Decizii ale Curtii Constitutionale

Publicat la 18-07-17

DECIZIA Nr.356 din 5 aprilie 2007 asupra cererii de solu┼úionare a conflictului juridic de natura constitu┼úional─â, dintre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvernul Rom├óniei, formulat─â de primul-ministru C─âlin Popescu T─âriceanu

Publicată în Monitorul Oficial nr.322 din 14.05.2007

I. Prin Cererea cu nr.5/1371/CPT din 12 martie 2007, primul-ministru al Guvernului a solicitat, ├«n temeiul dispozi┼úiilor art.146 lit.e) din Constitu┼úie ┼či ale art.34 alin.(1) din Legea nr.47/1992, s─â se constate existen┼úa unui conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â ├«ntre
Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvernul Rom├óniei ┼či s─â se dispun─â restabilirea legalit─â┼úii
constitu┼úionale privind raporturile institu┼úionale ale ┼čefului statului cu Guvernul Rom├óniei.
Cererea a fost ├«nregistrat─â la Curtea Constitu┼úional─â sub nr.2201 din 13 martie 2007 ┼či
formeaz─â obiectul Dosarului nr.343E/2007.
În motivarea cererii se susţin, în esenţă, următoarele: 1. În fapt:
- La 5 februarie 2007 Mihai R─âzvan Ungureanu ┼či-a prezentat demisia din func┼úia de
ministru al afacerilor externe, ├«n conformitate cu prevederile art.106 din Constitu┼úie ┼či ale art.5
din Legea nr.90/2001 privind organizarea ┼či func┼úionarea Guvernului Rom├óniei ┼či a
ministerelor. Demisia a fost ├«nregistrat─â la nr.5/611/CPT din 5 februarie 2007 ┼či a devenit
irevocabil─â dup─â 15 zile de la depunere. A fost ├«naintat─â Pre┼čedintelui Rom├óniei cu Adresa
nr.5/954/CPT din 19 februarie 2007, pentru a emite decretul prin care s─â se ia act de demisie ┼či s─â se constate vacant─â func┼úia.
- Lu├ónd act de vacan┼úa func┼úiei de ministru al afacerilor externe, Pre┼čedintele Rom├óniei
ar fi trebuit ca, în conformitate cu art.10 din Legea nr.90/2001, să numească, la propunerea
primului-ministru, conform Scrisorii nr.5/954/CPT din 19 februarie 2007, un nou ministru al afacerilor externe, ├«n persoana senatorului Adrian Mihai Cioroianu. Pre┼čedintele Rom├óniei nu a dat curs acestei cereri, de┼či ÔÇ×avea obliga┼úia legal─â de a declara, de ├«ndat─â, vacant─â func┼úiaÔÇŁ,
┼či a refuzat s─â-l numeasc─â pe Adrian Mihai Cioroianu ├«n func┼úia de ministru al afacerilor externe.
- Refuzul Pre┼čedintelui Rom├óniei ÔÇ×prejudiciaz─â grav activitatea Guvernului ┼či chiar mai
mult, s-a creat o situa┼úie grav─â ├«n ceea ce prive┼čte rela┼úiile interna┼úionale ale Rom├ónieiÔÇŁ, ├«n primul r├ónd cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene ┼či ale NATO.
- ÔÇ×Prin acest refuz s-a creat deja o imagine nefavorabil─â pentru politica extern─â a
Rom├óniei: se pot pune sub semnul provizoratului o serie de negocieri ┼či contacte
diplomaticeÔÇŁ, precum ┼či lips─â de ├«ncredere ├«n Guvern. Se mai men┼úioneaz─â c─â ÔÇ×niciun stat nu poate fi lipsit o perioad─â at├ót de ├«ndelungat─â de un ministru de externeÔÇŁ.
2. În drept:
- Raporturile dintre Guvern ┼či Pre┼čedintele Rom├óniei sunt foarte clare cu privire la
situa┼úia creat─â prin demisia unui membru al Guvernului. Art.106 din Constitu┼úie prevede cazurile de ├«ncetare a func┼úiei ┼či, ├«ntre acestea, demisia, iar art.6 din Legea nr.90/2001 detaliaz─â efectele demisiei. - Refuz├ónd s─â declare vacan┼úa func┼úiei, ┼čeful statului a ├«nc─âlcat dispozi┼úiile art.8 alin.(1)
din Legea nr.90/2001.
- Art.10 din Legea nr.90/2001 stabile┼čte procedura de numire a noului ministru ┼či, chiar dac─â textul nu prevede un termen nici pentru propunerea primului-ministru, nici pentru numirea de c─âtre Pre┼čedinte, ÔÇ×este evident c─â aceste acte se ├«ndeplinesc ├«n cel mai scurt timp
posibilÔÇŁ.
- Primul-ministru este cel care r─âspunde pentru eventualele disfunc┼úii ale cabinetului ┼či
ÔÇ×┼čeful statului este singurul vinovat de situa┼úia creat─âÔÇŁ, deoarece ne├«ndeplinind obliga┼úia
constitu┼úional─â a prejudiciat activitatea Guvernului, ÔÇ×d├ónd na┼čtere unui conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â ├«ntre dou─â autorit─â┼úi publice ale statului, Pre┼čedintele ┼či GuvernulÔÇŁ.
- Pre┼čedintele Rom├óniei ÔÇ×refuz─â s─â-┼či ├«ndeplineasc─â o atribu┼úie de natur─â executiv─â, ce
i-a fost stabilit─â prin art.85 alin.(2) din Constitu┼úie, art.8 alin.(1) ┼či art.10 din Legea nr.90/2001ÔÇŁ.
Niciun text al Constitu┼úiei nu-i confer─â dreptul Pre┼čedintelui Rom├óniei de a tergiversa numirea unui membru al Guvernului, dac─â propunerea f─âcut─â ├«n acest sens a urmat prevederea
constitu┼úional─â. Refuzul ┼čefului statului d─âuneaz─â grav climatului politic ┼či ├«ncrederii ├«n
institu┼úiile statului ┼či imaginii externe a Rom├óniei.
- ÔÇ×├Än Rom├ónia, ca ├«n orice democra┼úie parlamentar─â modern─â, organul esen┼úial al democra┼úiei este Parlamentul, rezultat din sufragiu universalÔÇŁ, ÔÇ×├«n vreme ce organul cu
caracter politic cel mai puternic este GuvernulÔÇŁ. ÔÇ×Constitu┼úia consfin┼úe┼čte o astfel de ordineÔÇŁ.
- ÔÇ×Ca urmare a revizuirii Constitu┼úiei, Pre┼čedintele Rom├óniei a c─âp─âtat mai pregnant
atribu┼úii de reprezentare a statului ┼či a simbolurilor acestuia ┼či nu atribu┼úii executiveÔÇŁ.
- ÔÇ×Consider─âm c─â, ├«n cadrul mecanismului statal ┼či al echilibrului institu┼úional descris de
Constitu┼úia Rom├óniei, pozi┼úia ┼čefului statului are atribute ale unui pre┼čedinte de republic─â
parlamentar─âÔÇŁ. ÔÇ×Pre┼čedintele nu are putere de guvernare ┼či nici autorit─â┼úi administrative ├«n
subordineÔÇŁ. ÔÇ×Rolul Pre┼čedintelui este de a fi un simbol ┼či, ├«n acela┼či timp, un arbitruÔÇŁ, fiind unul dintre garan┼úii ordinii democratice constitu┼úionale ┼či mediatorul ├«ntre puterile statului, precum ┼či
├«ntre stat ┼či societate, inclusiv de a veghea la buna func┼úionare a autorit─â┼úilor publice.
- Guvernul are r─âspunderea, ├«n conformitate cu prevederile art.109 ┼či 110 din Constitu┼úie.
- În conformitate cu art.85 din Constituţie, în caz de remaniere guvernamentală,
Pre┼čedintele este cel care nume┼čte sau revoc─â, la propunerea primului-ministru, pe unii
membri ai Guvernului, ÔÇ×dar aceasta nu ├«nseamn─â c─â Pre┼čedintele are o putere real─â de
decizie sau c─â are dreptul constitu┼úional s─â refuze propunerea primului-ministruÔÇŁ. ÔÇ×Pre┼čedintele Rom├óniei nu are dreptul s─â refuze numirea unei persoane, ca membru al
Guvernului, pe motive de oportunitateÔÇŁ, deoarece r─âspunderea pentru ├«ndeplinirea programului de guvernare o are Guvernul.
- ÔÇ×Nici Constitu┼úia Rom├óniei, nici Legea nr.90/2001 nu-i confer─â Pre┼čedintelui
posibilitatea de a refuza, motivat sau nemotivat, numirea unui membru al Guvernului, propus de primul-ministruÔÇŁ. Asemenea posibilitate este prev─âzut─â pentru judec─âtori, procurori, la propunerile Consiliului Superior al Magistraturii sau ale ministrului justi┼úiei. ÔÇ×├Än cazul numirii membrilor Guvernului, un astfel de refuz este inadmisibilÔÇŁ.
În concluzie, se solicită a se constata existenţa unui conflict juridic de natură
constitu┼úional─â ├«ntre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvern ┼či c─â, ├«n conformitate cu dispozi┼úiile
art.146 lit.e) ┼či ale Deciziei Cur┼úii Constitu┼úionale nr.53 din 28 ianuarie 2005, Curtea este competent─â de a interveni pentru a repune ├«n legalitate raporturile institu┼úionale ale ┼čefului
statului cu Guvernul.
├Än conformitate cu dispozi┼úiile art.35 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea ┼či
func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, cererea a fost comunicat─â Pre┼čedintelui Rom├óniei,
solicit├ónd at├ót Pre┼čedintelui, c├ót ┼či primului-ministru, s─â prezinte punctele lor de vedere asupra con┼úinutului conflictului de natur─â constitu┼úional─â ┼či a eventualelor c─âi de solu┼úionare a
acestuia.
A) Pre┼čedintele Rom├óniei a comunicat punctul s─âu de vedere, prin Adresa nr.1.069 din 23 martie 2007, ├«nregistrat─â la Curtea Constitu┼úional─â sub nr.2.700 din 23 martie 2007.
1. Pre┼čedintele Rom├óniei men┼úioneaz─â textele constitu┼úionale ┼či ale Legii nr.47/1992 privind competen┼úa Cur┼úii de a solu┼úiona cererea primului-ministru, obiectul cererii ┼či textele
din Constitu┼úie ┼či din Legea nr.90/2001 incidente ├«n rezolvarea cererii, pe cele dou─â capete de cerere, ┼či anume refuzul Pre┼čedintelui de a-l elibera din func┼úie pe Mihai R─âzvan Ungureanu ┼či refuzul Pre┼čedintelui de a-l numi ├«n func┼úia de ministru al afacerilor externe pe Adrian Mihai
Cioroianu. Sunt men┼úionate datele st─ârii de fapt ┼či cuprinsul textelor constitu┼úionale ┼či ale Legii
nr.90/2001, ce sunt considerate a fi incidente în soluţionarea sesizării.
2. Cu privire la starea de fapt, Pre┼čedintele Rom├óniei precizeaz─â:
- La 19 februarie 2007, cu Adresa nr.5/954, primul-ministru a transmis Pre┼čedintelui
solicitarea de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu în funcţia de ministru al afacerilor externe,
ca urmare a demisiei lui R─âzvan Mihai Ungureanu.
- ├Än discu┼úia pe care Pre┼čedintele a avut-o cu primul-ministru, ├«nainte de desemnarea lui
Adrian Mihai Cioroianu pentru funcţia de ministru al afacerilor externe, i-a comunicat că nu
este de acord cu propunerea, motiv├ónd dezacordul, ┼či i-a cerut primului-ministru s─â formuleze
o alt─â propunere. Primul-ministru s-a men┼úinut pe pozi┼úia sa, ┼či a ├«naintat propunerea de numire a lui Adrian Mihai Cioroianu.
- La 17 martie 2007, cu Adresa nr.991, Pre┼čedintele Rom├óniei a solicitat primului-
ministru desemnarea, pentru funcţia de ministru al afacerilor externe, a unei alte persoane,
dinainte convenit─â cu Pre┼čedintele, av├ónd ├«n vedere atribu┼úiile de politic─â extern─â pe care le
are Pre┼čedintele ┼či atribu┼úia de reprezentare a statului rom├ón la nivel interna┼úional.
- La 21 martie 2007, cu Adresa nr.5/1563, primul-ministru a transmis Pre┼čedintelui
României solicitarea de a fi numită persoana sa în funcţia de ministru-interimar al afacerilor
externe ┼či, la 22 martie 2007, prin Decretul nr.237, a fost numit, ca ministru-interimar al afacerilor externe, primul-ministru, C─âlin Constantin Anton Popescu T─âriceanu.
3. Cu privire la situa┼úia ├«n drept, Pre┼čedintele Rom├óniei men┼úioneaz─â:
- Din con┼úinutul prevederilor art.85 alin.(2) ┼či (3), ale art.106 ┼či art.107 din Constitu┼úie, precum ┼či ale art.10 din Legea nr.90/2001 rezult─â c─â primul-ministru are obliga┼úia de a
propune ┼či Pre┼čedintele Rom├óniei are obliga┼úia de a numi, prin decret, ├«ntr-un termen de 45 de zile, un nou ministru titular pe postul devenit vacant.
Termenul de 45 de zile curge din momentul în care este vacantat postul de ministru sau de la revocarea din funcţie a unui ministru.
- Av├ónd ├«n vedere c─â func┼úia de ministru este politic─â ┼či c─â, ├«ntre Pre┼čedinte ┼či primulministru
pot exista divergenţe în privinţa persoanei ce ar urma să fie învestită în funcţie,
legiuitorul constituant a stabilit termenul de 45 de zile în care un minister să fie gestionat de un ministru interimar.
├Än perioada termenului de 45 de zile, cei doi ┼čefi de autorit─â┼úi trebuie s─â g─âseasc─â o
soluţie. Până la împlinirea termenului de 45 de zile nu se poate vorbi de o criză instituţională
┼či nici de un conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â.
- De altfel, precizeaz─â Pre┼čedintele, Guvernul ┼či primul-ministru nu respect─â Constitu┼úia, ├«nc─â de la data de 13 iunie 2006, de c├ónd este vacant postul de ministru de stat pentru
coordonarea domeniului economic (vezi Decretul nr.836 din 13 iunie 2006) ┼či tot vacant este postul de ministru de stat ├«n domeniul mediului, de la data de 12 decembrie 2006 (vezi
Decretul nr.1.399 din 12 decembrie 2006).
├Än temeiul atribu┼úiei Cur┼úii Constitu┼úionale, de garant al suprema┼úiei Constitu┼úiei ┼či
a obliga┼úiei de respectare a ei, se solicit─â Cur┼úii, de c─âtre Pre┼čedinte, s─â se pronun┼úe
asupra acestor fapte, de ├«nc─âlcare a Constitu┼úiei, de c─âtre Guvern ┼či primul-ministru.
- Aprecierea c─â Pre┼čedintele este obligat s─â numeasc─â un ministru ÔÇ×propus ├«n mod
unilateral de c─âtre primul-ministruÔÇŁ, ca obliga┼úie constitu┼úional─â a Pre┼čedintelui, nu este ÔÇ×o simpl─â ┼či implacabil─â formalitateÔÇŁ, deoarece este contrar─â rolului constitu┼úional al Pre┼čedintelui, prev─âzut de art.103 alin.(1), art.85 alin.(2) ┼či art.107 alin.(3) ┼či (4) din
Constituţie.
- Dreptul Pre┼čedintelui de a numi un ministru ÔÇ×nu poate fi unul strict formalÔÇŁ. Pre┼čedintele
are legitimitate electiv─â, care-i d─â ÔÇ×un drept propriu de apreciere politic─â asupra competen┼úelor
unei persoane de a fi membru ├«n GuvernÔÇŁ, iar cu privire la ministrul afacerilor externe,
Pre┼čedintele av├ónd ┼či atribu┼úii directe, de reprezentare a statului ├«n raporturile interna┼úionale, este cu at├ót mai motivat, mai constitu┼úional, legal ┼či moral, s─â aib─â ÔÇ×un cuv├ónt de spus ├«n
desemnarea ministrului de externeÔÇŁ.
- Se precizeaz─â c─â primul-ministru are atribu┼úia de a propune, iar Pre┼čedintele are
atribu┼úia de a numi, adic─â de a decide ┼či deci ┼či de a alege ├«ntre alternative posibile.
- Se mai men┼úioneaz─â ┼či nevoia de loialitate ce trebuie s─â existe ├«n raporturile de
colaborare ├«ntre institu┼úiile statului, potrivit principiului separa┼úiei ┼či echilibrului puterilor ├«n stat,
principiu care exist─â ┼či func┼úioneaz─â ├«n via┼úa tuturor statelor Uniunii Europene. Se invoc─â ┼či
statu─ârile din Decizia nr.53 din 28 ianuarie 2005 a Cur┼úii Constitu┼úionale cu privire la numirile ├«n func┼úii de c─âtre Pre┼čedintele Rom├óniei.
- ┼×i ├«n rela┼úiile cu alte puteri ├«n stat, Pre┼čedintele are ÔÇ×dreptul de vetoÔÇŁ. A┼ča, spre
exemplu, art.31 alin.(1) din Legea nr.303/2004, precum ┼či art.77 din Constitu┼úie privind
cererea de reexaminare a unei legi, înainte de promulgare.
- Se mai menţionează că există precedente de respingere a propunerii, urmate de alte
propuneri de numire în funcţia de ministru, la propunerea primului-ministru.
- ├Än final, Pre┼čedintele arat─â c─â a┼čteapt─â alt─â propunere, din partea primului-ministru, de numire ├«n func┼úia de ministru al afacerilor externe.
B) Primul-ministru a comunicat punctul s─âu de vedere cu Adresa nr.5/1.628/CPT
din 23 martie 2007, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr.2.696 din 23 martie 2007, în care face următoarele susţineri:
1. Cu privire la eliberarea din func┼úie a lui Mihai R─âzvan Ungureanu, Pre┼čedintele
Rom├óniei a semnat Decretul nr.193 din 12 martie 2007, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007, prin care a luat act de demisie ┼či a declarat
vacanţa postului. Decretul a fost dat la peste 20 de zile de la solicitarea adresată, sub
nr.5/954/CPT din 19 februarie 2007, ┼či, conform art.8 din Legea nr.90/2001, Pre┼čedintele ÔÇ×are
o obliga┼úie, iar nu un drept ├«n aceast─â materieÔÇŁ.
- Se solicită a se constata că a existat un conflict juridic de natură constituţională între
Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či primul-ministru, const├ónd ├«n refuzul Pre┼čedintelui de a-l elibera din func┼úie pe ministrul demisionar, o perioad─â de peste 20 de zile. Aceast─â constatare este necesar─â, pentru ca asemenea situa┼úii s─â nu mai existe.
- La data de 14 martie 2007 a fost publicat decretul de eliberare din funcţie a lui
R─âzvan Mihai Ungureanu ┼či conflictul juridic a ├«ncetat, a┼ča cum se recunoa┼čte ├«n
punctul de vedere al primului-ministru.
2. Cu privire la refuzul Pre┼čedintelui de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu ├«n
funcţia de ministru al afacerilor externe, se menţionează:
- Din scrisoarea Pre┼čedintelui Rom├óniei c─âtre primul-ministru din 17 martie 2007 rezult─â
├«mpotrivirea sa de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu ca ministru al afacerilor externe, dar ┼či
pe o altă persoană asupra căreia nu s-a convenit mai dinainte, motivându-se această poziţie
pe atribu┼úiile de politic─â extern─â pe care le are Pre┼čedintele ┼či pe calitatea sa, de reprezentant
al statului pe plan internaţional.
- Se apreciaz─â c─â exist─â, ├«n continuare, conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â ┼či
singura modalitate de a-i pune cap─ât acestui conflict este ca Pre┼čedintele Rom├óniei ÔÇ×s─â
├«ndeplineasc─â de ├«ndat─â obliga┼úiile constitu┼úionale care ├«i revinÔÇŁ. Se invoc─â, ├«n acest sens, Decizia nr.384 din 4 mai 2006 a Cur┼úii Constitu┼úionale.
- Atribu┼úiile Pre┼čedintelui ├«n domeniul politicii externe nu au relevan┼ú─â, deoarece ÔÇ×politica
intern─â ┼či extern─â sunt determinate de programul de guvernare, aprobat de Parlament ┼či
realizarea acestuia cade ├«n responsabilitatea Guvernului ┼či, ├«n consecin┼ú─â, primul-ministru are dreptul de a-┼či alege persoanele care s─â formeze echipa guvernamental─âÔÇŁ.
- Pre┼čedintele Rom├óniei are atribu┼úii de numire ├«n func┼úii publice, la propunerea altor
autorit─â┼úi, ÔÇ×tocmai pentru a asigura, ├«n acest fel, solemnitatea numirilor, dat─â fiind importan┼úa
acelor func┼úiiÔÇŁ ┼či aceasta ÔÇ×nu-l transform─â pe Pre┼čedinte ├«ntr-un organ de cenzur─â, nu-i
confer─â dreptul de veto, nu-l face parte la luarea decizieiÔÇŁ.
În concluzie, se susţine că există conflict juridic de natură constituţională între
Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvernul Rom├óniei ┼či singura modalitate de rezolvare a acestui
conflict este obligarea Pre┼čedintelui de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu ├«n func┼úia de
ministru al afacerilor externe.
La punctul de vedere prezentat de primul-ministru au fost anexate o declaraţie a
Pre┼čedintelui, f─âcut─â la 16 martie 2007, un Comunicat de pres─â al Pre┼čedin┼úiei, din 13 martie
2007, precum ┼či Adresa nr.5/1.502 din 19 martie 2007 a Pre┼čedintelui Rom├óniei c─âtre primul-
ministru, în care îi comunică, motivat, refuzul de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu în funcţie
┼či obliga┼úia primului-ministru de a numi un ministru interimar, p├ón─â la rezolvarea problemei ├«n
termenul de 45 de zile prevăzut de Constituţie.
Potrivit dispozi┼úiilor art.35 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea ┼či
funcţionarea Curţii Constituţionale, cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură
constitu┼úional─â creat ├«ntre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvernul Rom├óniei, a fost dezb─âtut─â la
data de 4 aprilie 2007, cu citarea părţilor implicate în conflict, în prezenţa reprezentanţilor
acestora, pe baza cererilor ┼či a celorlalte documente aflate la dosar. Dezbaterile au fost
consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru
deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de 5 aprilie 2007.

CURTEA,

examin├ónd cererea de solu┼úionare a conflictului juridic de natur─â constitu┼úional─â dintre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvernul Rom├óniei, punctele de vedere ale Pre┼čedintelui Rom├óniei ┼či primului-ministru, ├«nscrisurile depuse de p─âr┼úi, decretele emise de Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či
susţinerile reprezentanţilor părţilor în litigiu, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
prevederile Constitu┼úiei, ale Legii nr.90/2001 privind organizarea ┼či func┼úionarea Guvernului
Rom├óniei ┼či a ministerelor, precum ┼či dispozi┼úiile din Legea nr.47/1992 privind organizarea ┼či
funcţionarea Curţii Constituţionale, reţine următoarele:
Curtea a fost legal sesizat─â ┼či este competent─â potrivit dispozi┼úiilor art.146 lit.e) din Constitu┼úie, precum ┼či celor ale art.1, 10, 34, 35 din Legea nr.47/1992, s─â se pronun┼úe asupra
conflictului juridic de natură constituţională dintre autorităţile publice.
Examinând obiectul cererii, Curtea Constituţională urmează să stabilească dacă există
sau nu conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â ├«ntre Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvern, a┼ča
cum s-a solicitat în mod repetat de către primul-ministru, cu privire la:
a) a se lua act de c─âtre Pre┼čedinte de demisia ministrului afacerilor externe, Mihai
R─âzvan Ungureanu, ┼či a declara vacant─â func┼úia, la sesizarea primului-ministru;
b) termenul ├«n care se exercit─â, de c─âtre Pre┼čedinte, aceast─â atribu┼úie constitu┼úional─â;
c) dac─â a lua act de demisie ┼či a declara vacant─â func┼úia de ministru este o atribu┼úie ce
se exercit─â cu sau f─âr─â condi┼úion─âri de c─âtre Pre┼čedintele Rom├óniei;
d) dacă propunerea primului-ministru, de numire a unui nou ministru, în persoana celui
propus, este de executat obligatoriu ┼či ├«ntocmai sau de adus la ├«ndeplinire cu condi┼úion─âri din
partea Pre┼čedintelui Rom├óniei;
e) termenul ├«n care Pre┼čedintele trebuie s─â rezolve propunerea primului-ministru, de numire a noului ministru ├«n func┼úia vacant─â;
f) efectele juridice de natur─â constitu┼úional─â, c├ót ┼či cele de domeniul legii, ├«n cazul constat─ârii existen┼úei conflictului juridic de natur─â constitu┼úional─â privitoare la p─âr┼úile implicate
în soluţionarea conflictului. Curtea Constituţională reţine că în rezolvarea cauzei sunt incidente următoarele
dispoziţii cuprinse în:
a) Constituţia României:
- Art.85: ÔÇ×(1) Pre┼čedintele Rom├óniei desemneaz─â un candidat pentru func┼úia de prim-
ministru ┼či nume┼čte Guvernul pe baza votului de ├«ncredere acordat de Parlament.
(2) ├Än caz de remaniere guvernamental─â sau de vacan┼ú─â a postului, Pre┼čedintele revoc─â
┼či nume┼čte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a
Guvernului, Pre┼čedintele Rom├óniei va putea exercita atribu┼úia prev─âzut─â la alineatul (2) numai pe baza aprob─ârii Parlamentului, acordat─â la propunerea primului-ministru.ÔÇŁ;
- Art.106: ÔÇ×Func┼úia de membru al Guvernului ├«nceteaz─â ├«n urma demisiei, a revoc─ârii, a
pierderii drepturilor electorale, a st─ârii de incompatibilitate, a decesului, precum ┼či ├«n alte
cazuri prev─âzute de lege.ÔÇŁ;
- Art.107 alin.(3) ┼či (4): ÔÇ×(3) Dac─â primul-ministru se afl─â ├«n una dintre situa┼úiile prev─âzute la articolul 106, cu excep┼úia revoc─ârii, sau este ├«n imposibilitate de a-┼či exercita atribu┼úiile,
Pre┼čedintele Rom├óniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar,
pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe
perioada imposibilit─â┼úii exercit─ârii atribu┼úiilor, ├«nceteaz─â dac─â primul-ministru ├«┼či reia activitatea ├«n Guvern.
(4) Prevederile alineatului (3) se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ┼či celorlal┼úi membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioad─â de cel mult 45 de zile.ÔÇŁ;
- Art.91: ÔÇ×(1) Pre┼čedintele ├«ncheie tratate interna┼úionale ├«n numele Rom├óniei, negociate
de Guvern, ┼či le supune spre ratificare Parlamentului, ├«ntr-un termen rezonabil. Celelalte
tratate ┼či acorduri interna┼úionale se ├«ncheie, se aprob─â sau se ratific─â potrivit procedurii
stabilite prin lege.
(2) Pre┼čedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaz─â ┼či recheam─â reprezentan┼úii
diplomatici ai Rom├óniei ┼či aprob─â ├«nfiin┼úarea, desfiin┼úarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice.
(3) Reprezentan┼úii diplomatici ai altor state sunt acredita┼úi pe l├óng─â Pre┼čedintele
Rom├óniei.ÔÇŁ;
- Art.87: ÔÇ×(1) Pre┼čedintele Rom├óniei poate lua parte la ┼čedin┼úele Guvernului ├«n care se
dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii
publice ┼či, la cererea primului-ministru, ├«n alte situa┼úii.
(2) Pre┼čedintele Rom├óniei prezideaz─â ┼čedin┼úele Guvernului la care particip─â.ÔÇŁ;
- Art.86: ÔÇ×Pre┼čedintele Rom├óniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente ┼či de importan┼ú─â deosebit─â.ÔÇŁ;
- Art.80: ÔÇť(1) Pre┼čedintele Rom├óniei reprezint─â statul rom├ón ┼či este garantul
independen┼úei na┼úionale, al unit─â┼úii ┼či al integrit─â┼úii teritoriale a ┼ú─ârii.
(2) Pre┼čedintele Rom├óniei vegheaz─â la respectarea Constitu┼úiei ┼či la buna func┼úionare a autorit─â┼úilor publice. ├Än acest scop, Pre┼čedintele exercit─â func┼úia de mediere ├«ntre puterile statului, precum ┼či ├«ntre stat ┼či societate.ÔÇŁ;
- Art.103: ÔÇť(1) Pre┼čedintele Rom├óniei desemneaz─â un candidat pentru func┼úia de prim-
ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu
există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la
desemnare, votul de ├«ncredere al Parlamentului asupra programului ┼či a ├«ntregii liste a Guvernului.
(3) Programul ┼či lista Guvernului se dezbat de Camera Deputa┼úilor ┼či de Senat, ├«n
┼čedin┼ú─â comun─â. Parlamentul acord─â ├«ncredere Guvernului cu votul majorit─â┼úii deputa┼úilor ┼či
senatorilor.ÔÇŁ
b) Legea nr.90/2001 privind organizarea ┼či func┼úionarea Guvernului Rom├óniei ┼či a
ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, astfel cum a fost ulterior modificată:
- Art.5: ÔÇ×Func┼úia de membru al Guvernului ├«nceteaz─â ├«n urma demisiei, a revoc─ârii, a pierderii drepturilor electorale, a st─ârii de incompatibilitate, a decesului ┼či a demiterii ├«n
condi┼úiile prev─âzute la art.8 alin.(2).ÔÇŁ
- Art.6: ÔÇ×Demisia din func┼úia de membru al Guvernului se anun┼ú─â public, se prezint─â ├«n
scris primului-ministru ┼či devine irevocabil─â din momentul ├«n care s-a lua act de depunerea ei,
dar nu mai t├órziu de 15 zile de la data depunerii.ÔÇŁ;
- Art.7: ÔÇ×(1) Revocarea din func┼úia de membru al Guvernului se face de Pre┼čedintele
României, prin decret, la propunerea primului-ministru.
(2) Revocarea are loc ├«n caz de remaniere guvernamental─â.ÔÇŁ;
- Art.8: ÔÇ×(1) ├Än cazul ├«n care ├«ncetarea calit─â┼úii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilit─â┼úii, a decesului ┼či ├«n alte
situa┼úii prev─âzute de lege, Pre┼čedintele Rom├óniei, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta ┼či declar─â vacant─â func┼úia de membru al Guvernului.
(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre
judecătorească definitivă sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită
├«n mod ilicit, printr-o hot─âr├óre judec─âtoreasc─â irevocabil─â, el este demis de Pre┼čedintele Rom├óniei, la propunerea primului-ministru.ÔÇŁ;
- Art.9: ÔÇ×(1) Dac─â primul-ministru se afl─â ├«n una dintre situa┼úiile prev─âzute la art.5 sau
este ├«n imposibilitate de a-┼či exercita atribu┼úiile, Pre┼čedintele Rom├óniei va desemna un alt
membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-
ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării
atribu┼úiilor, ├«nceteaz─â dac─â primul-ministru ├«┼či reia activitatea ├«n Guvern ├«n cel mult 45 de zile. (2) Prevederile alin.(1) se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ┼či celorlal┼úi membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioad─â de cel mult 45 de zile.
(3) ├Än situa┼úiile prev─âzute la alin.(2), ├«n─âuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va ini┼úia procedurile prev─âzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.ÔÇŁ
c) Regulamentul ┼čedin┼úelor comune ale Camerei Deputa┼úilor ┼či Senatului, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 4 martie 1992, astfel cum a fost modificat
ulterior:
- Art.72 alin.2 ┼či 3: ÔÇ×Fiecare candidat pentru func┼úia de ministru, ├«nscris ├«n lista Guvernului, va fi audiat, ├«n ┼čedin┼ú─â comun─â, de c─âtre comisiile permanente ale celor dou─â
Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.
În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun, consultativ, motivat, pe care îl vor
prezenta candidatului pentru func┼úia de prim-ministru.ÔÇŁ;
- Art.76: ÔÇ×Hot─âr├órea Parlamentului privind acordarea votului de ├«ncredere se semneaz─â
de pre┼čedintele Camerei Deputa┼úilor ┼či pre┼čedintele Senatului ┼či se ├«nainteaz─â de ├«ndat─â
Pre┼čedintelui Rom├óniei spre a proceda la numirea Guvernului.ÔÇŁ
1. Cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între
Pre┼čedintele Rom├óniei ┼či Guvern, generat de refuzul Pre┼čedintelui de a lua act de demisia ministrului afacerilor externe, Mihai R─âzvan Ungureanu, ┼či de a declara
vacantă funcţia, la propunerea primului-ministru:
Curtea reţine că potrivit dispoziţiilor art.106 din Constituţie, funcţia de membru al
Guvernului ├«nceteaz─â, printre alte cazuri, ┼či ├«n urma demisiei.
Demisia este un act juridic unilateral de voin┼ú─â al titularului func┼úiei ┼či care nu este
susceptibilă de control sau aprobare; despre demisie se ia doar act de către autoritatea funcţiei.
În conformitate cu art.6 din Legea nr.90/2001, demisia se anunţă public, se prezintă în
scris primului-ministru ┼či devine irevocabil─â ├«n momentul ├«n care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai t├órziu de 15 zile de la data depunerii. Caracterul ei irevocabil prive┼čte numai pe
autorul demisiei, ┼či aceasta ├«nseamn─â c─â autorul nu mai poate reveni, retr─âg├óndu-┼či demisia. Prin urmare, ├«n caz de demisie, Pre┼čedintele Rom├óniei, la propunerea primului-ministru,
care ├«nainteaz─â demisia ┼či ├«i solicit─â rezolvarea acesteia, urmeaz─â s─â ia act de demisie ┼či s─â
declare vacantă funcţia de membru al Guvernului.
Curtea constată că domnul Mihai Răzvan Ungureanu a demisionat în scris din funcţia de
ministru al afacerilor externe, la data de 5 februarie 2007, a depus demisia la primul-ministru,
├«nregistrat─â sub nr.5/611/CPT, ┼či aceasta a devenit irevocabil─â la 15 zile de la data depunerii,
astfel cum se recunoa┼čte, ├«n scris, ├«n cererea primului-ministru.
Ulterior, la data de 19 februarie 2007, cu Adresa nr.5/954/CPT - la data ├«mplinirii celor 15 zile de la depunere -, primul-ministru a sesizat Pre┼čedintele Rom├óniei pentru a lua act de demisie ┼či a declara vacant─â func┼úia.
Pre┼čedintele Rom├óniei a luat act de demisie ┼či a declarat vacant─â func┼úia de ministru al
afacerilor externe la data de 12 martie 2007 ┼či a emis Decretul nr.193 din 12 martie 2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007.
Curtea Constituţională constată că emiterea acestui decret a avut loc la 20 de zile de la
data lu─ârii la cuno┼čtin┼ú─â, ├«n baza comunic─ârii f─âcute de primul-ministru la data de 19 februarie
2007, data expedierii.
Pre┼čedintele Rom├óniei a ar─âtat c─â acest interval de timp a fost motivat de unele atribu┼úii
ce trebuiau să fie aduse la îndeplinire de către ministrul demisionar, activităţi care nu
comportau întârziere. Curtea reţine că ministrul demisionar, chiar dacă demisia a devenit
irevocabil─â, poate continua ├«ndeplinirea unor acte ale func┼úiei p├ón─â la data la care Pre┼čedintele ia act de demisie ┼či declar─â func┼úia vacant─â, fiind de principiu admis c─â
demisionarul poate continua activitatea o perioad─â de timp dup─â devenirea irevocabil─â a
demisiei.
A┼čadar, nu exist─â nici un temei de nelegalitate ├«n procedura desf─â┼čurat─â de Pre┼čedintele
Rom├óniei ┼či aceast─â situa┼úie motivat─â nu poate fi re┼úinut─â ca o nerespectare a atribu┼úiei
constitu┼úionale privind luarea de act de demisie ┼či de declarare vacant─â a func┼úiei. Av├ónd ├«n vedere dispozi┼úiile constitu┼úionale ┼či prevederile Legii nr.90/2001, Curtea Constitu┼úional─â
constat─â c─â solu┼úionarea demisiei, sub cele dou─â aspecte ale atribu┼úiei, de c─âtre Pre┼čedintele
României, s-a făcut legal.
2. Referitor la termenul ├«n care se exercit─â de c─âtre Pre┼čedinte aceast─â atribu┼úie
constituţională.
Constitu┼úia nu prevede un termen ├«n limitele c─âruia Pre┼čedintele Rom├óniei trebuie s─â-┼či
exercite atribu┼úia de a lua act de demisie ┼či de a declara vacant─â func┼úia ┼či nici Legea nr.90/2001 nu prevede un termen ├«n aceast─â privin┼ú─â.
În situaţia în care se consideră că este necesară instituirea unui termen în limitele căruia
Pre┼čedintele Rom├óniei s─â-┼či exercite aceast─â atribu┼úie, precum ┼či un termen ├«n limitele c─âruia
primul-ministru s─â-l sesizeze pe Pre┼čedinte, se constat─â c─â, asemenea rezolvare revine
exclusiv Parlamentului Rom├óniei, ca organ reprezentativ suprem al poporului rom├ón ┼či unica
autoritate legiuitoare a ţării, conform art.61 din Constituţie. Curtea Constituţională nu are
competen┼úa de a aprecia, prin interpretare, asupra unui eventual termen ├«n aceste privin┼úe ┼či
nici de a cenzura actele de motivare privind data soluţionării.
3. Cu privire la chestiunea dac─â a lua act de demisie ┼či a declara vacant─â func┼úia
de ministru este o atribuţie ce se exercită, cu sau fără condiţionări, de către
Pre┼čedintele Rom├óniei.
Este evident că a lua act de o demisie nu comportă nicio condiţionare din partea vreunei autorităţi, faţă de natura juridică a actului de demisie. După cum s-a menţionat în
considerentele de mai sus, nevoile funcţiei din care se demisionează pot atrage menţinerea
în activitate a demisionarului pentru o perioadă rezonabilă de timp care, ca stare de fapt,
r─âm├óne la acordul p─âr┼úilor; ├«n unele cazuri exist─â ┼či prevederi legale ├«n acest sens.
A┼čadar, Curtea re┼úine c─â a se lua act de demisie ┼či a se declara func┼úia vacant─â
constituie o activitate nesusceptibil─â de condi┼úion─âri privind valabilitatea demisiei ┼či a efectelor
acesteia.
4. Cu privire la propunerea primului-ministru de numire a unui nou ministru,
propus ├«n condi┼úiile art.85 alin.(2) din Constitu┼úie, Curtea constat─â ┼či re┼úine urm─âtoarele:
- ├Än situa┼úia ├«nvestirii Guvernului ┼či aprob─ârii Programului de guvernare, Parlamentul ├«i
verific─â, prin comisiile permanente, pe candida┼úii pentru func┼úia de ministru ┼či apoi dezbate ┼či
aprob─â prin hot─âr├óre, ├«n ┼čedin┼úa comun─â a Camerelor Parlamentului, cu votul majorit─â┼úii
deputa┼úilor ┼či senatorilor, Programul de guvernare ┼či lista complet─â a Guvernului.
Hot─âr├órea Parlamentului, semnat─â de pre┼čedin┼úii Camerelor, se ├«nainteaz─â de c─âtre
ace┼čtia de ├«ndat─â Pre┼čedintelui Rom├óniei, spre a proceda la numirea Guvernului; acestea sunt prevederile art.76 din Regulamentul ┼čedin┼úelor comune ale Camerei Deputa┼úilor ┼či
Senatului.
- Numirea Guvernului de c─âtre Pre┼čedintelui Rom├óniei nu se face la sesizarea primului-
ministru, ci la sesizarea Pre┼čedin┼úilor celor dou─â Camere ale Parlamentului ┼či ├«n baza hot─âr├órii
Parlamentului de aprobare a Programului de guvernare ┼či a listei complete a membrilor
Guvernului.
Obliga┼úia constitu┼úional─â a Pre┼čedintelui Rom├óniei se fundamenteaz─â pe hot─âr├órea
Parlamentului ┼či, ├«n executarea acesteia, Pre┼čedintele emite decretele de numire ├«n func┼úie a
membrilor Guvernului, urmată de depunerea jurământului de credinţă cerut de lege.
- Candida┼úii la func┼úia de ministru ├«nscri┼či pe lista Guvernului, propus─â de candidatul
pentru func┼úia de prim-ministru, sunt audia┼úi de comisiile permanente ale Camerelor Parlamentului, competente potrivit obiectului de activitate al func┼úiei candidatului de ministru ┼či, pe baza constat─ârilor f─âcute, acestea emit avize favorabile sau avize de respingere; ├«n
cazul avizelor de respingere, candidatul pentru funcţia de prim-ministru propune un alt
candidat la func┼úia de ministru. ├Än practica parlamentar─â s-au ├«nregistrat mai multe cazuri de avize negative ┼či care au fost urmate de noi propuneri.
Aceasta este procedura prev─âzut─â de art.72 alin.2 ┼či 3 ┼či art.76 din Regulamentul ┼čedin┼úelor comune ale Camerei Deputa┼úilor ┼či Senatului.
- ┼×i ├«n situa┼úia remanierii guvernamentale, prev─âzut─â de art.85 alin.(3) din Constitu┼úie, se
aplic─â ├«ntocmai procedura prev─âzut─â de art.72 alin.2 ┼či 3 ┼či art.76 din Regulamentul ┼čedin┼úelor comune ale Camerei Deputa┼úilor ┼či Senatului. ┼×i ├«n aceste situa┼úii au fost cazuri de respingere
a candidaţilor la funcţia de ministru, urmate de noi propuneri.
Din datele men┼úionate rezult─â c─â exist─â reglement─âri obligatorii pentru audierea candida┼úilor la func┼úia de ministru de c─âtre comisiile parlamentare, ca organe de specialitate ┼či
de pregătire a lucrărilor Parlamentului. Aceste audieri privesc corespunderea pentru funcţie a
candida┼úilor propu┼či de primul-ministru privitor la preg─âtirea general─â, preg─âtirea ├«n
specialitatea domeniului, experien┼úa ├«n materie, instruirea ┼či aptitudinile pentru func┼úia ├«n
domeniu, reputa┼úia ne┼čtirbit─â ┼či moralitatea, condi┼úii necesare ┼či indispensabile func┼úiei de ministru.
Hotărârile Parlamentului au la bază constatările făcute de comisiile permanente
parlamentare privind corespunderea pe func┼úie a candida┼úilor propu┼či ┼či, ├«n temeiul acestor
garan┼úii, urmeaz─â ├«nvestirea ├«n func┼úie de c─âtre Pre┼čedintele Rom├óniei, depunerea jur─âm├óntului ┼či intrarea ├«n exerci┼úiul func┼úiunii.
Acesta este cadrul juridic obligatoriu pentru situa┼úiile prev─âzute de art.85 alin.(1) ┼či (3) ┼či
art.103 din Constitu┼úie, dispozi┼úii dezvoltate ├«n prevederile Regulamentului ┼čedin┼úelor comune ale Camerelor Parlamentului.
- Alin.(2) al art.85 din Constituţie, care se referă la una din formele remanierii
guvernamentale, nu poate s─â se abat─â de la regimul constitu┼úional al ├«nvestirii ┼či al
modific─ârilor ├«n componen┼úa Guvernului, deoarece art.85 are ├«n ├«ntregime aceea┼či concep┼úie
de baz─â, una ┼či aceea┼či fundamentare constitu┼úional─â. ├Än structura sa, art.85 are trei ipoteze,
├«n cele trei alineate, dar toate au la baz─â aceea┼či concep┼úie ┼či aceea┼či fundamentare, precum ┼či acelea┼či garan┼úii privind ├«nvestirea Guvernului ┼či modific─ârile ulterioare ale componen┼úei
acestuia.
Altfel, se ajunge la concluzia ca, ├«n condi┼úiile art.85 alin.(2), s─â se creeze un alt regim discriminatoriu ┼či privilegiat pentru candidatul la func┼úia de ministru, ├«n caz de vacan┼ú─â a unei func┼úii. Nu este de admis ca ├«n con┼úinutul art.85, structurat ├«n cele trei alineate, pe cele trei ipoteze, s─â existe fundament─âri diferite ┼či chiar discriminatorii cu privire la statutul candidatului la func┼úia de ministru.
- Procedurile realizate de comisiile permanente parlamentare privind corespunderea
candidatului pentru func┼úia propus─â, ├«n cazurile alin.(1) ┼či (3), trebuie avute ├«n vedere de Pre┼čedintele Rom├óniei, ├«n cazul remanierii guvernamentale prev─âzut─â de alin.(2) al aceluia┼či
art.85 ┼či pe aceste temeiuri Pre┼čedintele Rom├óniei are ├«ndrept─â┼úirea de a verifica
corespunderea candidatului pentru func┼úia propus─â, ├«n raport de acelea┼či condi┼úion─âri-criterii
men┼úionate anterior, ┼či poate solicita motivat o alt─â propunere din partea primului-ministru.
- În toate cele trei ipoteze ale art.85, primul-ministru face propunerea de candidat pentru
func┼úia de ministru ┼či rezolvarea acesteia se face ├«n condi┼úiile men┼úionate anterior.
- Curtea mai constat─â c─â, dup─â cum Parlamentul nu exercit─â un drept de veto, ci o
activitate de verificare a ├«ndeplinirii condi┼úiilor de corespundere ├«n func┼úie, tot astfel nici Pre┼čedintele Rom├óniei nu are drept de veto fa┼ú─â de propunerea primului-ministru, ci are
dreptul de a verifica corespunderea pentru func┼úie a candidatului ┼či poate cere primului-
ministru o altă propunere de candidat la funcţie. În toate cazurile respingerea candidaturii
trebuie s─â fie motivat─â.
5. Cu privire la eventualele efecte de ordin constitu┼úional, precum ┼či de domeniul legii, produse ca urmare a opera┼úiunilor juridice de rezolvat ├«n cadrul procedurilor ce
fac obiectul prezentului litigiu de ordin constituţional, se reţine că refuzul iniţial al
Pre┼čedintelui Rom├óniei de a numi un membru al Guvernului la propunerea primului-ministru a declan┼čat un conflict juridic de aceast─â natur─â. Curtea constat─â ├«ns─â c─â acest conflictul juridic
a ├«ncetat prin emiterea de c─âtre Pre┼čedintele Rom├óniei a celor trei decrete, ┼či anume: Decretul nr.193 din 12 martie 2007, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007; Decretul nr.237 din 22 martie 2007, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.200 din 23 martie 2007; Decretul nr.379 din 4 aprilie 2007, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.235 din 4 aprilie 2007.
Sub celelalte aspecte, raporturile institu┼úionale dintre primul-ministru ┼či Guvern, pe de o parte, ┼či Pre┼čedintele Rom├óniei, pe de alt─â parte, trebuie s─â func┼úioneze ├«n cadrul
constitu┼úional al loialit─â┼úii ┼či al colabor─ârii, pentru realizarea atribu┼úiilor constitu┼úionale distinct reglementate pentru fiecare dintre autorit─â┼úi; colaborarea dintre autorit─â┼úi este condi┼úie
necesar─â ┼či esen┼úial─â pentru buna func┼úionare a autorit─â┼úilor publice ale statului.
Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispoziţiile art.146 lit.e) din
Constitu┼úie, precum ┼či prevederile art.11 alin.(1) lit.A.e), art.34 ┼či 35 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii
DECIDE:

Constat─â c─â refuzul Pre┼čedintelui Rom├óniei de a numi un membru al Guvernului la propunerea primului-ministru a declan┼čat un conflict juridic de natur─â constitu┼úional─â, care a
încetat să mai subziste ca urmare a emiterii Decretelor Prezidenţiale nr.193/12 martie 2007,
237/22 martie 2007 ┼či 379/4 aprilie 2007.
├Än exercitarea atribu┼úiilor prev─âzute de art.85 alin.(2) din Constitu┼úie, Pre┼čedintele
României nu are un drept de veto, dar poate cere primului-ministru să renunţe la propunerea
f─âcut─â, atunci c├ónd constat─â c─â persoana propus─â nu ├«ndepline┼čte condi┼úiile legale pentru exercitarea func┼úiei de membru al Guvernului.
Definitiv─â.
Decizia de comunic─â Pre┼čedintelui Rom├óniei ┼či primului-ministru ┼či se public─â ├«n
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 5 aprilie 2007 ┼či la aceasta au participat: Ioan Vida, pre┼čedinte, Nicolae Cochinescu, Acsinte Gaspar, G├íbor Kozsok├ír, Petre Ninosu, Ion Predescu, ┼×erban Viorel St─ânoiu, Tudorel Toader, judec─âtori.