Recursuri in interesul legii

Publicat la 18-07-17

├ÄNALTA CURTE DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE

- SECŢIILE UNITE -

DECIZIA Nr. I

din 23 februarie 2004

Publicat─â in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 06/05/2004

Sub pre┼čedin┼úia pre┼čedintelui ├Änaltei Cur┼úi de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, Paul Florea, s-a luat ├«n examinare recursul ├«n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie, cu privire la limitele ├«nvestirii instan┼úei penale cu judecarea ac┼úiunii civile, al─âturat─â celei penale prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â, ├«n cazul infrac┼úiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â s─âv├ór┼čite de un conduc─âtor auto.

Procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie, care a sus┼úinut recursul ├«n interesul legii ├«n sensul ├«n care a fost formulat.

C U R T E A, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

├Än aplicarea dispozi┼úiilor art. 14 ┼či urm─âtoarele din Codul de procedur─â penal─â, instan┼úele de judecat─â nu au un punct de vedere unitar, pronun┼ú├óndu-se ├«n mod diferit cu privire la limitele ├«nvestirii instan┼úei penale cu judecarea ac┼úiunii civile, al─âturat─â celei penale prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â, ├«n cazul infrac┼úiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â s─âv├ór┼čite cu ocazia circula┼úiei pe drumurile publice.

Astfel, unele instan┼úe au considerat c─â ├«n astfel de cazuri ac┼úiunea civil─â al─âturat─â celei penale poate fi admis─â numai cu privire la preten┼úiile formulate pentru prejudiciile cauzate prin infrac┼úiunea cu care a fost sesizat─â instan┼úa, iar nu ┼či pentru cele produse prin efectele secundare sau colaterale ale faptei, care nu au f─âcut obiectul unei ├«ncadr─âri juridice distincte cu caracter penal.

S-a apreciat că acest mod de a proceda se impune, deoarece acţiunea civilă nu poate exceda limitelor cu care este învestită instanţa prin acţiunea penală, cât timp ea este chemată să se pronunţe, sub aspect penal, numai cu privire la infracţiunea ce face obiectul trimiterii în judecată.

├Än fine, alte instan┼úe s-au pronun┼úat ├«n sensul c─â instan┼úa ├«nvestit─â cu judecarea ac┼úiunii penale ├«n cazul infrac┼úiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â s─âv├ór┼čite cu ocazia circula┼úiei pe drumurile publice, este ├«nvestit─â s─â judece ac┼úiunea civil─â, al─âturat─â celei penale prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â, at├ót cu privire la preten┼úiile formulate ├«n leg─âtur─â cu decesul victimei sau cu v─ât─âm─ârile corporale suferite, c├ót ┼či cu privire la preten┼úiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleia┼či fapte.

Aceste din urmă instanţe au procedat corect.

Potrivit art. 14 alin. 1-3 din Codul de procedur─â penal─â, "ac┼úiunea civil─â are ca obiect tragerea la r─âspundere civil─â a inculpatului, precum ┼či a p─âr┼úii responsabile civilmente", ea "poate fi al─âturat─â ac┼úiunii penale ├«n cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â", iar "repararea pagubei se face potrivit dispozi┼úiilor legii civile".

Din această ultimă dispoziţie a textului de lege menţionat rezultă că repararea pagubei produse prin infracţiune, în cadrul soluţionării acţiunii civile alăturate celei penale, se face în conformitate cu prevederile din legea civilă.

Or, prin art. 998 din Codul civil, care constituie temeiul r─âspunderii civile delictuale, se prevede c─â "orice fapt─â a omului, care cauzeaz─â altuia prejudiciu, oblig─â pe acela din a c─ârui gre┼čeal─â s-a ocazionat, a-l repara".

Tot astfel, potrivit art. 999 din Codul civil, prin care este reglementat─â r─âspunderea civil─â ├«n caz de cvasidelicte, "omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar ┼či de acela ce a cauzat prin neglijen┼úa sau prin impruden┼úa sa".

├Än raport cu aceste reglement─âri neechivoce, a c─âror aplicare nu este limitat─â prin vreo dispozi┼úie a Codului de procedur─â penal─â referitoare la repararea pagubei ├«n cadrul ac┼úiunii civile al─âturate celei penale, este evident c─â legiuitorul nu a urm─ârit s─â ├«ngr─âdeasc─â ├«n vreun fel posibilitatea persoanei v─ât─âmate, constituit─â parte civil─â, de a ob┼úine o just─â ┼či integral─â reparare a pagubei.

De aceea, prin limitarea obiectului ac┼úiunii civile la daunele cauzate numai de efectele care sunt consecin┼úa la care se face referire neechivoc─â prin textul legii penale incriminator al faptei deduse judec─â┼úii instan┼úei penale, s-ar deturna ├«nsu┼či sensul ┼či scopul unei astfel de ac┼úiuni, care const─â ├«n asigurarea unei juste ┼či integrale repar─âri a prejudiciului cauzat.

Imperativul bunei administr─âri a justi┼úiei, care impune exercitarea concomitent─â a celor dou─â ac┼úiuni, nu poate permite fragmentarea preten┼úiilor civile ├«n func┼úie de caracterul direct sau indirect al pagubelor produse, ca urmare a particularit─â┼úilor leg─âturii de cauzalitate dintre actul incriminat ┼či efectele acestuia. O astfel de solu┼úie ar contraveni ├«nsu┼či spiritului legii rom├óne aplicabile ┼či reglement─ârilor art. 6 paragraful 1 din Conven┼úia pentru ap─ârarea drepturilor omului ┼či a libert─â┼úilor fundamentale, potrivit c─ârora orice persoan─â are dreptul la judecarea, ├«n mod echitabil ┼či ├«ntr-un termen rezonabil, de c─âtre o instan┼ú─â care s─â hot─ârasc─â nu numai cu privire la temeinicia acuza┼úiei penale, ci ┼či asupra ├«nc─âlc─ârii drepturilor ┼či obliga┼úiilor cu caracter civil.

├Än raport cu aceste cerin┼úe, chiar dac─â ├«n art. 14 din Codul de procedur─â penal─â se are ├«n vedere cazul tipic ├«n care urmarea p─âgubitoare este unic─â ┼či decurge, ├«n ├«ntregul ei, din ac┼úiunea sau inac┼úiunea ce constituie infrac┼úiunea dedus─â judec─â┼úii, aceasta nu ├«nseamn─â c─â nu ar putea fi adoptat─â o alt─â solu┼úie pentru unele situa┼úii cu urm─âri p─âgubitoare multiple, la care legea nu se refer─â ├«n mod expres, cum sunt cele create prin accidentele de circula┼úie, c├ónd prin aceea┼či fapt─â, de conducere culpabil─â a autovehiculului, sunt lezate, de regul─â, at├ót integritatea corporal─â a victimei, c├ót ┼či bunurile acesteia.

Cum ├«n asemenea cazuri toate urm─ârile p─âgubitoare decurg din aceea┼či fapt─â, unic─â, a inculpatului, de┼či aceasta constituie infrac┼úiune numai ├«n raport cu unul dintre efectele produse, cum ar fi moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale a victimei, este ra┼úional ┼či echitabil ca toate preten┼úiile de desp─âgubiri s─â fie solu┼úionate ├«n cadrul ac┼úiunii civile al─âturate celei penale.

├Än astfel de situa┼úii este nu numai ├«n interesul societ─â┼úii de a se ├«nf─âptui actul de justi┼úie ├«n mod complet ┼či c├ót mai prompt posibil, dar ┼či ├«n interesul p─âr┼úilor ca judecarea ac┼úiunii civile s─â fie realizat─â, ├«n ├«ntregul ei, ├«n fa┼úa instan┼úei penale.

Sub acest aspect, persoana v─ât─âmat─â este v─âdit interesat─â s─â fie desp─âgubit─â pentru ├«ntregul prejudiciu suferit, ├«n cadrul aceluia┼či proces, de c─âtre instan┼úa penal─â, unde ac┼úiunea sa civil─â poate fi solu┼úionat─â ├«n condi┼úii de mai mare celeritate ┼či cu garan┼úii de administrare mai lesnicioas─â ┼či complet─â a probelor.

Tot astfel, posibilit─â┼úile de a administra mai lesnicios probele, ca ┼či de a-┼či concentra ap─âr─ârile ├«l fac ┼či pe inculpat s─â fie interesat ├«n solu┼úionarea ac┼úiunii civile ┼či a celei penale ├«n fa┼úa aceleia┼či instan┼úe.

Este de subliniat c─â prin solu┼úionarea de c─âtre aceea┼či instan┼ú─â a celor dou─â ac┼úiuni, determinate de s─âv├ór┼čirea aceleia┼či fapte, se asigur─â o mai prompt─â, temeinic─â ┼či complet─â aflare a adev─ârului, prin aprecierea unitar─â a probelor, precum ┼či evitarea pronun┼ú─ârii de hot─âr├óri contradictorii.

A┼ča fiind, nu se poate considera c─â ar exista ra┼úiuni ca prejudiciul unic suferit de victim─â prin s─âv├ór┼čirea unei fapte penale, de asemenea, unic─â, s─â fie fragmentat, iar competen┼úa de solu┼úionare a ac┼úiunii civile s─â fie ├«mp─âr┼úit─â ├«ntre dou─â instan┼úe - penal─â ┼či civil─â - cu toate inconvenientele ce decurg din aceasta.

O atare concluzie se impune a fi acceptat─â nu numai ├«n cazul faptelor de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â, s─âv├ór┼čite de conduc─âtori auto cu ocazia circula┼úiei pe drumurile publice, ci ┼či ├«n orice alte situa┼úii de comitere a unei fapte complexe, cu mai multe consecin┼úe p─âgubitoare pentru aceea┼či victim─â, cum ar fi ├«n cazul infrac┼úiunilor de omor inten┼úionat ┼či de v─ât─âmare corporal─â inten┼úionat─â, care au avut ca urmare ┼či degradarea ├«mbr─âc─âmintei victimei, sau ├«n cazul unei t├ólh─ârii prin s─âv├ór┼čirea c─âreia au fost degradate ┼či unele bunuri ale persoanei v─ât─âmate, ce nu au fost sustrase.

├Än consecin┼ú─â, ├«n temeiul art. 26 lit. b) din Legea Cur┼úii Supreme de Justi┼úie nr. 56/1993, republicat─â, precum ┼či al art. 4142 alin. 1 din Codul de procedur─â penal─â, urmeaz─â a se admite recursul ├«n interesul legii ┼či a se stabili, ├«n aplicarea art. 14 din Codul de procedur─â penal─â ┼či a art. 998 din Codul civil, c─â instan┼úa penal─â ├«nvestit─â cu judecarea ac┼úiunii penale ├«n cazul infrac┼úiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â s─âv├ór┼čite de un conduc─âtor auto, este ├«nvestit─â s─â judece ac┼úiunea civil─â, al─âturat─â celei penale prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â, at├ót cu privire la preten┼úiile formulate ├«n leg─âtur─â cu decesul victimei sau cu v─ât─âm─ârile corporale suferite, c├ót ┼či cu privire la preten┼úiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleia┼či fapte.

Totodată, faţă de prevederile art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală, se va menţiona că decizia este obligatorie.

PENTRU ACESTE MOTIVE În numele legii D E C I D E:

Admite recursul ├«n interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe l├óng─â ├Änalta Curte de Casa┼úie ┼či Justi┼úie.

├Än aplicarea dispozi┼úiilor art. 14 din Codul de procedur─â penal─â ┼či ale art. 998 din Codul civil, stabile┼čte c─â instan┼úa penal─â ├«nvestit─â cu judecarea ac┼úiunii penale ├«n cazul infrac┼úiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp─â ┼či de v─ât─âmare corporal─â din culp─â s─âv├ór┼čite de un conduc─âtor auto, este ├«nvestit─â s─â judece ac┼úiunea civil─â, al─âturat─â celei penale prin constituirea persoanei v─ât─âmate ca parte civil─â, at├ót cu privire la preten┼úiile formulate ├«n leg─âtur─â cu decesul victimei sau cu v─ât─âm─ârile corporale suferite, c├ót ┼či cu privire la preten┼úiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleia┼či fapte.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur─â penal─â.

Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼ú─â public─â la data de 23 februarie 2004.

PRE┼×EDINTELE ├ÄNALTEI CUR┼óI DE CASA┼óIE ┼×I JUSTI┼óIE,
PAUL FLOREA

Prim-magistrat-asistent,
Ioan R─âileanu