Daune morale

Publicat la 18-07-17
Obligaţia pe care o are unitatea deţinătoare, potrivit Legii nr.10/200 Cuprins pe materii. Drept civil. Drept de proprietate. Acţiune privind obligarea primarului de a emite dispoziţia prevăzută de art. 23 din Legea nr. 10/2001. Obligaţia pe care o are unitatea deţinătoare, potrivit Legii nr.10/2001.

Index alfabetic. Drept civil.

  • decizie/ dispozi┼úie
  • obliga┼úia unit─â┼úii de┼úin─âtoare

Legea nr. 10/2001: art. 21, art. 23

├Än executarea dispozi┼úiilor Legii nr. 10/2001, autorit─â┼úile locale ac┼úioneaz─â - la fel ca ┼či ├«n cazul altor unit─â┼úi de┼úin─âtoare, a┼ča cum sunt definite de art. 21 din Legea nr. 10/2001 -, ca persoane  juridice   c─ârora   le   incumb─â   obliga┼úia   de   restituire (respectiv, de a face acte de dispozi┼úie cu privire la bunuri din patrimoniul lor), iar nu ca purt─âtoare ale autorit─â┼úii executive locale (ne├«ntocmind acte administrative de autoritate, ci acte civile de dispozi┼úie).

├Ämprejurarea c─â ├«ntr-o prim─â etap─â a procedurii (cea prealabil─â ├«nvestirii instan┼úei), aceste unit─â┼úi/entit─â┼úi de┼úin─âtoare sunt cele care hot─âr─âsc asupra m─âsurilor compensatorii, nu ├«nseamn─â c─â o pot face ├«n mod discre┼úionar ┼či de o manier─â care s─â ├«nl─âture controlul judiciar.

Aceasta, ├«ntruc├ót plenitudinea jurisdic┼úional─â ┼či puterea de a aprecia asupra corectei aplic─âri a legii raportat la situa┼úia de fapt (├«n spe┼ú─â, la regimul juridic al imobilului) apar┼úine instan┼úei de judecat─â, iar nu unit─â┼úilor ├«nvestite cu solu┼úionarea notific─ârilor ├«n procedura prealabil─â.

├Ä.C.C.J, Sec┼úia civil─â ┼či de proprietate intelectual─â, decizia nr.  6468 din 10 iunie 2009.

Prin cererea ├«nregistrat─â pe rolul Tribunalului Prahova G.R. a solicitat, ├«n contradictoriu cu Municipiul C├ómpina, prin primar s─â se dispun─â obligarea intimatului s─â-i restituie prin dispozi┼úie motivat─â suprafa┼úa de 1980 mp, teren situat ├«n Campina, jude┼úul Prahova (respectiv, restituirea ├«n natur─â pentru partea de teren r─âmas─â liber─â ┼či acordarea unui alt imobil la schimb sau echivalentul ├«n bani pentru restul de teren ocupat de construc┼úii), precum ┼či obligarea intimatului la plata de daune compensatorii ├«n valoare de 1 miliard lei pentru ne├«ndeplinirea voluntar─â a obliga┼úiei prev─âzute de art. 23 din Legea nr. 10/2001.

├Än motivarea cererii, contestatorul a ar─âtat c─â, ├«n calitate de succesor legal al fostelor proprietate ale imobilului D.O. ┼či M.M. a formulat notific─âri ├«n baza Legii nr. 10/2001 prin care a solicitat restituirea ├«n natur─â ┼či acordarea m─âsurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilul sus men┼úionat, anex├ónd ┼či actele doveditoare, ├«ns─â intimatul nu a emis o dispozi┼úie ├«n acest sens, motiv pentru care a promovat ac┼úiune.

Pe parcursul procesului, intimata a depus la dosar dispozi┼úiile nr.292/2005 ┼či 291/2005, prin care a respins notific─ârile formulate de petent, cu motivarea c─â acesta nu a f─âcut dovada calit─â┼úii de persoan─â ├«ndrept─â┼úit─â.

Fa┼ú─â de aceast─â ├«mprejurare, contestatorul a formulat cerere modificatoare, prin care a solicitat anularea dispozi┼úiilor emise de primar, obligarea la restituirea ├«n natur─â a terenului liber de construc┼úii ┼či acordarea unui imobil la schimb sau desp─âgubiri b─âne┼čti pentru terenul ocupat de construc┼úii; obligarea la plata de daune compensatorii reprezent├ónd dob├ónda legal─â stabilit─â de O.U.G.  nr.9/2000 la valoarea imobilului nerestituit.

În cauză, s-a depus de către S.C. Compania Publică de Gospodărie Comunală S.A. cerere de intervenţie în interes propriu, prin care aceasta a solicitat respingerea acţiunii privind suprafaţa de teren de 141 mp care se află în incinta sa, conform expertizei tehnice depusă în cauză, teren pentru care deţine acte de proprietate respectiv, certificat de atestare a dreptului de proprietate.

Tribunalul Prahova a pronun┼úat sentin┼úa civil─â nr. 95 din 25 ianuarie 2006, prin care a admis ├«n parte contesta┼úia precizat─â ┼či modificat─â, a respins cererea de interven┼úie ├«n interes propriu formulat─â de SC C.P.G.C. SA C├ómpina, a anulat dispozi┼úiile emise de Primarul municipiului C├ómpina, a dispus restituirea ├«n natur─â c─âtre contestator a imobilului situat ├«n C├ómpina, Calea Doftanei, compus din suprafa┼úa de 508 mp teren (366 mp + 141 mp) ┼či 205 mp teren concesionat pentru sta┼úia auto, identificat conform raportului de expertiz─â.

De asemenea, instan┼úa a constatat dreptul contestatorului la m─âsuri reparatorii ├«n echivalent - desp─âgubiri pentru suprafa┼úa de 1267 mp teren, a obligat intimata s─â emit─â dispozi┼úie ├«n acest sens ┼či a respins ├«n rest ac┼úiunea.

Pentru a pronun┼úa aceast─â hot─âr├óre instan┼úa a re┼úinut c─â, potrivit actului de partaj de ascendent autentificat, terenul ├«n litigiu a fost proprietatea bunicilor materni ai contestatorului care au ├«n┼úeles ca ├«n timpul vie┼úii s─â ├«mpart─â astfel averea copiilor. Terenul ├«n suprafa┼ú─â de 1980 m.p. a revenit ├«n lotul lui O.D. ┼či M.M., dou─â dintre surorile mamei contestatorului, iar reclamantul are calitatea de mo┼čtenitor legal al acestora ┼či astfel, calitatea de persoan─â ├«ndrept─â┼úit─â, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.

Cu privire la modalitatea concret─â de stabilire a m─âsurilor reparatorii, tribunalul a re┼úinut c─â, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, a┼ča cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, ├«n cazul ├«n care pe terenurile pe care s-au aflat construc┼úii preluate ├«n mod abuziv s-au edificat noi construc┼úii, autorizate, persoana ├«ndrept─â┼úit─â va ob┼úine restituirea ├«n natur─â a p─âr┼úii de teren r─âmas─â liber─â, iar pentru suprafa┼úa ocupat─â de construc┼úii noi, cea afectat─â servitu┼úilor legale ┼či alte amenaj─âri de utilitate public─â, m─âsurile reparatorii se stabilesc ├«n echivalent, iar potrivit alin. (3) al aceluia┼či articol ÔÇ×se restituie ├«n natur─â terenurile pe care s-au ridicat construc┼úii neautorizate ├«n condi┼úiile legii dup─â data de    1    ianuarie    1990,   precum   ┼či   construc┼úiile   u┼čoare   sau demontabile. Raportat la aceste prevederi legale, instan┼úa a apreciat c─â se impune restituirea ├«n natur─â, at├ót a suprafe┼úei de 367 m.p. pe care se afl─â amplasate construc┼úii cu caracter provizoriu , c├ót ┼či suprafa┼úa de 141 m.p., teren aflat ├«n incinta SC CPGC SA, ├«ntruc├ót de┼úin─âtorul este societate comercial─â cu asociat unic ├«n persoana Consiliului Local al municipiului C├ómpina.

├Än ceea ce prive┼čte suprafa┼úa de 120 m.p., despre care s-a f─âcut men┼úiunea c─â este ocupat─â de drumul de acces la bateria de garaje construit─â pe terenul Consiliului local C├ómpina, accesul ├«n spatele blocului de locuin┼úe ┼či accesul la propriet─â┼úi particulare, acest drum fiind eviden┼úiat ├«n lucrarea de cadastru imobiliar al municipiului C├ómpina, tribunalul a respins cererea de restituire ├«n natur─â ┼či a constatat dreptul contestatorului la m─âsuri reparatorii ├«n echivalent, av├ónd ├«n vedere dispozi┼úiile art. 10 alin. (2) care stabilesc c─â pentru suprafa┼úa afectat─â de servitu┼úi ┼či alte amenaj─âri de utilitate public─â, m─âsurile reparatorii se stabilesc ├«n echivalent.

Referitor la suprafa┼úa de 205 m.p. (despre care expertul a precizat c─â reprezint─â teren concesionat pentru sta┼úia auto de transport ├«n comun), s-a re┼úinut c─â a fost depus contractul de concesiune din 1995, prin care terenul respectiv a fost concesionat unei societ─â┼úi comerciale de drept privat, neav├ónd niciun fel de destina┼úie public─â. A re┼úinut tribunalul totodat─â c─â, prin ├«ncheierea contractului de concesiune intimata a r─âmas proprietara terenului fiind transmis numai dreptul de folosin┼ú─â. Restul terenului solicitat de contestator, aferent blocului de locuin┼úe, reprezent├ónd spa┼úii verzi, alee, drum de acces c─âtre garajele cu caracter provizoriu, acces ├«n spatele blocului ┼či la unele propriet─â┼úi particulare, nu poate fi restituit ├«n natur─â av├ónd ├«n vedere acelea┼či dispozi┼úii ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 men┼úionate mai sus.

├Än ce prive┼čte cererea contestatorului de a i se acorda pentru suprafa┼úa de 266 m.p. - care reprezint─â teren ocupat de construc┼úia blocului de locuin┼úe - de c─âtre intimat─â, ├«n compensare un alt teren care, ├«n spe┼ú─â, este atribuit ├«n folosin┼úa gratuit─â c─âtre A.N.L., tribunalul a respins-o ca ne├«ntemeiat─â, deoarece nu se poate considera c─â terenul respectiv este disponibil, at├óta timp c├ót exist─â ├«ncheiat─â o conven┼úie ├«ntre Consiliul Local al municipiului C├ómpina ┼či A.N.L. privind predarea ├«n folosin┼ú─â gratuit─â a suprafe┼úei de 23.000 m.p. ├«n vederea construirii de locuin┼úe.

Cerere privitoare la plata unor daune de întârziere ca urmare a nerespectării prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001, (nesoluţionarea notificării în termen de 60 de zile de la înregistrare), a fost respinsă, deoarece textul de lege nu prevede o astfel de sancţiune pecuniară.

├Ämpotriva acestei sentin┼úe au declarat apel contestatorul G.R., intimatul Municipiul C├ómpina - prin primar ┼či intervenienta S. C. Compania Public─â De Gospod─ârie Comunal─â S.A. C├ómpina, prin reprezentan┼úii lor legali.

1) ├Än motivarea cererii sale de apel, contestatorul a ar─âtat c─â, gre┼čit instan┼úa de fond a respins cererea de restituire pentru suprafa┼úa de 120 mp pe considerentul c─â reprezint─â servitute legal─â de trecere ┼či a suprafe┼úei de 877 mp motivat de faptul c─â este ocupat─â de spa┼úii verzi, trotuar pietonal ┼či conducte subterane de canalizare, re┼úin├óndu-se c─â ambele suprafe┼úe fac parte din domeniul public, ├«ntruc├ót ├«n realitate, sunt incidente dispozi┼úiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 pe care prima instan┼ú─â nu le-a avut ├«n vedere ┼či ale art. 2 alin. (1) lit. h ┼či ale alin. (2) din Legea nr.10/2001 coroborat cu art. 6 din Legea nr. 213/1998.

De asemenea s-a sus┼úinut c─â s-a f─âcut o gre┼čit─â aplicare a dispozi┼úiilor art.26 alin. (1) ┼či ale art. 1 alin. (2) din Legea nr.10/2001 cu privire la compensarea cu un alt teren, pentru ├«ntreaga suprafa┼ú─â de teren ce nu poate fi restituit─â ├«n natur─â cu at├ót mai mult cu c├ót unitatea de┼úin─âtoare are ├«n proprietate suprafa┼úa de teren libere.

O altă critică formulată de apelant s-a referit la cererea de daune, în cauză fiind stabilită culpa unităţii deţinătoare.

2)  ├Än motivarea cererii sale de apel, Municipiul C├ómpina -
prin primar a ar─âtat c─â ├«n mod gre┼čit Tribunalul a dispus
restituirea ├«n natur─â ┼či a suprafe┼úei de 141 mp teren, aflat─â ├«n
incinta SC CPGC SA C├ómpina, printr-o gre┼čit─â aplicare a art. 20
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 ┼či a art. 3 alin. (1) din aceea┼či lege, deoarece certificatul care atest─â dreptul de proprietate al acesteia a fost emis anterior promov─ârii contesta┼úiei iar acest act nu a fost
contestat fiind în prezent un act valabil.

A mai precizat apelantul c─â instan┼úa de fond nu a verificat sus┼úinerile intervenientei ┼či nici actele depuse la dosar din care rezult─â c─â autorul contestatorului a ├«nstr─âinat ├«n anul 1942 Societ─â┼úii Steaua Rom├ón─â o suprafa┼ú─â de 3368 mp ┼či la efectuarea expertizei nu s-au avut ├«n vedere aceste ├«nscrisuri.

3)  Intervenienta S.C. CPGC SA C├ómpina a ar─âtat c─â, ├«n mod
gre┼čit instan┼úa de fond a interpretat dispozi┼úiile legale ┼či a dispus
restituirea suprafeţei de 141 mp pe care o deţine cu titlu de
proprietate.

S-a sus┼úinut c─â, la efectuarea expertizei nu au fost avute ├«n vedere ├«nscrisurile depuse cu ocazia formul─ârii cererii de interven┼úie ┼či ├«n consecin┼ú─â, solicit─â efectuarea unei noi expertize care s─â aib─â ca obiectiv ┼či pozi┼úionarea suprafe┼úei de 141 mp care se afl─â ├«n afara propriet─â┼úii societ─â┼úii.

Curtea de Apel Ploie┼čti, prin decizia civil─â nr. 134 din 14 martie 2007 a respins toate apelurile ca nefondate.

Pentru a pronun┼úa aceast─â hot─âr├óre, instan┼úa a re┼úinut c─â, at├ót din raportul de expertiz─â efectuat ├«n cauz─â la instan┼úa de fond, c├ót ┼či din raportul de expertiz─â dispus de instan┼úa de apel rezult─â c─â, suprafa┼úa de 120 mp de teren, este ocupat─â de drumul de acces la bateria de garaje, ce a fost construit─â pe terenul proprietatea Consiliului Local C├ómpina, tot pe acest drum fiind asigurat ┼či accesul ├«n spatele blocului de locuin┼úe precum ┼či accesul la propriet─â┼úile particulare, astfel ├«nc├ót pentru aceast─â suprafa┼ú─â apelantul contestator are dreptul la m─âsuri reparatorii prin echivalent, conform art. 10 alin. (2) din Legea 10/2001.

S-a mai re┼úinut c─â nu e posibil─â compensarea cu un alt teren pentru aceast─â suprafa┼ú─â, deoarece terenul indicat de parte nu este disponibil fiind ├«ncheiate trei conven┼úii ├«ntre Consiliul Local al Municipiului C├ómpina ┼či A.N.L. privind predarea ├«n folosin┼ú─â gratuit─â a suprafe┼úei de 23.000 mp ├«n vederea construirii de locuin┼úe.

Referitor la critica formulată de apelantul contestator ce face referire la plata unor daune de întârziere ca urmare a faptului că pârâta nu s-a conformat prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 în sensul că nu a soluţionat cererea în termenul de 60 de zile de la înregistrarea notificării, se constată că art. 23 din Legea nr. 10/2001 nu prevede o astfel de măsură care să poată fi aplicată pârâtei pentru nerespectarea termenului de 60 zile.

├Än ceea ce prive┼čte apelurile declarate de Municipiul C├ómpina - prin primar ┼či S.C. Compania Public─â de Gospod─ârie Comunal─â S.A. C├ómpina, Curtea a constatat c─â ambele au vizat suprafa┼úa de 141 mp teren ce este de┼úinut de intervenient─â, societate la care ac┼úionar majoritar este Consiliul Local al Municipiului C├ómpina, consider├óndu-se nefondate criticile, deoarece art. 20 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 arat─â ├«n mod expres c─â imobilele terenuri ┼či construc┼úii preluate ├«n mod abuziv, indiferent de destina┼úie, care sunt de┼úinute la data intr─ârii ├«n vigoare a legii de o societate comercial─â la care statul sau o autoritate a administra┼úiei publice centrale sau locale este ac┼úionar ori asociat majoritar sau de orice alte persoane juridice de drept public vor fi restituite unor persoane ├«ndrept─â┼úite prin decizie sau dup─â caz prin dispozi┼úie motivat─â a organelor de conducere ale unit─â┼úii de┼úin─âtoare.

Decizia a fost atacat─â cu recurs de c─âtre reclamant, p├ór├ót ┼či intervenient─â, iar prin decizia nr. 6808 din 18 octombrie 2007, ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a casat hot─âr├órea, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, ca urmare a admiterii recursurilor declarate de reclamant ┼či intervenient─â. Prin aceea┼či decizie s-a constatat nul recursul p├ór├ótului.

Pentru a pronun┼úa aceast─â solu┼úie, instan┼úa de recurs a constatat c─â instan┼úele fondului, f─âr─â s─â stabileasc─â deplin situa┼úia de fapt, au re┼úinut c─â suprafa┼úa de 141 m.p. din terenul solicitat de contestator este de┼úinut─â ├«n prezent de intervenient─â, de┼či aceasta a sus┼úinut c─â autorul contestatorului a ├«nstr─âinat o suprafa┼ú─â mai mare de teren - de 3368 m.p. - ├«n anul 1942, prin actul autentic de v├ónzare-cump─ârare nr. 871/1942 ├«ncheiat cu Steaua Rom├ón─â, ├«n care este cuprins─â ┼či suprafa┼úa de teren de 141 m.p., a c─ârei restituire ├«n natur─â s-a men┼úinut prin decizia recurat─â, pe de o parte, iar pe de alt─â parte, ├«n raportul de expertiz─â efectuat ├«n apel nu s-a eviden┼úiat dac─â terenul care face obiectul pricinii este sau nu amplasat ├«n incinta intervenientei.

├Än ceea ce prive┼čte cererea formulat─â de contestator de a i se restitui ├«n natur─â suprafe┼úele de teren de 120 m.p. ┼či de 877 m.p., pentru care i s-a recunoscut dreptul la m─âsuri reparatorii ├«n echivalent, instan┼úa de apel nu a stabilit, prin acela┼či raport de expertiz─â, dac─â acesta este afectat de alee, amenajat─â ca drum de acces ┼či dac─â aceasta permite accesul spre un loc ├«nfundat ├«n sensul art.616 Cod civil.

A mai re┼úinut instan┼úa de recurs c─â nu s-a stabilit dac─â terenul a c─ârui restituire ├«n natur─â a fost respins─â, este afectat de construc┼úii, servitu┼úi legale ┼či alte amenaj─âri de utilitate public─â, astfel ├«nc├ót situa┼úia de fapt nu a fost pe deplin l─âmurit─â.

Cu ocazia rejudecării, s-a dispus efectuarea unei expertize topometrice, în sensul îndrumărilor date de instanţa de recurs.

Prin decizia civil─â nr. 265 din 14 noiembrie 2008, Curtea de Apel Ploie┼čti a admis apelurile declarate de reclamant ┼či de intervenient─â S.C. Compania Public─â de Gospod─ârie Comunal─â C├ómpina ┼či ├«n consecin┼ú─â, a schimbat, ├«n parte, sentin┼úa dispun├ónd restituirea ├«n natur─â c─âtre apelant a suprafe┼úei de 513 mp, precum ┼či compensarea pentru diferen┼úa de teren, r─âmas─â de restituit, cu suprafa┼úa de 895 mp (conform variantei a IlI-a a raportului a raportului de expertiz─â). A fost admis─â cererea de interven┼úie a S.C. Compania Public─â de Gospod─ârie Comunal─â C├ómpina. A fost men┼úinut─â sentin┼úa ├«n ceea ce prive┼čte restituirea ├«n natur─â a "suprafe┼úelor de 366 mp ┼či 205 mp ┼či ├«n ceea ce prive┼čte respingerea ├«n rest a ac┼úiunii.

Pentru a decide astfel, instan┼úa a re┼úinut c─â, dup─â o prim─â evocare a fondului, tribunalul a admis ├«n parte contesta┼úia modificat─â ┼či completat─â a anulat cele dou─â dispozi┼úii ┼či a dispus restituirea ├«n natur─â c─âtre contestator a imobilului situat ├«n C├ómpina, Calea Doftanei, compus din suprafe┼úele de 508 mp. (-366 mp +141 mp -) ┼či 205 mp teren, constat├óndu-se dreptul contestatorului de a beneficia de m─âsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafa┼úa de 1267 mp ┼či resping├ónd ├«n rest ac┼úiunea precum ┼či cererea de interven┼úie ├«n interes propriu.

Apelul declarat de contestator ├«mpotriva acestei hot─âr├óri a vizat pe de o parte, modul de solu┼úionare a cererii de restituire ├«n natur─â pentru suprafe┼úele de 120 mp ┼či 877 mp, ┼či pe de alt─â parte, modul de solu┼úionare a cererii privind compensarea pentru suprafa┼úa de 266 mp, imposibil de restituit ┼či solu┼úia dat─â pe cap─âtul de cerere av├ónd ca obiect daune.

La r├óndul s─âu, apelul declarat de intervenienta S.C. Compania Public─â de Gospod─ârire Comunal─â S.A. C├ómpina a criticat hot─âr├órea de prim─â instan┼ú─â sub aspectul dispunerii restituirii ├«n natur─â a suprafe┼úei de 141 mp ┼či pentru care de┼úine  titlu de proprietate.

Acelea┼či aspecte ale celui de al doilea apel a vizat ┼či apelul intimatului Municipiul C├ómpina prin primar.

S-a concluzionat astfel, c─â solu┼úia primei instan┼úe cu privire la anularea dispozi┼úiilor nr. 291/2005 ┼či 292/2005 ┼či restituirea ├«n natur─â a suprafe┼úelor de 366 mp ┼či 205 mp a intrat ├«n autoritate de lucru judecat ┼či fa┼ú─â de solu┼úia ├«naltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie nu mai pot face obiect de analiz─â ├«n rejudecarea apelurilor dup─â casarea cu trimitere.

├Än ceea ce prive┼čte cererea de restituire ├«n natur─â a diferen┼úei de teren p├ón─â la suprafa┼úa de 1980 mp (cu excep┼úia suprafe┼úei de 266 mp care se afl─â sub blocul de locuin┼úe), Curtea a re┼úinut c─â, dintr-o interpretare coroborat─â a dispozi┼úiilor art. 1, art. 7, art. 10 ┼či art. 26 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate ├«n mod abuziv ├«n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, actul normativ de repara┼úie instituie ca principiu restituirea ├«n natur─â a imobilelor terenuri ┼či construc┼úii preluate ├«n mod abuziv ┼či numai ├«n situa┼úia ├«n care restituirea ├«n natur─â nu este posibil─â se acord─â persoanei ├«ndrept─â┼úite m─âsuri reparatorii prin echivalent.

Potrivit raportului de expertiz─â, efectuat ├«n rejudecare dup─â casare cu trimitere, restul terenului ├«n litigiu, r─âmas de restituit ├«n natur─â sau prin acordarea de desp─âgubiri, ├«n suprafa┼ú─â total─â de 1408 mp, se compune din trei suprafe┼úe ┼či anume: 513 mp, 579 mp ┼či 316 mp.

Dintre acestea, prima suprafa┼ú─â ┼či anume, cea de 513 mp este un teren liber de construc┼úii care include ┼či suprafa┼úa de 117 mp pentru care expertiza a trebuit s─â determine dac─â este amenajat─â ca ┼či cale de acces public─â.

├Än urma constat─ârilor efectuate expertul a concluzionat c─â aceast─â suprafa┼ú─â de 117 mp (120 mp) nu este delimitat─â fizic pe teren, nu este amenajat─â de Prim─âria C├ómpina ca ┼či cale public─â de acces, nu deserve┼čte un loc ├«nfundat, iar accesul la ÔÇ×bateria de garaje" se realizeaz─â pe drumul cel mai scurt prin strada B.P. Ha┼čdeu, pe partea opus─â blocului, pe o alee amenajat─â ├«n acest scop, ├«ntreaga suprafa┼ú─â de teren liber, de 513 mp, av├ónd acela┼či regim juridic cu suprafe┼úele de 205 mp ┼či 367 mp, restituite deja contestatorului.

Sub aspectul criticilor vizând compensarea pentru terenul imposibil de restituit în natură cu alt teren, Curtea a reţinut că ,potrivit art. 1 alin. (2) teza II din Legea nr. 10/2001 măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit legii cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor legii speciale.

Potrivit raportului de expertiz─â specialitate topografie, la dispozi┼úia unit─â┼úii de┼úin─âtoare exist─â un teren ├«n suprafa┼ú─â de 26.670 mp, liber de construc┼úii, dispun├ónd de utilit─â┼úi ┼či afl├óndu-se ├«n vecin─âtatea altor terenuri libere proprietatea prim─âriei Municipiului C├ómpina, terenul nefiind grevat de nicio sarcin─â care s─â ├«mpiedice atribuirea prin compensare.

├Än consecin┼ú─â, Curtea a apreciat ca fiind fondate ┼či criticile apelantului contestator privind modul de solu┼úionare de c─âtre prima instan┼ú─â a cererii privind compensarea cu alt teren pentru suprafa┼úa imposibil de restituit ├«n natur─â.

Critica aceleia┼či p─âr┼úi cu privire la cap─âtul de cerere privind acordarea de daune a fost apreciat─â de c─âtre instan┼úa de apel ca nefondat─â, ├«n condi┼úiile ├«n care raportul juridic dintre apelantul contestator ┼či unitatea de┼úin─âtoare s-a n─âscut ├«n baza unui act normativ special care este Legea nr. 10/2001, nicio dispozi┼úie a acesteia neprev─âz├ónd o sanc┼úiune pecuniar─â pentru solu┼úionarea cu ├«nt├órziere a notific─ârii.

Sub aspectul apelului formulat de c─âtre intervenienta S.C. Compania Public─â de Gospod─ârire Comuna S.A. C├ómpina, instan┼úa a re┼úinut c─â aceasta a criticat solu┼úia de prim─â instan┼ú─â ├«n ceea ce prive┼čte restituirea ├«n natur─â c─âtre contestator a suprafe┼úei de 141 mp ┼či c─â, potrivit raportului de expertiz─â specialitate topografie efectuat ├«n rejudecare dup─â casarea cu trimitere suprafa┼úa de 141 mp este inclus─â ├«n suprafa┼úa de 3356 mp, care ocup─â vechiul amplasament dob├óndit de S.C. Steaua Rom├ón─â de la I.D. cu actul de v├ónzare cump─ârare autentificat sub nr. 871/1942 ┼či pentru care apelanta intervenient─â de┼úine certificat de atestare a dreptului de proprietate.

A┼čadar, acest teren men┼úionat ├«n actul de partaj de ascendent din anul 1948 a ie┼čit din patrimoniul lui I.D. anterior prelu─ârii abuzive ┼či nu poate face obiectul restituirii c─âtre contestatorul apelant.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul Municipiul Câmpina, ale cărui critici au vizat următoarele aspecte:

- ├«n mod gre┼čit instan┼úa de apel a considerat c─â suprafa┼úa de 523 mp reprezint─â teren liber ┼či poate fi restituit ├«n natur─â, deoarece, a┼ča cum rezult─â din schi┼úa de plan anex─â la raportul de expertiz─â, terenul de 1408 mp a fost folosit ├«n totalitate pentru construc┼úia blocului de locuin┼úe ┼či a amenaj─ârilor aferente, fiind inclus ├«n domeniul public conform H.G.R. nr. 1359/2001.

Suprafa┼úa de teren din spatele blocului, de 513 mp, este necesar─â bunei func┼úionalit─â┼úi a condominiului de locuin┼úe, precum ┼či pentru realizarea de spa┼úii verzi, chiar dac─â nu este amenajat─â la standarde normale, iar potrivit art. 10 alin. (2) ┼či art. 11 alin. (3) ┼či alin. (4) din Legea nr. 10/2001, pentru asemenea situa┼úii - de suprafe┼úe de teren afectate servitu┼úilor legale -, m─âsurile reparatorii se stabilesc ├«n echivalent.

-   ├«n mod eronat instan┼úa a dispus compensarea pentru diferen┼úa de teren r─âmas─â de restituit, cu suprafa┼úa de teren de 895 mp, f─âr─â a ┼úine seama de ap─âr─ârile recurent, conform c─ârora ├«ntre Consiliul local al municipiului C├ómpina ┼či A.N.L. exista o conven┼úie, av├ónd ca obiect transmiterea unei suprafe┼úe de teren ├«n folosin┼ú─â gratuit─â, ├«n scopul construirii de locuin┼úe.

Această suprafaţă de teren, de 26.670 mp, viabilizată de municipalitate, în scopul transferării către A.N.L., urmează să facă obiectul procedurii de transfer, astfel încât nu se poate considera că este teren disponibil, care să fie acordat în compensare.

├Än acest sens, instan┼úa nu a ┼úinut seama nici de faptul c─â, ├«n condi┼úiile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, au fost afi┼čate la sediul prim─âriei anun┼úuri din care rezulta c─â nu exist─â disponibile bunuri sau servicii care s─â poat─â fi acordate ├«n compensare, ca m─âsur─â reparatorie ├«n echivalent.

Concluzia instan┼úei, conform c─âreia acordarea de bunuri ├«n compensare este o obliga┼úie a unit─â┼úii de┼úin─âtoare, care ar rezulta din interpretarea sistematic─â a textelor de lege, este eronat─â c├ót─â vreme o asemenea atribuire este posibil─â, dar condi┼úionat─â ├«n acela┼či timp de existen┼úa unor bunuri sau servicii, situa┼úie care ├«n spe┼ú─â nu se reg─âse┼čte.

Ca atare, p├ór├ótul nu poate fi obligat s─â acorde teren ├«n compensare, c├ót timp legiuitorul prevede posibilitatea, iar nu obligativitatea acord─ârii unei asemenea m─âsuri reparatorii ┼či pe de alt─â parte, raportat la principiul autonomiei locale, numai consiliul local poate s─â dispun─â de bunurile proprietate public─â ┼či privat─â ├«n interesul general al cet─â┼úenilor.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Reclamantul a depus întâmpinare prin care s-a opus admiterii recursului, susţinând caracterul legal al deciziei atacate, care a făcut o corectă aplicare, la situaţia de fapt, a dispoziţiilor legii materiale de reparaţie.

Examinând criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al acestora, în sensul următoarelor considerente:

- De┼či se sus┼úine c─â suprafa┼úa de 513 mp nu putea fi restituit─â, ├«ntruc├ót este necesar─â bunei func┼úionalit─â┼úi a condominiului de locuin┼úe, ├«n realitate, conform regimului juridic al terenului relevat de probele administrate, instan┼úa de apel a f─âcut o corect─â aplicare a dispozi┼úiilor art. 10 alin. (2) teza I din Legea nr. 10/2001, potrivit c─ârora se restituie ├«n natur─â partea de teren r─âmas─â liber─â, ├«n urma edific─ârii de noi construc┼úii.

Astfel, conform raportului de expertiz─â specialitatea topografie, a rezultat c─â suprafa┼úa de 513 mp este un teren liber de construc┼úii, nu este grevat de o cale public─â de acces, nu deserve┼čte un loc ├«nfundat ┼či se afl─â ├«n continuarea suprafe┼úelor de 367 mp ┼či 205 mp, deja restituite reclamantului, av├ónd acela┼či regim juridic cu acestea.

Or, ├«n ce prive┼čte restituirea celor dou─â suprafe┼úe men┼úionate, p├ór├ótul nu a pretins c─â regimul lor juridic s-ar constitui ├«ntr-un impediment la restituire, astfel ├«nc├ót este nejustificat─â ┼či nedemonstrat─â de c─âtre recurent, sub aspect probator, pozi┼úia acestuia ├«n leg─âtur─â cu imposibilitatea stabilirii m─âsurii reparatorii ├«n natur─â.

Faptul pretins, al situ─ârii terenului de 513 mp ├«n spatele blocului ┼či ca fiind necesar accesului la intrarea de serviciu ├«n bloc este contrazis de con┼úinutul raportului de expertiz─â, conform c─âruia terenul se afl─â pe o parte lateral─â a blocului ┼či realizeaz─â de fapt, leg─âtura ├«ntre cele dou─â suprafe┼úe de teren deja restituite.

Tot astfel, împrejurarea că imobilul este inventariat în domeniul public al judeţului Prahova, conform H.G. nr. 1359/2001, nu se constituie, în sine, într-un impediment la restituire, câtă vreme afectaţiunea, utilitatea publică n-au fost demonstrate (conform expertizei, a fost identificată ca zonă aferentă blocului, o altă suprafaţă, de 579 mp, incluzând spaţiile verzi, zona de protecţie a blocului, căile de acces).

Rezultă că, raportat la regimul juridic al terenului, măsura restituirii în natură a fost corect aplicată, dându-se eficienţă principiului care stă la baza legii de reparaţie.

- ├«n ce prive┼čte m─âsura compens─ârii, prin atribuirea unui teren ├«n suprafa┼ú─â de 895 mp, instan┼úa de apel a f─âcut de asemenea, o corect─â aplicare a dispozi┼úiilor legale ├«n materie.

Astfel, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, ├«n cazul ├«n care restituirea ├«n natur─â nu este posibil─â, se vor stabili m─âsuri reparatorii prin echivalent, iar acestea vor consta ├«n ÔÇ×compensare cu alte bunuri sau servicii oferite ├«n echivalent de c─âtre entitatea investit─â cu solu┼úionarea notific─ârii, cu acordul persoanei ├«ndrept─â┼úite ... sau desp─âgubiri acordate ├«n condi┼úiile prevederilor speciale".

La fel, dispozi┼úiile art. 10 alin. (10) ┼či ale art. 26 din Legea nr. 10/2001, reglementeaz─â pentru situa┼úia ├«n care restituirea ├«n natur─â nu este posibil─â, acordarea de m─âsuri reparatorii ├«n echivalent, ├«n primul r├ónd sub forma compens─ârii cu alte bunuri sau servicii, ori acordarea de desp─âgubiri ├«n condi┼úiile legii speciale.

Rezult─â c─â, instituind o anumit─â ordine ├«n care se acord─â m─âsurile reparatorii, legiuitorul a acordat prioritate compens─ârii cu alte bunuri ori servicii ┼či numai ├«n situa┼úia ├«n care aceasta nu este posibil─â, stabilirea de desp─âgubiri ├«n condi┼úiile legii speciale.

Sub acest aspect, instanţa de apel a procedat corect la interpretarea sistematică a textelor de lege, concluzionând că unitatea deţinătoare are obligaţia, nu facultatea discreţionară, de a acorda sau nu, măsuri reparatorii prin compensare, atunci când această reparaţie este posibilă.

Sus┼úinerea recurentului potrivit c─âreia nu i-ar incumba o asemenea obliga┼úie, av├ónd doar o posibilitate ├«n acest sens, dedus─â ┼či din principiul autonomiei locale (care ├«i permite s─â dispun─â de bunurile proprietate public─â ┼či privat─â), este eronat─â.

├Än executarea dispozi┼úiilor Legii nr. 10/2001, autorit─â┼úile locale ac┼úioneaz─â - la fel ca ┼či ├«n cazul altor unit─â┼úi de┼úin─âtoare, a┼ča cum sunt definite de art. 21 din Legea nr. 10/2001 -, ca persoane  juridice   c─ârora   le   incumb─â   obliga┼úia   de   restituire (respectiv, de a face acte de dispozi┼úie cu privire la bunuri din patrimoniul lor), iar nu ca purt─âtoare ale autorit─â┼úii executive locale (ne├«ntocmind acte administrative de autoritate, ci acte civile de dispozi┼úie).

├Ämprejurarea c─â ├«ntr-o prim─â etap─â a procedurii (cea prealabil─â ├«nvestirii instan┼úei), aceste unit─â┼úi/entit─â┼úi de┼úin─âtoare sunt cele care hot─âr─âsc asupra m─âsurilor compensatorii, nu ├«nseamn─â c─â o pot face ├«n mod discre┼úionar ┼či de o manier─â care s─â ├«nl─âture controlul judiciar.

Aceasta, ├«ntruc├ót plenitudinea jurisdic┼úional─â ┼či puterea de a aprecia asupra corectei aplic─âri a legii raportat la situa┼úia de fapt (├«n spe┼ú─â, la regimul juridic al imobilului) apar┼úine instan┼úei de judecat─â, iar nu unit─â┼úilor ├«nvestite cu solu┼úionarea notific─ârilor ├«n procedura prealabil─â.

A┼čadar, instan┼úa poate aprecia asupra inciden┼úei m─âsurii compens─ârii ┼či poate cenzura refuzul nejustificat al unit─â┼úii de┼úin─âtoare de acordare a unei asemenea m─âsuri.

Sub acest aspect, instanţa de apel a înlăturat în mod corect susţinerea pârâtului conform căreia compensarea nu ar fi posibilă, întrucât terenul identificat cu acest scop nu ar avea caracter disponibil, fiind inclus într-o suprafaţă mai mare, de 26.670 mp, care a făcut obiectul unei convenţii încheiate de Consiliul local Câmpina cu A.N.L., în vederea construirii de locuinţe.

În realitate, terenul acordat în compensare face parte dintr-o altă suprafaţă, decât cea care a făcut obiectul convenţiei cu A.N.L. (având o altă întindere, de 23.000 mp., viabilizată în vederea construirii de locuinţe de către A.N.L.), identificată de expert ca fiind limitrofă cu cea de 26.670 mp .

Acest teren atribuit ├«n compensare este a┼čadar, parte integrant─â a unei suprafe┼úe libere de construc┼úii, care nu a fost grevat─â de nicio sarcin─â de natur─â s─â justifice un impediment la atribuire, argumentele ├«n sens contrar ale recurentului viz├ónd un alt teren.

C─â acesta este regimul juridic ┼či c─â terenul ce a f─âcut obiectul conven┼úiei cu A.N.L., afectat construirii viitoare de locuin┼úe, este cel ├«n suprafa┼ú─â de 23.000 mp, rezult─â cu eviden┼ú─â ┼či din con┼úinutul H.C.L. C├ómpina nr. 53/2001 (privind identificarea, delimitarea ┼či transmiterea ├«n folosin┼úa gratuit─â a A.N.L. a unui teren proprietate privat─â a municipiului C├ómpina), precum ┼či din Conven┼úia ├«ncheiat─â ├«n anul 2003 ├«ntre A.N.L. ┼či Consiliul local C├ómpina care, cu privire la obiectul s─âu, face referire la aceea┼či suprafa┼ú─â de 23.000 mp men┼úionat─â ├«n H.C.L. nr. 53/2001.

├Än consecin┼ú─â, potrivit considerentelor ar─âtate, s-a constatat c─â instan┼úa de apel a f─âcut o corect─â aplicare la spe┼ú─â a dispozi┼úiilor legale referitoare at├ót la restituirea ├«n natur─â, c├ót ┼či la acordarea ├«n compensare a unui teren stabilit ca fiind disponibil ┼či apar┼úin├ónd unit─â┼úii administrativ-teritoriale.

Ca atare, criticile de nelegalitate formulate fiind lipsite de fundament, recursul a fost respins ca nefondat.