Decizii ale Curtii Constitutionale

Publicat la 18-07-17

DECIZIA Nr.568 din 2 noiembrie 2005 privind excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art.I pct.25 ┼či pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost introduse dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772 ├«n Legea nr.571/2003 ┼či, respectiv, au fost modificate dispozi┼úiile art.III din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004

Publicată în Monitorul Oficial nr.1060 din 26.11.2005

Ioan Vida - pre┼čedinte
Nicolae Cochinescu - judec─âtor
Aspazia Cojocaru - judec─âtor
Constantin Doldur - judec─âtor
Acsinte Gaspar - judec─âtor
Kozsokar Gabor - judec─âtor
Petre Ninosu - judec─âtor
Ion Predescu - judec─âtor
┼×erban Viorel St─ânoiu - judec─âtor
Ion Tiuc─â - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent ┼čef

Pe rol se afl─â solu┼úionarea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art.I pct.25 ┼či
pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.138/2004 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin
care au fost introduse dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772 ├«n Legea nr.571/2003 ┼či, respectiv, au fost
modificate dispoziţiile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2004, excepţie
ridicat─â direct de Avocatul Poporului.
La apelul nominal lipse┼čte autorul excep┼úiei, fa┼ú─â de care procedura de ├«n┼čtiin┼úare este
legal îndeplinită.
Pre┼čedintele constat─â cauza ├«n stare de judecat─â.
Luând cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a
excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu
contravin prevederilor constituţionale invocate.

CURTEA,

av├ónd ├«n vedere actele ┼či lucr─ârile dosarului, re┼úine urm─âtoarele:
Prin Adresa nr.13.180 din 8 august 2005, trimisă Curţii Constituţionale în temeiul
prevederilor art.146 lit.d) teza finală din Constituţie, Avocatul Poporului a ridicat direct
excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art.I pct.25 ┼či pct.39 din Legea
nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru
modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost
introduse dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772 ├«n Legea nr.571/2003 ┼či, respectiv, au fost
modificate dispoziţiile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2004.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă,
urm─âtoarele:
1. Prevederile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, introduc├ónd art.771 ┼či art.772 ├«n Legea
nr.571/2003, potrivit c─ârora sunt supuse impozit─ârii veniturile realizate din transferul dreptului
de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fără construcţii, dobândite după 1 ianuarie 1990,
contravin principiului neretroactivităţii legii, întrucât, astfel cum sunt formulate, aceste
dispoziţii legale urmează a fi aplicate unor raporturi juridice create înainte de intrarea în
vigoare a Legii nr.163/2005.
2. ├Än contradic┼úie cu prevederile art.78 din Constitu┼úie, potrivit art.I pct.39 din Legea nr.163/2005, art.771-773 intr─â ├«n vigoare ├«ncep├ónd cu 1 iunie 2005, dat─â la care a fost publicat─â legea ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, iar nu la 3 zile de la acea dat─â, a┼ča cum prevede textul constitu┼úional.
3. Instituirea, prin dispozi┼úiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, a obliga┼úiei notarilor publici, care autentific─â actele translative de proprietate, de a calcula, de a ├«ncasa ┼či de a vira impozitul la bugetul de stat, poate echivala cu prestarea unei munci for┼úate, contrar prevederilor constitu┼úionale ale art.41 ┼či f─âr─â existen┼úa vreuneia dintre situa┼úiile prev─âzute de art.42 alin.(2) din Constitu┼úie.
4. Dispozi┼úiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.771 ┼či art.772, instituind, ├«n sarcina proprietarilor care ├«nstr─âineaz─â construc┼úiile de orice fel ┼či terenul aferent acestora, ├«n termen de p├ón─â la 3 ani inclusiv de la data dob├óndirii, precum ┼či terenurile de orice fel, f─âr─â construc┼úii, dob├óndite dup─â 1 ianuarie 1990, obliga┼úia de a pl─âti impozit, con┼úin norme contrare prevederilor constitu┼úionale privind dreptul la un nivel de trai decent, no┼úiune care cuprinde ┼či dreptul la locuin┼ú─â, ├«ntruc├ót aceste dispozi┼úii legale nu au ├«n vedere situa┼úia obiectiv diferit─â a anumitor categorii de proprietari care nu-┼či v├ónd propriet─â┼úile ├«n scopuri speculative, ci pentru a-┼či cump─âra o locuin┼ú─â mai corespunz─âtoare nevoilor familiilor lor.
├Än conformitate cu dispozi┼úiile art.30 alin.(1) ┼či art.33 din Legea nr.47/1992, sesizarea a fost transmis─â pre┼čedin┼úilor celor dou─â Camere ale Parlamentului ┼či Guvernului, pentru a-┼či formula punctele de vedere asupra excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ridicat─â.
Guvernul apreciază că excepţia ridicată de Avocatul Poporului este neîntemeiată pentru următoarele motive:
a) Dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772, introduse ├«n Legea nr.571/2003 prin art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, nu ├«ncalc─â principiul neretroactivit─â┼úii legii, deoarece "chiar dac─â textele se refer─â la anumite situa┼úii de fapt anterioare, aceasta nu presupune c─â impunerea se realizeaz─â cu aceea┼či dat─â, ci ├«ncep├ónd cu data intr─ârii ├«n vigoare a actului normativ criticat pentru situa┼úiile ├«n cauz─â avute ├«n vedere".
b) ├Än privin┼úa datei de 1 iunie 2005, prev─âzut─â la art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 pentru intrarea ├«n vigoare a unor dispozi┼úii de lege, se ridic─â doar o problem─â de interpretare ┼či aplicare a legii, iar nu de constitu┼úionalitate.
c) Colectarea ┼či virarea obliga┼úiilor fiscale ce deriv─â dintr-un serviciu public, ├«n mod necesar, intr─â ├«n sarcina celor care presteaz─â acel serviciu. De altfel, ├«n leg─âtur─â cu aceste obliga┼úii ale notarilor publici a fost consultat─â, potrivit uzan┼úei, Uniunea Na┼úional─â a Notarilor Publici din Rom├ónia, care nu a formulat obiec┼úiuni cu privire la aceste presta┼úii.
d) Problema impozit─ârii veniturilor realizate din ├«nstr─âinarea dreptului de proprietate asupra unor imobile prive┼čte aspecte de strict─â oportunitate, de competen┼úa exclusiv─â a legiuitorului, ├«n conformitate ┼či cu prevederile constitu┼úionale ale art.56 alin.(1) ┼či art.135 alin.(2) lit.b).
Pre┼čedin┼úii celor dou─â Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate.

CURTEA,

examin├ónd sesizarea de neconstitu┼úionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul ├«ntocmit ├«n cauz─â de judec─âtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozi┼úiile legale criticate, raportate la prevederile Constitu┼úiei, precum ┼či dispozi┼úiile Legii nr.47/1992, re┼úine urm─âtoarele:
Curtea Constitu┼úional─â a fost legal sesizat─â ┼či este competent─â, potrivit dispozi┼úiilor art.146 lit.d) teza final─â din Constitu┼úie ┼či celor ale art.1 alin.(1), art.2, 3, 10 ┼či art.29-33 din Legea nr.47/1992, republicat─â, s─â solu┼úioneze excep┼úia de neconstitu┼úionalitate ridicat─â direct de Avocatul Poporului.
Obiectul excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ├«l constituie dispozi┼úiile art.I pct.25 ┼či pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.466 din 1 iunie 2005, prin care au fost introduse dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772 ├«n Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, ┼či, respectiv, au fost modificate dispozi┼úiile art.III din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.1.281 din 30 decembrie 2004.
Textele de lege criticate au următorul conţinut:
"Art.771
Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
(1) Sunt supuse impozit─ârii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra construc┼úiilor de orice fel ┼či terenul aferent acestora, care se ├«nstr─âineaz─â ├«n termen de p├ón─â la 3 ani inclusiv, de la data dob├óndirii, precum ┼či veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, f─âr─â construc┼úii, dob├óndite dup─â 1 ianuarie 1990.
(2) Venitul impozabil din transferul propriet─â┼úilor imobiliare, cu excep┼úiile prev─âzute la alin.(3), reprezint─â diferen┼úa favorabil─â dintre valoarea de ├«nstr─âinare a propriet─â┼úilor imobiliare, terenuri ┼či/sau construc┼úii, ┼či valoarea de baz─â a acestora.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) aportul ├«n natur─â la capitalul social al societ─â┼úilor comerciale, precum ┼či veniturile realizate din ├«nstr─âinarea construc┼úiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile f─âr─â construc┼úii din intravilan ┼či extravilan dob├óndite de contribuabil prin:
a) reconstituirea dreptului de proprietate;
b) mo┼čtenire sau dona┼úie ├«ntre rude p├ón─â la gradul al patrulea inclusiv;
c) schimb imobiliar.
(4) Valoarea de baz─â a bunurilor imobile prev─âzute la alin.(1), ├«n func┼úie de modalitatea de dob├óndire, se stabile┼čte av├óndu-se ├«n vedere:
a) preţul de achiziţie pentru bunurile imobile dobândite prin cumpărare, majorat cu 5%;
b) valoarea imobilului menţionată în act, dacă acesta a fost dobândit prin donaţie, schimb, rentă viageră, dare în plată, adjudecare, contract de întreţinere, hotărâre judecătorească etc., majorată cu 5%;
c) pentru construcţiile noi, costul acestora la data realizării, dovedit prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii, la care se adaugă valoarea terenului aferent, stabilită în condiţiile prezentei legi;
d) valoarea rezultată din expertizele utilizate de către camerele notarilor publici, la data dobândirii imobilelor a căror valoare de bază nu se poate stabili prin modalităţile prevăzute la lit.a)-c);
e) valoarea stabilit─â ├«n func┼úie de modul de dob├óndire, ├«n condi┼úiile prev─âzute la lit.a) ┼či b), pentru terenurile situate ├«n intravilan ┼či extravilan, actualizat─â cu rata infla┼úiei pe economie din ultima lun─â pentru care exist─â date oficiale comunicate de c─âtre Institutul Na┼úional de Statistic─â, dac─â la data dob├óndirii nu erau ├«ntocmite expertize de c─âtre camerele notarilor publici. Pentru terenurile ┼či construc┼úiile de orice fel, dob├óndite de contribuabili ├«ntr-o modalitate din care nu rezult─â valoarea la care acestea au fost dob├óndite, valoarea de baz─â este valoarea minim─â stabilit─â ├«n prima expertiz─â utilizat─â de camera notarilor publici ├«n circumscrip┼úia c─âreia se afl─â terenul;
f) pre┼úul de achizi┼úie pentru bunurile dob├óndite ├«n condi┼úiile prev─âzute la lit.a) sau valoarea men┼úionat─â pentru bunurile dob├óndite ├«n condi┼úiile prev─âzute la lit.b), la care se adaug─â costul lucr─ârilor ┼či serviciilor de natur─â s─â creasc─â valoarea imobilului, la data efectu─ârii acestora, dovedite prin raport de expertiz─â ├«ntocmit de un expert autorizat, ├«n condi┼úiile legii.
(5) Expertizele ├«ntocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel pu┼úin o dat─â pe an ┼či avizate de Ministerul Finan┼úelor Publice, prin direc┼úiile teritoriale.
(6) Pierderea din transferul proprietăţii imobiliare reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.";
"Art.772
Stabilirea ┼či plata impozitului pe veniturile din transferul propriet─â┼úilor imobiliare
(1) Impozitul se calculeaz─â prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art.771.
(2) Notarii publici care autentific─â actele ├«ntre vii translative ale dreptului de proprietate au obliga┼úia de a calcula, de a ├«ncasa ┼či de a vira impozitul la bugetul de stat p├ón─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare celei ├«n care a fost autentificat actul.
(3) ├Än cazul ├«n care transferul dreptului de proprietate asupra construc┼úiilor sau terenurilor se face prin alt─â procedur─â dec├ót cea notarial─â, contribuabilul are obliga┼úia de a declara venitul ob┼úinut, ├«n maximum 5 zile de la data ├«nstr─âin─ârii bunului, la organul fiscal ├«n a c─ârui raz─â teritorial─â ├«┼či are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal ├«n Rom├ónia declar─â venitul ob┼úinut la organul fiscal ├«n a c─ârui raz─â teritorial─â este situat imobilul ├«nstr─âinat.
(4) Procedura de declarare, de calcul ┼či de plat─â a impozitului se stabile┼čte prin ordin al ministrului finan┼úelor publice, care se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.";
"Art.III. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art.4 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele excepţii:
a) începând cu 1 mai 2005: lit.a) a art.42; alin.(2) al art.43; lit.k) a alin.(4) al art.55; art.76; art.77;
b) ├«ncep├ónd cu 1 iunie 2005: lit.g) a art.41; lit.g) a art.42; lit.a) a alin.(2) al art.65; alin.(1) al art.66; alin.(4) ┼či (41) ale art.66; alin.(2) al art.67; lit.a), a1), a2), a3), e), e1) ┼či g) ale alin.(3) al art.67; alin.(4) ┼či (5) ale art.67; art.771-773; alin.(31) al art.83; lit.b) a alin.(4) al art.83;
c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit.c1) a alin.(3) al art.67.
(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite până la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrăinării acestora.
(3) ├Än perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor re┼úine ┼či vor vira impozitul de 1% aplicat asupra c├ó┼čtigurilor din transferul titlurilor de valoare dob├óndite ┼či ├«nstr─âinate ├«n aceast─â perioad─â, indiferent dac─â sunt dob├óndite ┼či ├«nstr─âinate ├«ntr-o perioad─â mai mare de 365 de zile sau mai mic─â de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzac┼úii le este aplicabil─â regula de calcul al c├ó┼čtigului net conform prevederilor art.67 alin.(3) lit.e).
(4) ├Äncep├ónd cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investi┼úii ┼či din transferul propriet─â┼úilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozi┼úiilor cap. V ┼či VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excep┼úia c├ó┼čtigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare ├«nstr─âinate ├«ntr-o perioad─â mai mare de 365 de zile de la data dob├óndirii, pentru care se men┼úine cota de 1% prev─âzut─â la art.67 alin.(3) lit.e).
(5) Cota de impozit de 16% se aplic─â ├«ncep├ónd cu data de 1 ianuarie 2006 ┼či pentru veniturile realizate de persoanele fizice ┼či juridice nerezidente, prev─âzute la art.115, cu excep┼úia veniturilor ob┼úinute din jocuri de noroc pentru care se men┼úine cota de impozit de 20%."
În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constituţionale:
- Art.1 alin.(3): "Rom├ónia este stat de drept, democratic ┼či social, ├«n care demnitatea omului, drepturile ┼či libert─â┼úile cet─â┼úenilor, libera dezvoltare a personalit─â┼úii umane, dreptatea ┼či pluralismul politic reprezint─â valori supreme, ├«n spiritul tradi┼úiilor democratice ale poporului rom├ón ┼či idealurilor Revolu┼úiei din decembrie 1989, ┼či sunt garantate.";
- Art.15 alin.(2): "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.";
- Art.41: "(1) Dreptul la munc─â nu poate fi ├«ngr─âdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupa┼úiei, precum ┼či a locului de munc─â este liber─â.
(2) Salaria┼úii au dreptul la m─âsuri de protec┼úie social─â. Acestea privesc securitatea ┼či s─ân─âtatea salaria┼úilor, regimul de munc─â al femeilor ┼či al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ┼úar─â, repausul s─âpt─âm├ónal, concediul de odihn─â pl─âtit, prestarea muncii ├«n condi┼úii deosebite sau speciale, formarea profesional─â, precum ┼či alte situa┼úii specifice, stabilite prin lege.";
- Art.42: "(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activit─â┼úile pentru ├«ndeplinirea ├«ndatoririlor militare, precum ┼či cele desf─â┼čurate, potrivit legii, ├«n locul acestora, din motive religioase sau de con┼čtiin┼ú─â;
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
c) presta┼úiile impuse ├«n situa┼úia creat─â de calamit─â┼úi ori de alt pericol, precum ┼či cele care fac parte din obliga┼úiile civile normale stabilite de lege.";
- Art.47: "(1) Statul este obligat s─â ia m─âsuri de dezvoltare economic─â ┼či de protec┼úie social─â, de natur─â s─â asigure cet─â┼úenilor un nivel de trai decent.
(2) Cet─â┼úenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate pl─âtit, la asisten┼ú─â medical─â ├«n unit─â┼úile sanitare de stat, la ajutor de ┼čomaj ┼či la alte forme de asigur─âri sociale publice sau private, prev─âzute de lege. Cet─â┼úenii au dreptul ┼či la m─âsuri de asisten┼ú─â social─â, potrivit legii.";
- Art.78: "Legea se public─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei ┼či intr─â ├«n vigoare la 3 zile de la data public─ârii sau la o dat─â ulterioar─â prev─âzut─â ├«n textul ei."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
1. Dispozi┼úiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.771 ┼či 772 din Legea nr.571/2003, cu privire la definirea venitului din transferul propriet─â┼úilor imobiliare din patrimoniul personal, precum ┼či la stabilirea ┼či plata impozitului pe veniturile din transferul propriet─â┼úilor imobiliare, nu contravin principiului neretroactivit─â┼úii legii. Aceste texte de lege, chiar dac─â se refer─â la raporturi juridice preexistente datei intr─ârii ├«n vigoare a legii, nu au caracter retroactiv, deoarece este cert c─â acestea vizeaz─â numai actul de ├«nstr─âinare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Actul juridic de dob├óndire a bunurilor imobiliare respective are importan┼ú─â, ca element al ipotezei normei juridice, doar pentru determinarea perioadei de timp ├«n care contribuabilii viza┼úi au avut drept de proprietate asupra bunurilor ├«nstr─âinate.
2. Prin art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 s-a modificat ┼či completat art.III din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004 care prevedea intrarea ├«n vigoare a acestei ordonan┼úe, respectiv a modific─ârilor ┼či complet─ârilor aduse Legii nr.571/2003, ├«ncep├ónd cu data de 1 ianuarie 2005. Aceste prevederi sunt men┼úinute, dar cu unele excep┼úii prev─âzute la alin.(1) lit.a) ┼či b). Astfel, la lit.a) se prevede intrarea ├«n vigoare, ├«ncep├ónd cu data de 1 mai 2005, a dispozi┼úiilor lit.a) a art.42, alin.(2) al art.43, lit.k) a alin.(4) al art.55, art.76 ┼či art.77 din Legea nr.571/2003, iar la lit.b) se prevede intrarea ├«n vigoare, ├«ncep├ónd cu data de 1 iunie 2005, a dispozi┼úiilor lit.g) a art.41, lit.g) a art.42, lit.a) a alin.(2) al art.65, alin.(1) al art.66, alin.(4) ┼či (41) ale art.66, alin.(2) al art.67, lit.a), a1), a2), a3), e), e1) ┼či g) ale alin.(3) al art.67, alin.(4) ┼či (5) ale art.67, art.771-773, alin.(31) al art.83, lit.b) a alin.(4) al art.83 din aceea┼či lege. Toate aceste texte de lege au fost modificate sau nou-introduse prin Legea nr.163/2005. Data prev─âzut─â la lit.a) este anterioar─â datei adopt─ârii legii, iar cea prev─âzut─â la lit.b) este chiar data public─ârii legii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei.
Curtea constat─â c─â un text de lege modificat sau nou-introdus nu poate intra ├«n vigoare ├«naintea ├«mplinirii termenului prev─âzut de art.78 din Constitu┼úie, respectiv 3 zile de la data public─ârii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei a actului normativ modificator. Legea nr.163/2005 a fost publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, la data de 1 iunie 2005. A┼ča fiind, Curtea constat─â c─â sunt contrare prevederilor art.78 din Constitu┼úie dispozi┼úiile referitoare la intrarea ├«n vigoare a textelor din Legea nr.571/2003, modificate ori nou-introduse prin Legea nr.163/2005 la o dat─â anterioar─â sau chiar la data public─ârii acestei legi ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei.
3. Pentru a se asigura ├«ncasarea la bugetul de stat a impozitului pe veniturile realizate din transferul propriet─â┼úilor imobiliare, art.772 din Legea nr.571/2003 prevede obliga┼úia notarilor publici, care autentific─â actele ├«ntre vii translative ale dreptului de proprietate, de a calcula, de a ├«ncasa ┼či de a vira la bugetul de stat impozitul pe venit.
├Änstr─âinarea dreptului de proprietate asupra terenurilor se poate face numai prin acte autentice. Autentificarea intr─â ├«n atribu┼úiile notarilor publici care presteaz─â activitate ├«n serviciul public. Ace┼čtia au obliga┼úia general─â de a ├«ncasa ┼či de a vira la bugetul de stat toate taxele datorate pentru serviciul ┼či activit─â┼úile prestate. ├Än aceste condi┼úii, Curtea apreciaz─â c─â obliga┼úia notarilor publici de a calcula, de a ├«ncasa ┼či de a vira impozitul la bugetul de stat nu poate fi calificat─â ca fiind excesiv─â sau c─â echivaleaz─â cu impunerea prest─ârii unei munci for┼úate.
4. Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) din Constitu┼úie, "Cet─â┼úenii au obliga┼úia s─â contribuie, prin impozite ┼či prin taxe, la cheltuielile publice", iar art.139 alin.(1) din Legea fundamental─â prevede c─â impozitele "se stabilesc numai prin lege". Dispozi┼úiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005, referitoare la art.771 ┼či art.772 din Legea nr.571/2003, sunt conforme principiului privind impozitarea veniturilor de orice natur─â ┼či nu ├«ncalc─â prevederile constitu┼úionale ale art.47 referitoare la obliga┼úia statului de a asigura cet─â┼úenilor un nivel de trai decent. De altfel, Curtea re┼úine c─â nu se impoziteaz─â suma ob┼úinut─â ├«n urma ├«nstr─âin─ârii dreptului de proprietate, ci doar venitul net ob┼úinut, reprezentat prin diferen┼úa favorabil─â dintre valoarea de ├«nstr─âinare ┼či valoarea de baz─â a bunului ├«nstr─âinat.
Pentru considerentele expuse, ├«n temeiul art.146 lit.d) ┼či art.147 alin.(4) din Constitu┼úie, precum ┼či al art.11 alin.(1) lit.A.d), al art.32 ┼či art.33 din Legea nr.47/1992 pentru organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, republicat─â,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii
DECIDE:

Admite, ├«n parte, excep┼úia de neconstitu┼úionalitate ridicat─â direct de Avocatul Poporului ┼či constat─â c─â:
- dispozi┼úiile art.I pct.39 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispozi┼úiile art.III alin.(1) lit.a) ┼či b) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004, sunt neconstitu┼úionale, deoarece contravin prevederilor art.78 din Constitu┼úie;
- dispozi┼úiile art.I pct.25 din Legea nr.163/2005 privind aprobarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la dispozi┼úiile art.771 ┼či art.772 din Legea nr.571/2003, sunt constitu┼úionale.
Definitiv─â ┼či general obligatorie.
Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼úa public─â din data de 2 noiembrie 2005.
Decizia se comunic─â celor dou─â Camere ale Parlamentului ┼či Guvernului.