupra localiz─ârii geografice a apei, s─â ├«i atribuie apei efecte sau recomand─âri terapeutice ori s─â fac─â preciz─âri asupra compozi┼úiei chimice a acesteia.
22. Informaţiile prevăzute la art. 5 din anexa nr. 1 se completează, după caz:
- ├«n cazul alimentelor congelate, cu men┼úiunile "produs congelat" ┼či "a nu se recongela dup─â decongelare".

ANEXA Nr. 1b)

la normele metodologice
Lista
cuprinzând alimentele scutite de indicarea datei durabilităţii minimale
1.
Fructele ┼či legumele proaspete, incluz├ónd cartofii, care nu au f─âcut obiectul unei cur─â┼ú─âri, t─âieri sau altor tratamente similare. Aceast─â derogare nu se aplic─â semin┼úelor pentru germina┼úie ┼či produselor similare.
2.
Vinuri, vinuri spumoase, vinuri spumante, vinuri licoroase, vinuri aromatizate ┼či produse similare ob┼úinute din fructe, altele dec├ót struguri
3. Băuturile conţinând 10% sau mai mult în volum alcool
4.
B─âuturi r─âcoritoare, sucuri de fructe, nectaruri din fructe ┼či b─âuturi alcoolice ├«n recipiente individuale mai mari de 5 l, destinate agen┼úilor economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie
5.
P├óinea, produsele de panifica┼úie, patiserie ┼či de cofet─ârie, care prin natura lor sunt consumate ├«n 24 de ore de la fabricare
6.
Oţetul de fermentaţie
7.
Sarea de buc─ât─ârie
8.
Zah─ârul solid
9.
Produsele zaharoase care sunt alc─âtuite aproape ├«n totalitate din zah─âr aromatizat ┼či/sau colorat
10.
Guma de mestecat ┼či produsele similare de mestecat
11.
Porţiile individuale de îngheţată.

ANEXA Nr. 1c)

la normele metodologice
Lista
cuprinzând alimentele scutite de obligaţia indicării ingredientelor
1.
Fructele ┼či legumele proaspete, inclusiv cartofii, care nu au f─âcut obiectul unei cur─â┼ú─âri, t─âieri sau altor tratamente similare
2. Apele carbogazoase în a căror denumire apare această caracteristică
3.
O┼úetul de fermenta┼úie care provine ├«n mod exclusiv dintr-un singur produs de baz─â┼či care nu a suferit ad─âugarea nici unui alt ingredient
4.
Br├ónzeturi, untul, laptele ┼či sm├ónt├óna fermentat─â, ├«n m─âsura ├«n care nu au suferit dec├ót ad─âug─âri de produse lactate, enzime ┼či culturi de microorganisme necesare fabric─ârii sau de sare, ├«n cazul br├ónzeturilor, altele dec├ót cea proasp─ât─â sau topit─â
5. Produsul constituit dintr-un singur ingredient, atunci când:
a) denumirea comercial─â a acestuia este identic─â cu cea a ingredientului; sau
b) denumirea comercial─â permite identificarea clar─â a naturii ingredientului.

ANEXA Nr. 1d)

la normele metodologice
Lista
cuprinzând ingredientele care trebuie să fie înscrise cu denumirea
categoriei lor, urmat─â de numele specific sau de codul numeric C.E.
1.
Colorant
2.
Conservant
3.
Antioxidant
4.
Emulsificator
5.
Agent de ├«ngro┼čare
6.
Gelifiant
7.
Stabilizator
8.
Potenţiator de aromă
9.
Corector de aciditate
12
10.
Acidifiant
11.
Antiaglomerant
12.
Amidon modificat*)
13.
Îndulcitor
14.
Agent de afânare
15.
Antispumant
16.
Agent de glazurare
17.
S─âruri de topire**)
18.
Ameliorator (de f─âin─â)
19.
Agent de întărire
20.
Agent de umezire
21.
Agent de încărcare
22.
Gaz de propulsare
__________ *) Indicarea numelui specific sau a codului numeric nu este obligatorie. **) Se indic─â numai ├«n cazul br├ónzeturilor topite ┼či al produselor pe baz─â de br├ónz─â topit─â.

ANEXA Nr. 1e)

la normele metodologice
Lista cuprinzând categoriile de ingrediente pentru care numele specific poate fi înlocuit cu denumirea categoriei
Ingrediente
Denumirea
Uleiuri rafinate, altele decât uleiul de măsline
"Ulei" urmat de: -menţiunea "vegetal" sau "animal", după caz; sau -indicarea originii sale specifice vegetale sau animale; -menţiunea "hidrogenat" trebuie să însoţească indicarea unui ulei hidrogenat
Gr─âsimi rafinate
"Grăsimi" urmat de: -menţiunea "vegetale" sau "animale", după caz; sau -indicarea originii sale specifice vegetale sau animale; -menţiunea "hidrogenat" trebuie să însoţească indicarea unei grăsimi hidrogenate
Amestecuri de f─âin─â provenit─â din dou─â sau din mai multe cereale
"Făină" urmată de enumerarea cerealelor din care aceasta a fost obţinută, în ordinea descrescătoare a proporţiei lor în compoziţie
Amidonuri ┼či amidonuri modificate prin procedee fizice sau enzimatice
"Amidon"
Toate speciile de pe┼čte, acolo unde acesta constituie un ingredient al altui aliment, cu men┼úiunea c─â denumirea ┼či prezentarea alimentului nu se refer─â la o specie anumit─â de pe┼čte
"Pe┼čte"
Toate sortimentele de br├ónzeturi, atunci c├ónd acestea sau un amestec de br├ónzeturi constituie un ingredient al altui aliment, cu men┼úiunea c─â denumirea ┼či prezentarea alimentului nu se refer─â la un anume sortiment de br├ónz─â
"Brânză"
Condimentele nedep─â┼čind 2% din compozi┼úia alimentului
"Condiment(e)" sau "Amestec de condimente"
Toate plantele sau p─âr┼úi din plante aromatice nedep─â┼čind 2% din compozi┼úia alimentului
"Plante aromatice" sau "Amestecuri de plante aromatice"
Toate tipurile de preparate din gume utilizate în fabricaţia gumei de bază pentru guma de mestecat
"Gum─â baz─â"
Toate tipurile de pesmet
"Pesmet"
Toate tipurile de zaharoz─â
"Zah─âr"
Dextroza anhidr─â sau monohidrat─â
"Dextroz─â"
Sirop de glucoz─â ┼či sirop de glucoz─â deshidratat
"Sirop de glucoz─â"
Toate tipurile de proteine din lapte (cazeina, cazeina┼úi ┼či proteine din zar─â) ┼či amestecurile acestora
"Proteine din lapte"
Unt de cacao presat, centrifugat sau rafinat
"Unt de cacao"
Toate tipurile de vinuri
"Vin"
Mu┼čchii scheletici ai speciilor de mamifere ┼či p─âs─âri, destina┼úi consumului uman, inclusiv ┼úesuturile interne sau aderente, pentru care con┼úinuturile totale de gr─âsime ┼či ┼úesut conjunctiv nu dep─â┼česc valorile ├«nscrise mai jos ┼či c├ónd carnea constituie un ingredient al unui alt produs alimentar. Se exclud din prezenta defini┼úie produsele care se supun defini┼úiei ÔÇťcarne separat─â mecanicÔÇŁ. Diafragma ┼či mu┼čchii maseteri fac parte din grupa mu┼čchilor scheletici, ├«n timp ce inima, limba, mu┼čchii capului (al┼úii dec├ót cei maseteri), carpieni, tarsieni ┼či cei ai cozii se exclud. Con┼úinutul maxim de gr─âsime ┼či ┼úesut conjunctiv pentru ingredientele desemnate prin termenul ÔÇťcarne (c─ârnuri)ÔÇŁ:
ÔÇťÔÇŽ carne (c─ârnuri)ÔÇŁ urmat de numele*) speciilor de animale din care provine *) Pentru etichetarea ├«n limba englez─â, aceast─â denumire poate fi ├«nlocuit─â cu numele generic al ingredientului din specia animal─â respectiv─â.
Speciile
Conţinut de grăsimi (%)
Conţinut de ţesut conjunctiv1) (%)
Mamifere (altele dec├ót iepurii ┼či porcinele) ┼či specii amestecate ├«n care predomin─â mamiferele
25
25
Porcine
30
25
P─âs─âri ┼či iepuri
15
10
1) Con┼úinutul ┼úesutului conjunctiv este calculat pe baza raportului dintre con┼úinutul de colagen ┼či con┼úinutul de proteine din carne. Con┼úinutul de colagen se ob┼úine prin multiplicarea con┼úinutului de hydroxiprolin─â cu 8. Dac─â aceste limite maxime sunt dep─â┼čite, dar toate celelalte criterii pentru definirea c─ârnii (c─ârnurilor) sunt respectate, con┼úinutul de carne (c─ârnuri) trebuie recalculat ┼či redus corespunz─âtor, iar ├«n lista de ingrediente trebuie s─â se men┼úioneze pe l├óng─â termenul "carne (c─ârnuri)ÔÇŁ prezen┼úa gr─âsimii ┼či/sau a ┼úesuturilor conjunctive.

ANEXA Nr. 1f)

Lista ingredientelor alimentare ┼či a substan┼úelor provizoriu

excluse din anexa nr. 1f)

Ingrediente
Produse provizoriu excluse din aceast─â cauz─â
Cereale care conţin gluten
Siropuri de glucoză pe bază de grâu conţinând dextroză*)
Maltodextrine pe bază de grâu*)
Siropuri de glucoză pe bază de orz Cereale utilizate în distilate pentru băuturi spirtoase
Ou─â
Lysozym (produs obţinut din ouă) utilizat în vin
Albumin─â (produs ob┼úinut din ou─â) utilizat─â ca stabilizator pentru vin ┼či cidru
Pe┼čte
Gelatina de pe┼čte utilizat─â ca suport pentru vitamine sau preparate carotenoidice ┼či arome
Gelatina de pe┼čte sau clei de pe┼čte utilizate ca stabilizatori pentru bere, cidru ┼či vin
Soia
Ulei ┼či gr─âsime de soia complet rafinate*)
Amestec natural de tocoferoli (E 306), tocoferol D-alfa natural, acetat de tocoferol natural, succinat de tocoferol D-alfa natural obţinuţi din soia
Fitosteroli ┼či esteri de fitosteroli deriva┼úi din uleiuri vegetale de soia
Ester de stanol vegetal produs din steroli obţinuţi din uleiuri vegetale din soia
Lapte
Zer utilizat în distilate pentru băuturi spirtoase
Lactitol
Produse din lapte (casein─â) utilizate ca stabilizatori la fabricarea vinului ┼či a cidrului
Fructe în coajă
Fructe în coajă utilizate în distilatele pentru băuturi spirtoase
Fructe în coajă (migdale, nuci) utilizate (ca aromă) în băuturi spirtoase
Ţelină
Ulei de frunze de ┼úelin─â ┼či semin┼úe
Oleorezine din seminţe de ţelină
Mu┼čtar
Ulei de mu┼čtar
Ulei de semin┼úe de mu┼čtar
Oleorezine din semin┼úe de mu┼čtar
*) ┼×i produse care rezult─â din acestea, ├«n m─âsura ├«n care procesul pe care l-au suferit nu este probabil s─â creasc─â nivelul de alergenicitate stabilit de EFSA (European Food Safety Authority) pentru produsul relevant din care provine.

ANEXA Nr. 2

Norme metodologice
privind etichetarea nutriţională a alimentelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementeaz─â modul de etichetare nutri┼úional─â at├ót a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, c├ót ┼či a celor destinate aprovizion─ârii restaurantelor, spitalelor, cantinelor ┼či altor agen┼úi economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie.
(2) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplic─â urm─âtoarelor produse:
a) ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman;
b) integratori dietetici/suplimente alimentare.
(3) Prezentele norme metodologice nu exclud aplicarea reglementărilor privind etichetarea alimentelor destinate utilizărilor nutriţionale speciale.
(4) În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:
a) etichetare nutri┼úional─â - orice informa┼úie care apare pe etichete ┼či se refer─â la:
a1) valoarea energetic─â; ┼či
a2) urm─âtoarele substan┼úe nutritive: proteine, glucide-zaharuri, lipide, fibre, sodiu, vitaminele ┼či mineralele
prezente în cantităţi semnificative, conform tabelului care face parte integrantă din prezentele norme
metodologice;
b) men┼úiune nutri┼úional─â - orice reprezentare sau orice mesaj publicitar care specific─â, sugereaz─â sau induce faptul c─â alimentul are anumite propriet─â┼úi nutri┼úionale datorate valorii energetice/calorice pe care acesta o furnizeaz─â, o furnizeaz─â la o valoare sc─âzut─â sau crescut─â ori nu o furnizeaz─â┼či/sau datorit─â substan┼úelor sale nutritive pe care acesta le con┼úine, le con┼úine ├«n propor┼úie sc─âzut─â sau crescut─â ori nu le con┼úine. ├Änscrierea unor elemente referitoare la calitatea sau cantitatea unei substan┼úe nutritive nu reprezint─â o men┼úiune nutri┼úional─â dac─â acest lucru este stabilit prin reglement─âri specifice;
c) proteine - conţinutul de proteină calculat cu formula: proteină = azot total Kjeldahl x 6,25;
d) glucide - toate glucidele metabolizate de organismul uman ┼či care includ polioli;
e) zaharuri - toate monozaharidele ┼či dizaharidele prezente ├«n alimente, excluz├ónd poliolii;
f) lipide - lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;
g) acizi gra┼či satura┼úi - acizii gra┼či f─âr─â dubl─â leg─âtur─â;
h) acizi gra┼či mononesatura┼úi - acizii gra┼či cu o dubl─â leg─âtur─â ├«n pozi┼úie cis;
i) acizi gra┼či polinesatura┼úi - acizii gra┼či cu duble leg─âturi ├«ntrerupte ├«n pozi┼úie cis, cismetilenice;
j) valoare medie - valoarea care reprezintă cel mai bine cantitatea de substanţe nutritive pe care o conţine un
aliment dat, fa┼ú─â de varia┼úiile acestora ├«n func┼úie de sezon, obiceiuri de consum ┼či al┼úi factori care pot induce modific─âri ale valorii efective.
CAPITOLUL II
Dispoziţii privind etichetarea nutriţională a alimentelor
Art. 2. - (1) Etichetarea nutriţională este opţională cu excepţia prevederilor alin. (2).
(2) Etichetarea nutriţională este obligatorie atunci când la prezentarea sau la publicitatea produsului, cu excepţia campaniilor publicitare colective, apare pe etichetă o menţiune nutriţională.
Art. 3. - Singurele men┼úiuni nutri┼úionale permise sunt cele care se refer─â la valoarea energetic─â, la substan┼úele nutritive men┼úionate la art. 1 alin. (4) lit. a)a2) ┼či la substan┼úele care apar┼úin sau care sunt componentele uneia dintre categoriile acestor substan┼úe nutritive.
Art. 4. - (1) Informaţiile furnizate consumatorilor prin etichetarea nutriţională, prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), se grupează, după caz, în grupa 1 sau 2, în următoarea ordine:
Grupa 1:
a) valoarea energetic─â;
b) cantit─â┼úile de proteine, glucide ┼či lipide.
Grupa 2:
a) valoarea energetic─â;
b) cantit─â┼úile de proteine, glucide, zaharuri, lipide, acizi gra┼či satura┼úi, fibre ┼či sodiu.
16
(2)
Informa┼úiile furnizate sub forma unei men┼úiuni nutri┼úionale referitoare la zaharuri, acizi gra┼či satura┼úi, fibre sau sodiu se prezint─â ├«n conformitate cu grupa 2.
(3)
Etichetarea nutri┼úional─â poate include, de asemenea, cantit─â┼úile din una sau mai multe dintre urm─âtoarele substan┼úe: amidon, polioli, acizi gra┼či mononesatura┼úi, acizi gra┼či polinesatura┼úi, colesterol ┼či oricare dintre mineralele sau vitaminele prezente ├«n aliment ├«n cantit─â┼úi semnificative, astfel cum sunt men┼úionate ├«n tabelul care face parte integrant─â din prezentele norme metodologice.
(4)
├Änscrierea substan┼úelor care apar┼úin sau sunt componentele uneia dintre categoriile de substan┼úe nutritive men┼úionate la alin. (1) ┼či (3) este obligatorie atunci c├ónd se face o men┼úiune nutri┼úional─â. ├Än cazul ├«n care se ├«nscrie cantitatea de acizi gra┼či polinesatura┼úi ┼či/sau mononesatura┼úi ┼či/sau aportul de colesterol, se ├«nscrie ┼či cantitatea de acizi gra┼či satura┼úi. ├Än acest caz declararea acizilor gra┼či nu se consider─â o men┼úiune nutri┼úional─â ├«n ├«n┼úelesul alin. (2).
Art. 5. - Valoarea energetică declarată se calculează utilizându-se următorii factori de echivalenţă:
a) glucide, cu excepţia poliolilor 4 kcal/g = 17 kJ/g
b) polioli 2,4 kcal/g = 10 kJ/g
c) proteine 4 kcal/g = 17 kJ/g
d) lipide 9 kcal/g = 37 kJ/g
e) alcool etilic-etanol 7 kcal/g = 29 kJ/g
f) acid organic 3 kcal/g = 13 kJ/g.
g) salatrim 6 kcal/g = 25 kJ/g.
Art. 6. - (1) Declararea valorii energetice ┼či a propor┼úiei substan┼úelor nutritive sau a componentelor acestora se face
cantitativ. Unit─â┼úile de m─âsur─â utilizate sunt urm─âtoarele: a) valoarea energetic─â - kJ ┼či kcal; b) proteine - grame (g); c) glucide - grame (g); d) lipide - grame (g); e) fibre - grame (g); f) sodiu - grame (g); g) colesterol - miligrame (mg); h) vitamine ┼či minerale - unit─â┼úile de m─âsur─â specificate ├«n tabel.
(2) Informaţia menţionată la alin. (1) se exprimă la 100 g sau la 100 ml.
(3)
Informaţia prevăzută la alin. (1) poate fi, de asemenea, exprimată pe etichetă raportat la raţie sau la porţie, cu condiţia menţionării pe ambalaj a numărului de porţii conţinute.
(4)
Cantit─â┼úile men┼úionate sunt acelea care caracterizeaz─â alimentul sub forma ├«n care este v├óndut. Aceast─â informa┼úie se poate referi ┼či la alimentul preparat, cu condi┼úia men┼úion─ârii instruc┼úiunilor de preparare, iar informa┼úia s─â se refere la alimentul preparat pentru consum.
(5)
Informa┼úia referitoare la vitamine ┼či minerale, pentru cantit─â┼úile specificate la alin. (2), trebuie, de asemenea, exprimat─â ├«n procente din doza zilnic─â recomandat─â (DZR) prev─âzut─â ├«n tabel.
(6)
├Än cazul vitaminelor ┼či mineralelor procentul din doza zilnic─â recomandat─â (DZR) poate fi ├«nscris ┼či sub form─â grafic─â.
(7)
La declararea cantit─â┼úii de zaharuri ┼či/sau polioli ┼či/sau amidon, imediat dup─â cantitatea total─â de glucide exprimat─â ├«n grame se ├«nscriu cantit─â┼úile de zaharuri, polioli ┼či amidon, exprimate ├«n grame.
(8)
La declararea cantit─â┼úii ┼či/sau tipului de acid gras ┼či/sau valorii colesterolului, imediat dup─â cantitatea total─â de lipide exprimat─â ├«n grame se ├«nscriu cantit─â┼úile de lipide saturate, mononesaturate, polinesaturate, exprimate ├«n grame, ┼či cea de colesterol exprimat─â ├«n miligrame.
(9) Valorile declarate sunt, dup─â caz, valori medii, care se bazeaz─â pe urm─âtorii factori:
a) analiza alimentului f─âcut─â de produc─âtor;
b) un calcul f─âcut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate;
c) un calcul ob┼úinut cu datele stabilite ┼či general acceptate.
Art. 7. - Dispozi┼úiile privind etichetarea nutri┼úional─â prev─âzute ├«n prezentul capitol, se aplic─â┼či ├«n cazul alimentelor
nepreambalate - vrac - oferite consumatorului final sau destinate aprovizion─ârii agen┼úilor economici care prepar─â┼či furnizeaz─â hran─â pentru popula┼úie ┼či al alimentelor ambalate la punctul de v├ónzare la cererea consumatorului sau preambalate ├«n scopul v├ónz─ârii lor imediate; ├«nscrierea informa┼úiilor nutri┼úionale se face pe produs pe un afi┼č, anun┼ú sau ├«n orice alt─â form─â f─âr─â risc de confuzie.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 8. - (1) Prin etichetarea nutri┼úional─â informa┼úia se prezint─â grupat, ├«n acela┼či loc, sub form─â de tabel, cu numerele aliniate, dac─â spa┼úiul o permite; acolo unde spa┼úiul nu permite, informa┼úia se prezint─â ├«n form─â liniar─â. Informa┼úia se ├«nscrie ├«ntr-un loc vizibil, cu caractere lizibile ┼či ├«ntr-o form─â ce nu permite ┼čtergerea.
(2) Prin etichetarea nutri┼úional─â informa┼úia se ├«nscrie ├«ntr-o exprimare u┼čor de ├«n┼úeles de cump─âr─âtor, dac─â nu au fost luate alte m─âsuri ├«n scopul bunei inform─âri a acestuia. Informa┼úia se ├«nscrie ├«n limba rom├ón─â, indiferent de ┼úara produc─âtoare a alimentului, f─âr─â a impune restric┼úii cu privire la posibilitatea indic─ârii acesteia ┼či ├«n alte limbi.
Art. 9. - Prevederile prezentelor norme metodologice completează în mod corespunzător Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1.
TABEL
Vitaminele ┼či mineralele
care pot fi ├«nscrise pe etichete ┼či doza zilnic─â
recomandat─â din acestea (DZR)
Vitamina A ╬╝g
800
Vitamina E mg
10
Vitamina C mg
60
Tiamin─â mg B1
1.4
Riboflavin─â mg B2
1.6
Niacin─â mg pp
18
Vitamina B6 mg
2
Acid folic ╬╝g
200
Vitamina D ╬╝g
5
Vitamina B12 ╬╝g
1
Biotin─â mg
0.15
Acid pantotenic mg
6
Calciu mg
800
Fosfor mg
800
Fier mg
14
Magneziu mg
300
Zinc mg
15
Iod ╬╝g
150
NOT─é:
Se consider─â vitamine ┼či minerale ├«n cantit─â┼úi semnificative numai cele a c─âror cantitate reprezint─â minimum 15% din doza zilnic─â recomandat─â (DZR) men┼úionat─â ├«n tabel, furnizat─â de 100 g sau 100 ml ori per pachet dac─â pachetul con┼úine o singur─â por┼úie.
ANEXA Nr. 3
Norme metodologice
privind informaţiile suplimentare care se indică obligatoriu prin
etichetare în cazul alimentelor obţinute din organisme modificate
genetic sau care con┼úin aditivi ┼či arome modificate genetic
ori obţinute din organisme modificate genetic

CAPITOLUL I

Alimente obţinute din organisme modificate genetic
SECŢIUNEA I

Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prevederile prezentului capitol se aplic─â alimentelor ┼či ingredientelor alimentare, denumite ├«n continuare alimente specificate, ce se livreaz─â ca atare consumatorului final sau agen┼úilor economici care presteaz─â servicii de preparare ┼či furnizare a hranei pentru popula┼úie ┼či care au fost ob┼úinute ├«n totalitate sau ├«n parte din:
a) seminţe de soia modificate genetic (Glicina max. L), cu toleranţă crescută la erbicidul glifosat;
b) porumb modificat genetic (Zea mays L), cu toleranţă crescută la erbicidul glufosinat de amoniu.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică aditivilor alimentari, aromelor utilizate în alimente sau solvenţilor de extracţie utilizaţi la obţinerea alimentelor.
SECŢIUNEA a II-a
Dispozi┼úii privind etichetarea alimentelor ┼či ingredientelor alimentare
care au fost obţinute din organisme modificate genetic
Art. 2. - (1) Cerinţele specifice suplimentare de etichetare a alimentelor specificate sunt următoarele:
a) atunci c├ónd alimentul este compus din mai mult de un ingredient, expresia "produs din soia modificat─â genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", dup─â caz, se ├«nscrie ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele, ├«ntre paranteze, imediat dup─â denumirea ingredientului respectiv. Dup─â caz, aceste expresii pot ap─ârea ├«n cadrul unei note de subsol la lista cuprinz├ónd ingredientele, dispus─â vizibil, la care se face trimitere prin intermediul unui asterisc (*) ├«nscris l├óng─â ingredientul respectiv. C├ónd un ingredient este deja men┼úionat ca fiind produs din soia sau porumb, expresia "produs din organism modificat genetic" poate fi prescurtat─â "modificat genetic"; dac─â forma prescurtat─â a exprim─ârii este utilizat─â sub form─â de not─â de subsol la lista cuprinz├ónd ingredientele, asteriscul se ata┼čeaz─â direct cuv├óntului "soia" sau "porumb". C├ónd ambele expresii sunt utilizate sub form─â de not─â de subsol la lista cuprinz├ónd ingredientele, acestea se ├«nscriu cu caractere de cel pu┼úin aceea┼či m─ârime cu a celor din aceast─â list─â;
b) în cazul produselor pentru care nu există nici o listă cuprinzând ingredientele, expresia "produs din soia modificată genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", după caz, se înscrie clar pe eticheta alimentului;
c) dacă un ingredient este desemnat prin denumirea categoriei, conform reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, acea denumire se completează cu expresia "conţine ......*) produs din soia modificată genetic/porumb modificat genetic";
d) dac─â un ingredient este component al unui ingredient compus ┼či provine din alimentele specificate, acesta se men┼úioneaz─â pe eticheta produsului finit, cu ad─âugarea expresiilor prev─âzute la lit. b).
(2) Alimentele specificate nu se supun cerin┼úelor suplimentare de etichetare atunci c├ónd: a) proteina ┼či/sau ADN organismelor modificate genetic, men┼úionate la art. 1 alin. (1), nu sunt prezente ├«n ingredientele alimentelor considerate individual ori ├«n alimentul alc─âtuit dintr-un singur ingredient; sau
b) materialul rezultat din organismele modificate genetic, menţionate la art. 1 alin. (1), împreună cu orice material rezultat din alte produse modificate genetic, este prezent în ingredientele alimentului sau în alimentele alcătuite dintrun singur ingredient în proporţie de maximum 1% din ingredientele alimentare considerate individual ori din alimentele alcătuite dintr-un singur ingredient, cu menţiunea că prezenţa acestuia este accidentală; pentru a stabili dacă prezenţa acestui material este accidentală agenţii economici trebuie să dovedească autorităţilor competente că au luat măsurile necesare de evitare a utilizării ca sursă a organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea.
___________
*) Ingredientul/ingredientele trebuie specificat/specificate, dup─â caz.

CAPITOLUL II

Alimente ┼či ingrediente alimentare ce con┼úin aditivi ┼či arome care au fost modificate genetic sau care au fost produse din organisme modificate genetic

SECŢIUNEA I

Dispoziţii generale

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului capitol stabilesc cerin┼úele suplimentare specifice de etichetare a alimentelor ┼či a ingredientelor alimentare, denumite ├«n sensul prezentelor norme metodologice alimente specificate, ce con┼úin aditivi ┼či/sau arome, conform alin. (2), denumite ├«n continuare aditivi ┼či arome specificate, destinate consumatorilor finali ┼či agen┼úilor economici care presteaz─â servicii de preparare ┼či furnizare a hranei pentru popula┼úie.
(2) Sunt considera┼úi aditivi ┼či arome specificate: a) aditivii defini┼úi prin acte normative specifice; ┼či/sau b) aromele utilizate ├«n alimente, definite prin acte normative specifice, care sunt, con┼úin sau sunt ob┼úinute din
organisme modificate genetic, conform Ordonan┼úei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de ob┼úinere, testare, utilizare ┼či comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum ┼či a produselor rezultate din acestea.
Art. 4. - Etichetarea alimentelor specificate trebuie s─â furnizeze consumatorului final ┼či agen┼úilor economici care presteaz─â servicii de preparare ┼či furnizare a hranei pentru popula┼úie, cu respectarea reglement─ârilor specifice privind etichetarea alimentelor, informa┼úii privind:
a) orice fel de caracteristici sau proprietăţi ale alimentelor, precum: compoziţia, valoarea nutriţională/efectele nutriţionale, utilizarea prevăzută pentru aditivi sau arome, în conformitate cu art. 6 alin. (1), ca urmare a faptului că aditivii sau aromele specificate nu mai sunt echivalente cu aditivii sau aromele existente;
b) prezen┼úa ├«n aromele ┼či aditivii specifica┼úi a materialului ce nu este prezent ├«n aromele sau aditivii echivalen┼úi existen┼úi ┼či care poate afecta s─ân─âtatea anumitor segmente de popula┼úie;
c) prezen┼úa ├«n aromele ┼či aditivii specifica┼úi a materialului ce nu este prezent ├«n aromele sau aditivii echivalen┼úi existen┼úi ┼či care ridic─â probleme etice;
d) prezenţa unui aditiv sau a unei arome, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), care reprezintă sau conţine un organism modificat genetic prin tehnici de modificare genetică, a căror listă neexhaustivă este stabilită în partea 1 din anexa nr. 6 la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000.
Art. 5. - Aditivii sau aromele specificate sunt considerate ca nefiind echivalente ├«n ├«n┼úelesul art. 4 lit. a), dac─â evaluarea ┼čtiin┼úific─â, bazat─â pe o analiz─â corespunz─âtoare a datelor existente, poate demonstra c─â caracteristicile evaluate sunt diferite ├«n compara┼úie cu aditivii sau aromele tradi┼úionale, av├ónd ├«n vedere limitele acceptate ale varia┼úiilor naturale ale acestor caracteristici, ├«n situa┼úia ├«n care aditivii sau aromele specificate con┼úin proteina ┼či/sau ADN rezultate din modificarea genetic─â.

SECŢIUNEA a II-a

Cerinţe suplimentare specifice de etichetare
Art. 6. - (1) Cerin┼úele suplimentare specifice de etichetare cu privire la ├«nscrierea men┼úiunilor prev─âzute la art. 4 lit. a) sunt urm─âtoarele: expresia "produs din ............ modificat genetic" se ├«nscrie ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele prev─âzut─â de reglement─ârile privind etichetarea alimentelor ├«ntre paranteze, imediat dup─â indicarea aditivului sau a aromei respective. Dup─â caz, aceast─â expresie poate ap─ârea ├«ntr-o not─â de subsol la lista cuprinz├ónd ingredientele, dispus─â vizibil, legat─â de aditivul sau de aroma respectiv─â printr-un asterisc (*). Nota se ├«nscrie cu caractere cel pu┼úin de aceea┼či m─ârime cu cea utilizat─â ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele. ├Än cazul alimentelor specificate pentru care nu exist─â o list─â cuprinz├ónd ingredientele, aceast─â expresie se ├«nscrie cu claritate pe eticheta produsului.
(2) Cerin┼úele suplimentare specifice de etichetare cu privire la ├«nscrierea men┼úiunilor prev─âzute la art. 4 lit. d) sunt urm─âtoarele: expresia "modificat genetic" se ├«nscrie ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele imediat dup─â indicarea aditivului sau a aromei respective. Dup─â caz, aceast─â expresie poate ap─ârea ├«ntr-o not─â de subsol la lista cuprinz├ónd ingredientele, dispus─â vizibil, legat─â de aditivul sau de aroma respectiv─â printr-un asterisc (*). Nota se ├«nscrie cu caractere cel pu┼úin de aceea┼či m─ârime cu cea utilizat─â ├«n lista cuprinz├ónd ingredientele. ├Än cazul alimentelor specificate pentru care nu exist─â o list─â cuprinz├ónd ingredientele, aceast─â expresie se ├«nscrie clar pe eticheta produsului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale
Art. 7. - Prevederile prezentelor norme metodologice completează în mod corespunzător Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1.