Recursuri in interesul legii

Publicat la 18-07-17

├ÄNALTA CURTE DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE
- SECŢIILE UNITE -

DECIZIA Nr. XXIII
din 12 decembrie 2005

Publicat─â in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 15/03/2006

Dosar nr. 31/2005

Sub pre┼čedin┼úia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, pre┼čedintele ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie

├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, constituit─â ├«n Sec┼úii Unite ├«n conformitate cu dispozi┼úiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar─â, republicat─â, s-a ├«ntrunit pentru a examina recursul ├«n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, cu privire la aplicabilitatea dispozi┼úiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihn─â.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea cerinţelor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 87 de judecători din totalul de 108 judecători în funcţie.

Procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a fost reprezentat de procurorul Floren┼úa Balt─â.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a sus┼úinut recursul ├«n interesul legii, cer├ónd s─â fie admis ├«n sensul de a se stabili c─â dispozi┼úiile art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 nu au fost aplicabile ├«n nici o perioad─â, astfel c─â magistra┼úilor ┼či personalului auxiliar de specialitate nu li se poate acorda prima de concediu reglementat─â prin aceste dispozi┼úii.

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

├Än aplicarea dispozi┼úiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, introdus ├«n aceast─â lege prin art. I pct. 38 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, instan┼úele judec─âtore┼čti nu au un punct de vedere unitar, pronun┼ú├óndu-se ├«n mod diferit.

Astfel, unele instan┼úe au respins cererile privind plata primelor de concediu, consider├ónd c─â, de┼či prin art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, astfel cum a fost modificat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, s-a stabilit c─â magistra┼úii ┼či celelalte categorii de personal salarizate ├«n baza acestei legi au dreptul pe perioada concediului de odihn─â, pe l├óng─â indemniza┼úia de concediu, la o prim─â egal─â cu indemniza┼úia brut─â sau, dup─â caz, salariul de baz─â brut din luna anterioar─â plec─ârii ├«n concediu, acest drept a fost suspendat, succesiv, mai ├«nt├ói prin art. 3 alin. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001 ┼či apoi prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, pentru ca prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale magistra┼úilor, intrat─â ├«n vigoare la data de 1 ianuarie 2003, s─â nu se mai prevad─â dreptul la prima de concediu.

├Än motivarea acestui punct de vedere s-a ar─âtat c─â, din moment ce dreptul la prima de concediu a fost suspendat prin acte normative succesive, iar prin dispozi┼úiile ce au reglementat ulterior salarizarea ┼či alte drepturi ale magistra┼úilor, personalului de specialitate juridic─â asimilat ┼či ale personalului auxiliar nu s-a mai prev─âzut dreptul la prima de concediu, instan┼úele judec─âtore┼čti nu erau ├«ndrept─â┼úite s─â acorde dreptul respectiv prin hot─âr├órile pe care le-au pronun┼úat.

S-a subliniat c─â, ├«n lipsa unei prevederi legale care s─â fi fost aplicabil─â magistra┼úilor ┼či personalului auxiliar de specialitate de la instan┼úele judec─âtore┼čti ┼či parchete, acestora nu li se pot acorda sume de bani cu titlu de prim─â de concediu dec├ót cu nesocotirea voin┼úei legiuitorului, ceea ce constituie o ├«nc─âlcare a principiului separa┼úiei puterilor ├«n stat instituit prin art. 1 alin. (4) din Constitu┼úie.

Alte instanţe, dimpotrivă, au admis cererile, dispunând să fie plătite magistraţilor reclamanţi sumele de bani reprezentând contravaloarea primelor de concediu pentru anii 2001-2004.

S-a motivat c─â, de┼či exerci┼úiul dreptului de a ├«ncasa prima de concediu, prev─âzut─â ├«n art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, a fost suspendat pe perioada 2001-2004 prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001 ┼či legile succesive privind bugetul de stat, aceast─â suspendare nu echivaleaz─â cu stingerea dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realiz─ârii acestuia ├«n intervalul de timp pentru care a fost suspendat exerci┼úiul s─âu.

S-a mai ├«nvederat c─â, din moment ce dispozi┼úiile legale prin care s-a suspendat acordarea primei de concediu, av├ónd caracter temporar, nu mai erau ├«n vigoare la data solu┼úion─ârii cererilor, astfel c─â nu puteau s─â mai formeze obiectul controlului de neconstitu┼úionalitate, cu toate c─â aveau con┼úinut contrar prevederilor art. 41 ┼či 53 din Constitu┼úie, iar ├«n aplicarea principiului instituit prin art. 3 din Codul civil judec─âtorii au posibilitatea s─â extind─â interpretarea legii ┼či la situa┼úii pe care aceasta nu le mai reglementeaz─â, se impune s─â se considere c─â suspendarea dreptului la prima de concediu nu se poate transforma ├«ntr-o m─âsur─â cu caracter permanent, pentru c─â aceasta ar ├«nsemna ├«ns─â┼či ├«nl─âturarea acestui drept.

├Än fine, alte instan┼úe au admis cererile ├«n sensul oblig─ârii Ministerului Justi┼úiei ┼či, respectiv, Ministerului Public la plata primei de concediu numai pentru anii 2001-2002, cu motivarea c─â actul normativ cu putere de lege nu poate produce efecte dec├ót pentru perioada ├«n care este ├«n vigoare.

Or, prin considerentele hot─âr├órilor pronun┼úate de aceste instan┼úe s-a relevat c─â art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, ├«n care era reglementat─â prima de concediu, a fost abrogat prin art. 50 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002, care a intrat ├«n vigoare la data de 1 ianuarie 2003, ├«nc├ót dreptul respectiv, exist├ónd numai p├ón─â la aceast─â dat─â, nu poate fi pretins ┼či pentru perioada ulterioar─â.

Aceste din urm─â instan┼úe au interpretat ┼či au aplicat corect dispozi┼úiile legii.

├Äntr-adev─âr, ├«n art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, introdus prin art. I pct. 38 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, s-a prev─âzut c─â "magistra┼úii ┼či celelalte categorii de personal salarizate pe baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihn─â, pe l├óng─â indemniza┼úia de concediu, la o prim─â egal─â cu indemniza┼úia brut─â sau, dup─â caz, salariul de baz─â brut, din luna anterioar─â plec─ârii ├«n concediu, care se impoziteaz─â separat".

Ulterior, prin art. III alin. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001 s-a prev─âzut c─â "se suspend─â p├ón─â la data de 31 decembrie 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. 1 care cuprind dispozi┼úii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihn─â", iar prin Legea nr. 386/2001 s-a dat un nou cuprins numai alin. 3 al art. III din aceast─â ordonan┼ú─â, prev─âz├óndu-se c─â "pe perioada suspend─ârii aplic─ârii prevederilor legale men┼úionate la alin. 1 ┼či 2 redevin aplicabile dispozi┼úiile legale ├«n materie existente la data intr─ârii ├«n vigoare a Legii nr. 188/1999, a Ordonan┼úei Guvernului nr. 83/2000, precum ┼či a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 237/2000".

├Än conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, termenele prev─âzute ├«n art. III din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001 au fost prelungite p├ón─â la 31 decembrie 2002, iar prin art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 s-a dispus prelungirea acelora┼či termene p├ón─â la data de 31 decembrie 2003.

Prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002, intrat─â ├«n vigoare la data de 1 ianuarie 2003, s-a prev─âzut, la art. 50 alin. 2, c─â "pe data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â se abrog─â art. 11 ┼či celelalte dispozi┼úii referitoare la salarizarea ┼či alte drepturi ale magistra┼úilor ┼či personalului de specialitate juridic─â asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti [...], cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare".

Rezult─â deci c─â la data de 1 ianuarie 2003, c├ónd a intrat ├«n vigoare ordonan┼úa de urgen┼ú─â men┼úionat─â, erau abrogate implicit ┼či dispozi┼úiile art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la dreptul magistra┼úilor ┼či al celorlalte categorii de personal salarizate, ├«n baza acestei legi, la o prim─â pentru perioada concediului de odihn─â.

├Än raport cu aceast─â situa┼úie, dreptul magistra┼úilor ┼či al celorlalte categorii de personal salarizate ├«n baza Legii nr. 50/1996 a ├«ncetat s─â mai subziste, nemaiput├ónd s─â fie pretins, cu ├«ncepere de la data de 1 ianuarie 2003.

Dar pentru perioada anterioar─â, chiar dac─â s-a dispus, prin art. III alin. 2 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001, suspendarea aplic─ârii prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihn─â, p├ón─â la data de 31 decembrie 2003, iar prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ┼či prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 s-a prelungit, succesiv, aplicarea prevederilor care se refer─â la prima pentru concediul de odihn─â, nu se poate considera totu┼či c─â acel drept nu ar fi existat, c├ót timp abrogarea textului de lege care ├«l prevedea a intervenit abia la 1 ianuarie 2003, c├ónd a intrat ├«n vigoare Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002.

Succesiunea ├«n timp a actelor normative la care s-a f─âcut referire impune deci s─â se re┼úin─â c─â dreptul la prim─â pentru concediul de odihn─â al magistra┼úilor ┼či al celorlalte categorii de personal salarizate ├«n baza Legii nr. 50/1990, instituit prin art. 411 alin. 1, a fost introdus ├«n aceast─â lege prin art. I pct. 38 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000 ┼či ┼či-a produs efectele ├«ncep├ónd de la 1 ianuarie 2001, iar ├«n urma abrog─ârii art. 411 alin. 1 prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002, intrat─â ├«n vigoare la data de 1 ianuarie 2003, acel drept a ├«ncetat s─â mai existe.

A┼ča fiind ┼či cum, ├«n raport cu principiul neretroactivit─â┼úii legii civile, ├«nscris ├«n art. 15 din Constitu┼úie ┼či ├«n art. 1 din Codul civil, dispozi┼úiile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 177/2002 nu au putere retroactiv─â, rezult─â c─â dreptul la prima pentru concediul de odihn─â acordat magistra┼úilor ┼či personalului auxiliar de specialitate prin art. 491 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, astfel cum a fost modificat─â ┼či completat─â prin art. I pct. 38 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, a existat ├«n perioada anilor 2001-2002.

Or, dispozi┼úiile art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, prin care s-a acordat dreptul ├«n discu┼úie, au fost ├«n fiin┼ú─â ├«n ├«ntreaga perioad─â men┼úionat─â ┼či, fiind conforme cu principiile ├«nscrise ├«n art. 38 alin. (2) din Constitu┼úia anterioar─â [art. 41 alin. (2) din Constitu┼úia revizuit─â ├«n 2003], nu s-a constatat c─â ar fi neconstitu┼úionale.

Pe de alt─â parte, dispozi┼úiile art. III alin. (2) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001, prin care s-a suspendat p├ón─â la data de 31 decembrie 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, ca ┼či cele ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, prin care s-au prelungit p├ón─â la 31 decembrie 2002 termenele prev─âzute la art. III din ordonan┼úa men┼úionat─â, necon┼úin├ónd vreo referire la eventualitatea desfiin┼ú─ârii dreptului la prima de concediu, ci doar la suspendarea exerci┼úiului acestuia ori la prelungirea termenului de punere ├«n aplicare, nu pot fi considerate nici ele c─â ar ├«nl─âtura ├«ns─â┼či existen┼úa lui.

Mai mult, suspendarea exerci┼úiului dreptului nu echivaleaz─â cu ├«ns─â┼či ├«nl─âturarea lui, c├ót timp prin nici o dispozi┼úie legal─â nu i-a fost ├«nl─âturat─â existen┼úa pentru anii 2001 ┼či 2002.

Neprevederea ├«n continuare a acestui drept recunoscut ┼či garantat nu poate ├«nl─âtura existen┼úa lui anterioar─â pentru c─â s-ar contraveni at├ót art. 53 din Constitu┼úia revizuit─â (art. 49 din Constitu┼úia anterioar─â) privind cazurile c├ónd se poate restr├ónge exerci┼úiul unui drept, c├ót ┼či reglement─ârilor date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adi┼úional la Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale.

Din moment ce printr-o lege anterioară s-a conferit dreptul la primă pentru concediul de odihnă, iar acesta a încetat să mai fie prevăzut doar după trecerea a 2 ani, în care s-a suspendat aplicarea lui, nu se poate considera că acel drept nu a existat în perioada respectivă deoarece s-ar încălca principiul constituţional care garantează realizarea drepturilor acordate.

Ca urmare, pentru ca un drept prev─âzut s─â nu devin─â doar o obliga┼úie lipsit─â de con┼úinut, redus─â la nudum jus, ceea ce ar constitui o ├«ngr─âdire nelegitim─â a exercit─ârii lui, un atare drept nu poate fi considerat c─â nu a existat ├«n perioada celor 2 ani, pentru care exerci┼úiul lui a fost suspendat, iar nu ├«nl─âturat. Altfel, s-ar ajunge la situa┼úia ca un drept patrimonial, a c─ârui existen┼ú─â este recunoscut─â, s─â fie vidat de substan┼úa sa ┼či, practic, s─â devin─â lipsit de orice valoare.

De aceea, respectarea principiului ├«ncrederii ├«n statul de drept, care implic─â asigurarea aplic─ârii legilor adoptate ├«n spiritul ┼či litera lor, concomitent cu eliminarea oric─ârei tendin┼úe de reglementare a unor situa┼úii juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute s─â nu poat─â fi obstacula┼úi de a se bucura efectiv de acestea pentru perioada ├«n care au fost prev─âzute de lege.

├Än atare situa┼úie, ├«n mod corect au procedat instan┼úele care au considerat c─â dreptul la ac┼úiune pentru calculul ┼či plata primei de concediu s-a n─âscut la data de 1 ianuarie 2003, c├ónd a ├«ncetat orice cauz─â de suspendare ori de neaplicare a prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, modificat─â ┼či completat─â prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000.

Reiese deci c─â se impune a se considera c─â dispozi┼úiile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 33/2001, astfel cum a fost aprobat─â prin Legea nr. 386/2001, precum ┼či cele ale Legii nr. 743/2001 au ├«ntrerupt cursul prescrip┼úiei dreptului la ac┼úiune pentru beneficiarii prevederii legale sus-men┼úionate, a c─ârei punere ├«n aplicare a fost suspendat─â sau am├ónat─â prin acte normative temporare, emise datorit─â unor condi┼úii financiare deosebite.

Dar efectele produse de aceste acte normative, de suspendare sau de amânare a punerii în aplicare a dispoziţiei legale referitoare la dreptul dobândit, trebuie limitate numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv.

A considera altfel ar ├«nsemna s─â se prelungeasc─â valabilitatea dispozi┼úiei de suspendare a aplic─ârii unui text de lege ┼či dup─â abrogarea lui, ceea ce ar fi de neconceput ┼či inadmisibil.

De aceea, nu este posibil s─â se aplice ├«n prezent nici dispozi┼úiile de prelungire succesiv─â a termenelor de punere ├«n aplicare a art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la prima de concediu de odihn─â pentru magistra┼úi ┼či personalul auxiliar, prin invocarea prevederilor legilor bugetului de stat pe anii 2003, 2004 ┼či 2005 [art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003 ┼či art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004], pentru c─â s-ar contraveni principiului neretroactivit─â┼úii legii civile, prev─âzut ├«n art. 15 alin. (2) din Constitu┼úie ┼či reglementat prin art. 1 din Codul civil.

Ca urmare, ordonatorilor principali de credite ┼či, dup─â caz, ordonatorilor de credite de rang inferior le revine obliga┼úia s─â pl─âteasc─â magistra┼úilor ┼či personalului auxiliar de specialitate, pentru anii 2001 ┼či 2002, primele de concediu de odihn─â cuvenite acestora ├«n conformitate cu art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, care a fost ├«n vigoare ├«n cei 2 ani ┼či a produs efecte p├ón─â la data de 1 ianuarie 2003.

├Än consecin┼ú─â, ├«n temeiul dispozi┼úiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar─â, republicat─â, ┼či ale art. 329 alin. 2 ┼či 3 din Codul de procedur─â civil─â, urmeaz─â a se admite recursul ├«n interesul legii ┼či a se stabili c─â prima de concediu, pe l├óng─â indemniza┼úia de concediu, respectiv o sum─â egal─â cu indemniza┼úia brut─â sau, dup─â caz, salariul brut din luna anterioar─â plec─ârii ├«n concediu, pentru magistra┼úi ┼či personalul auxiliar de specialitate, se acord─â numai pentru anii 2001 ┼či 2002, astfel cum a fost reglementat─â prin art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, introdus ├«n aceast─â lege prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii D E C I D:

Admit recursul ├«n interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie.

├Än aplicarea dispozi┼úiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ┼či alte drepturi ale personalului din organele autorit─â┼úii judec─âtore┼čti, introdus prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 83/2000, stabilesc:

Prima de concediu, pe l├óng─â indemniza┼úia de concediu, respectiv o sum─â egal─â cu indemniza┼úia brut─â sau, dup─â caz, salariul brut din luna anterioar─â plec─ârii ├«n concediu, pentru magistra┼úi ┼či personalul auxiliar, se acord─â numai pentru anii 2001 ┼či 2002, astfel cum a fost reglementat─â prin dispozi┼úia legal─â men┼úionat─â.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur─â civil─â.

Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼úa public─â din 12 decembrie 2005.

PRE┼×EDINTELE ├ÄNALTEI CUR┼óI DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent-┼čef,
Victoria Maftei