Decizii ale Curtii Constitutionale

Publicat la 18-07-17

DECIZIA Nr.953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr.53 din 23.01.2007

Ioan Vida - pre┼čedinte Nicolae Cochinescu- judec─âtor
Aspazia Cojocaru - judec─âtor
Acsinte Gaspar - judec─âtor
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judec─âtor
Ion Predescu - judec─âtor
Tudorel Toader - judec─âtor
Ion Tiucă - procuror Benke Károly - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de
Daniel George Sub┼úirelu ├«n Dosarul nr.7818/301/2006 al Judec─âtoriei Sectorului 3 Bucure┼čti.
Dezbaterile au avut loc ├«n ┼čedin┼úa public─â din 14 decembrie 2006 ┼či au fost consemnate ├«n ├«ncheierea din aceea┼či dat─â, c├ónd, av├ónd ├«n vedere cererea autorului excep┼úiei de a depune
concluzii scrise, Curtea, ├«n conformitate cu dispozi┼úiile art.57 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, a am├ónat pronun┼úarea la 19 decembrie 2006.

CURTEA,

av├ónd ├«n vedere actele ┼či lucr─ârile dosarului, constat─â urm─âtoarele: Prin ├Äncheierea din 19 iulie 2006, pronun┼úat─â ├«n Dosarul nr.7818/301/2006, Judec─âtoria
Sectorului 3 Bucure┼čti a sesizat Curtea Constitu┼úional─â cu excep┼úia de
neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art.32 alin.(1) din Ordonan┼úa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, excep┼úie ridicat─â de Daniel George Sub┼úirelu ├«ntr-un litigiu av├ónd ca obiect solu┼úionarea pl├óngerii sale ├«mpotriva procesului-verbal de constatare ┼či
sancţionare a unei contravenţii.
├Än motivarea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate, autorul acesteia sus┼úine c─â prevederile art.32 alin.(1) din Ordonan┼úa Guvernului nr.2/2001 ├«ncalc─â art.21 alin.(1) ┼či (2) din Constitu┼úie,
art.6 din Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale, precum ┼či
art.10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, întrucât, prevăzând depunerea plângerii contravenţionale la organul din care face parte agentul constatator, dă posibilitatea acestuia din
urm─â de a nu ├«nainta instan┼úei judec─âtore┼čti pl├óngerea. De asemenea, se arat─â c─â aceast─â
conduit─â a autorit─â┼úilor administrative ├«n cauz─â este ├«ncurajat─â ┼či de faptul c─â textul de lege criticat
nu prevede nici o sancţiune în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute de lege.
Totodat─â, aceste dispozi┼úii nu ├«i confer─â celui ├«n cauz─â dreptul de a sesiza, ├«n mod direct ┼či
nemijlocit, instanţele de judecată cu plângerea sa.
Judec─âtoria Sectorului 3 Bucure┼čti apreciaz─â c─â excep┼úia de neconstitu┼úionalitate ridicat─â
este neîntemeiată. În acest sens, se arată că textul legal criticat nu încalcă accesul liber la
justi┼úie, numai instan┼úa de judecat─â fiind competent─â a se pronun┼úa cu privire la pl├óngerea contraven┼úional─â, organul administrativ la care se depune av├ónd doar obliga┼úia de a o ├«nregistra ┼či
a o trimite spre solu┼úionare instan┼úei judec─âtore┼čti. Se arat─â c─â organul din care face parte agentul
constatator are obliga┼úia, ┼či nu latitudinea, de a trimite pl├óngerea, ├«mpreun─â cu dosarul cauzei, la
instan┼ú─â. ├Än caz contrar, se apreciaz─â c─â organul ├«n cauz─â s─âv├ór┼če┼čte un abuz, ceea ce atrage
r─âspunderea material─â ┼či penal─â a persoanelor vinovate.
Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, ├«ncheierea de sesizare a fost comunicat─â pre┼čedin┼úilor celor dou─â Camere ale Parlamentului, Guvernului ┼či Avocatului Poporului, pentru a-┼či exprima punctele de vedere asupra excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ridicate.
Guvernul consider─â c─â excep┼úia de neconstitu┼úionalitate este ne├«ntemeiat─â. Astfel, ├«n opinia Guvernului, textul legal criticat nu ├«ngr─âde┼čte accesul liber la justi┼úie, ci, din contr─â, instituie
posibilitatea persoanei interesate de a se adresa instanţei de judecată. Numai instanţa de
judecat─â este competent─â s─â solu┼úioneze pl├óngerea contraven┼úional─â. Se mai apreciaz─â c─â, ├«n cazul ├«n care organul administrativ competent ├«┼či ├«ncalc─â obliga┼úia de a trimite pl├óngerea instan┼úei
judec─âtore┼čti, cei vinova┼úi vor putea fi sanc┼úiona┼úi disciplinar ┼či chiar penal, chiar dac─â aceste
sancţiuni nu sunt prevăzute în cadrul Ordonanţei Guvernului nr.2/2001.
În susţinerea punctului său de vedere, Guvernul invocă Decizia Curţii Constituţionale nr.200 din 29 aprilie 2004.
Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată că textul criticat reprezintă o
norm─â de procedur─â adoptat─â potrivit art.126 alin.(2) din Constitu┼úie ┼či asigur─â p─âr┼úilor beneficiul
tuturor drepturilor ┼či garan┼úiilor procesuale menite s─â le asigure dreptul la un proces echitabil ┼či la
soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil. În susţinerea punctului său de vedere, Avocatul
Poporului invoc─â ┼či Decizia Cur┼úii Constitu┼úionale nr.200 din 29 aprilie 2004.
Pre┼čedin┼úii celor dou─â Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ridicate.

CURTEA,

examin├ónd ├«ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului ┼či Avocatului Poporului,
raportul ├«ntocmit de judec─âtorul-raportor, concluziile procurorului, sus┼úinerile p─âr┼úii prezente, dispozi┼úiile legale criticate raportate la prevederile Constitu┼úiei, precum ┼či Legea nr.47/1992, re┼úine
urm─âtoarele:
Curtea Constitu┼úional─â a fost legal sesizat─â ┼či este competent─â, potrivit dispozi┼úiilor art.146
lit.d) din Constitu┼úie, ale art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.10 ┼či art.29 din Legea nr.47/1992, s─â
soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.32 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul
Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, aprobat─â, cu modific─âri ┼či complet─âri, prin
Legea nr.180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 22 aprilie
2002, care au urm─âtorul cuprins:
ÔÇ×(1) Pl├óngerea ├«nso┼úit─â de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraven┼úiei se
depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat s─â o primeasc─â ┼či
s─â ├«nm├óneze depun─âtorului o dovad─â ├«n acest sensÔÇŁ.
├Än sus┼úinerea excep┼úiei sunt invocate prevederile art.21 alin.(1) ┼či (2) din Constitu┼úie privind
accesul liber la justi┼úie, precum ┼či ale art.6 din Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a
libert─â┼úilor fundamentale ┼či ale art.10 din Declara┼úia Universal─â a Drepturilor Omului privind
dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:
Prin Decizia nr.200 din 29 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.490 din 1 iunie 2004, Curtea Constituţională a statuat că art.32 din Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001 nu ├«ngr─âde┼čte accesul liber la justi┼úie al persoanelor interesate, ci instituie norme de procedur─â privind solu┼úionarea pl├óngerii formulate ├«mpotriva procesului-verbal de constatare ┼či
sancţionare a contravenţiei. Această modalitate de reglementare reprezintă, potrivit art.126
alin.(2) din Constitu┼úie privind competen┼úa ┼či procedura ├«n fa┼úa instan┼úelor judec─âtore┼čti, op┼úiunea exclusiv─â a legiuitorului.
Spre deosebire de situaţia reţinută în decizia sus menţionată, Curtea constată că în cauza
de fa┼ú─â se pune problema ├«nc─âlc─ârii accesului liber la justi┼úie din perspectiva faptului c─â organul din care face parte agentul constatator ar putea s─â nu ├«nainteze instan┼úei de judecat─â pl├óngerea depus─â ├«mpotriva procesului-verbal de constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiei. De┼či textul legal
impune obliga┼úia ┼či nu latitudinea acestuia de a o ├«nainta instan┼úei de judecat─â, totu┼či, astfel cum rezult─â din dosarul de fa┼ú─â, de┼či autorul excep┼úiei a expediat prin po┼čt─â pl├óngerea sa la data de 27 aprilie 2006, organul din care face parte agentul constatator nu a ├«naintat-o instan┼úei. Concomitent cu aceast─â pl├óngere, autorul excep┼úiei s-a adresat direct instan┼úei de judecat─â cu
plângerea în cauză.
Curtea reţine că primordial în analiza acestei probleme de constituţionalitate este faptul ca,
prin decizia pe care o va pronunţa, să se asigure accesul liber la justiţie al oricărei persoane. Astfel, existenţa oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau raţională
┼či care ar putea p├ón─â la urm─â s─â nege acest drept al persoanei, ├«ncalc─â, ├«n mod flagrant,
prevederile art.21 alin.(1)-(3) din Constitu┼úie. ├Än cazul de fa┼ú─â, obliga┼úia depunerii pl├óngerii la organul din care face parte agentul constatator, ca ┼či condi┼úie de acces la justi┼úie, nu poate fi
justificat─â ├«n mod obiectiv ┼či rezonabil nici prin faptul c─â, primind pl├óngerea, organele administrative ar avea cuno┼čtin┼ú─â de ea ┼či nu ar porni la executarea amenzii aplicate. Mai mult
dec├ót at├ót, textul de lege criticat poate da na┼čtere la abuzuri s─âv├ór┼čite de c─âtre agen┼úii organelor
administrative, ceea ce, în final, chiar dacă ar duce la tragerea la răspundere penală sau
disciplinară a acestora, ar îngreuna sau chiar nega dreptul contestatorului la accesul liber la justiţie.
În sensul principiului constituţional instituit de art.21 privind accesul liber la justiţie, se înscrie
┼či posibilitatea oric─ârei persoane de a se adresa direct ┼či nemijlocit instan┼úelor de judecat─â pentru ap─ârarea drepturilor, a libert─â┼úilor ┼či a intereselor sale legitime. Sub acest aspect, precizarea din
alineatul 2 al art.21, potrivit c─âreia nici o lege nu poate ├«ngr─âdi exercitarea acestui drept, este fireasc─â. Din acest punct de vedere, textul criticat, prev─âz├ónd c─â ÔÇ×pl├óngerea ├«nso┼úit─â de copia de
pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul
constatator, acesta fiind obligat s─â o primeasc─â ┼či s─â ├«nm├óneze depun─âtorului o dovad─â ├«n acest sensÔÇŁ, contravine textelor constitu┼úionale enun┼úate mai sus, ├«ngr─âde┼čte accesul direct la justi┼úie,
at├ót timp c├ót nu prevede ca alternativ─â ┼či posibilitatea ca pl├óngerea s─â poat─â fi depus─â ┼či la
instanţa de judecată.
În consecinţă, Curtea reţine că sunt încălcate prevederile art.21 alin.(1)-(3) din Constituţie
privind accesul liber la justi┼úie ┼či, implicit, dreptul la un proces echitabil, precum ┼či prevederile art.6 par.1 din Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale ┼či ale
art.10 din Declara┼úia Universal─â a Drepturilor Omului. Curtea mai re┼úine c─â, de┼či art.32 alin.(1) din Ordonan┼úa Guvernului nr.2/20001 instituie
norme de procedură privind soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de
constatare ┼či sanc┼úionare a contraven┼úiei ┼či c─â aceast─â modalitate de reglementare reprezint─â,
potrivit art.126 alin.(2) din Constitu┼úie privind competen┼úa ┼či procedura ├«n fa┼úa instan┼úelor
judec─âtore┼čti, op┼úiunea exclusiv─â a legiuitorului, care, ├«n alegerea solu┼úiilor sale legislative, trebuie
să ţină seama de prevederile constituţionale, neputându-le eluda, în exercitarea competenţei sale
în materie de procedură. În caz contrar, se încalcă prevederile art.1 alin.(5) din Constituţie,
potrivit c─ârora, ÔÇ×├Än Rom├ónia, respectarea Constitu┼úiei, a suprema┼úiei sale ┼či a legilor este
obligatorieÔÇŁ.
Pentru toate aceste motive, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/20001 este întemeiată, urmând să o
admit─â.
Pentru considerentele expuse mai sus, ├«n temeiul art.146 lit.d) ┼či al art.147 alin.(4) din Constitu┼úie, al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) ┼či al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii
DECIDE:

Admite excep┼úia de neconstitu┼úionalitate ┼či constat─â c─â dispozi┼úiile art.32 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale.
Excep┼úia a fost ridicat─â de Daniel George Sub┼úirelu ├«n Dosarul nr.7818/301/2006 al Judec─âtoriei Sectorului 3 Bucure┼čti.
Decizia se comunic─â celor dou─â Camere ale Parlamentului ┼či Guvernului.
Definitiv─â ┼či general obligatorie.
Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼úa public─â din data de 19 decembrie 2006.