Accidente de circulatie

Publicat la 18-07-17
 

┼×edin┼úa public─â din 28 ianuarie 2008

Curtea constituit─â din:

Pre┼čedinte: (...) (...) (...) - pre┼čedinte instan┼ú─â

Judec─âtor: (...) (...)

Judec─âtor: (...) F. (...) (...)

Grefier: N. E.

Parchetul de pe l├óng─â Curtea de  A P E L   P I T E ┼× T I reprezentat prin:

Procuror: J. D.

S-au luat ├«n examinare, pentru pronun┼úare, recursurile  penale declarate de inculpatul T. O., domiciliat ├«n Tg.J,(...), jude┼úul G, de partea v─ât─âmat─â T. M., domiciliat─â ├«n Rm.V, strada (...)  (...), (...)  .A,  .25, jude┼úul V ┼či de partea responsabil─â civilmente J.G, cu sediul ├«n Tg.J,(...), jude┼úul G, ├«mpotriva deciziei penale nr.172/A  din 10 octombrie 2007, pronun┼úat─â de  T r i b u n a l u l   V ├ó l c e a - sec┼úia penal─â ├«n dosarul nr(...).

La apelul nominal f─âcut ├«n ┼čedin┼úa public─â au lipsit p─âr┼úile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a f─âcut referatul cauzei de c─âtre grefierul de ┼čedin┼ú─â, dup─â care:

Dezbaterile asupra recursurilor au avut loc ├«n ┼čedin┼úa public─â din 10 ianuarie 2008, sus┼úinerile p─âr┼úilor fiind consemnate ├«n ├«ncheierea de am├ónare a pronun┼ú─ârii de la acea dat─â, ├«ncheiere ce face parte integrant─â din prezenta decizie. Instan┼úa, pentru a da posibilitate ap─âr─âtorilor p─âr┼úilor din dosar s─â depun─â concluzii scrise ┼či av├ónd nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a am├ónat pronun┼úarea la 17 ianuarie 2008, apoi la 24 ianuarie 2008 ┼či la 28 ianuarie 2008, c├ónd a pronun┼úat urm─âtoarea solu┼úie:

C U R T E A

Asupra recursurilor penale de faţă:

Prin sentin┼úa penal─â nr.50/F din 11 mai 2005  a  T r i b u n a l u l u i   V ├ó l c e a s-a dispus, ├«n baza art.11 pct.2 lit.a  rsap.la art.10 lit.c din  C o d u l   d e procedur─â penal─â achitarea inculpatului T. O. (fiul lui   U. ┼či F.,  n─âscut la 6.09.1966  ├«n Tg. J, jud.G, cu domiciliul ├«n Tg.J,(...), jud.G) pentru infrac┼úiunea de v─ât─âmare corporal─â din culp─â prev─âzut─â de art.184  A.2 ┼či 4 din Codul penal

├Än temeiul art.346 A.3 din  C o d u l   d e procedur─â penal─â a fost respins─â ac┼úiunea civil─â formulat─â de partea v─ât─âmat─â S. N..

Pentru a pronun┼úa aceast─â solu┼úie instan┼úa a re┼úinut c─â inculpatul nu se face vinovat de s─âv├ór┼čirea accidentului de circula┼úie din 12 aprilie 2003 pentru care a fost trimis ├«n judecat─â  prin rechizitoriul Parchetului de pe l├óng─â  T r i b u n a l u l   V ├ó l c e a.

├Än fapt s-a re┼úinut de c─âtre instan┼ú─â c─â inculpatul, agent de poli┼úie  ├«n cadrul IPJ G conducea autoutilitara Ford cu nr.(...), pe DN 7 din direc┼úia  Rm.V spre Pite┼čti, av├ónd misiunea urgent─â de a transporta  o persoan─â arestat─â grav bolnav─â la Spitalul Penitenciar Coliba┼či ┼či c─â acest autovehicul , a lovit autoturismul condus  de martora S.  N. care ├«n raza comunei N., f─âr─â s─â se asigure, a f─âcut o manevr─â de viraj st├ónga spre satul Ciute┼čti. Ca urmare o pasager─â din acest autoturism  a suferit leziuni pentru care s-au stabilit ca necesare un num─âr de 55 zile ├«ngrijiri medicale.

S-a mai re┼úinut c─â fiind ├«n misiune de serviciu ce avea caracter de urgen┼ú─â ┼či regim de circula┼úie prioritar─â, ma┼čina condus─â de inculpat av├ónd inscrip┼úia  ÔÇ×Poli┼úiaÔÇŁ  ┼či cu girofarul ├«n func┼úiune, culpa ├«n accidentul de circula┼úie  nu poate fi imputat─â de agentul de poli┼úie.

Curtea de  A P E L   P I T E ┼× T I, sec┼úia penal─â, prin decizia penal─â nr.211 din 4 octombrie 2005 a admis apelul declarat de  PARCHETUL DE PE L├éNG─é  T R I B U N A L U L   V ├é L C E A, a desfiin┼úat hot─âr├órea primei instan┼úe ┼či rejudec├ónd a dispus  condamnarea inculpatului, ├«n baza art.184 al.2 ┼či 4  din Codul penal  la 1 an ┼či 6 luni ├«nchisoare, pedeaps─â a c─ârei executare a fost suspendat─â condi┼úionat, conform art.81, 82 din Codul penal, pe durata termenului de ├«ncercare de 3 ani ┼či 6 luni.

Inculpatul a fost obligat ├«n solidar cu partea responsabil─â civilmente IPJ G la plata sumelor de 100.000.000 lei desp─âgubiri civile ┼či  90.000.000 lei daune morale  c─âtre partea civil─â  T. M. ┼či de 25.165.057 lei,  plus dob├ónzile legale c─âtre CAS D la plata desp─âgubirilor civile ├«n cuantum de 25.165.057 lei,  plus dob├ónzile legale.

S-a respins cererea acelea┼či p─âr┼úi civile de a acordare a unor desp─âgubiri periodice.

Pentru a decide astfel, instan┼úa de control d├ónd o alt─â interpretare probelor cauzei, a constatat c─â inculpatul se face vinovat  de s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii pentru care a fost trimis ├«n judecat─â  el nesocotind  dispozi┼úiile art.46 din OUG nr.195/2002 ┼či ale art.49 A.1 din Regulamentul de aplicare a acestei ordonan┼úe  de urgen┼ú─â.

├Ämpotriva acestei decizii au declarat recurs ├«n termen legal  partea responsabil─â civilmente  Inspectoratul Jude┼úean de Poli┼úie  G ┼či inculpatul T. O..

├Än recursurile declarate, inculpatul ┼či partea responsabil─â civilmente au sus┼úinut, ├«n baza art.385/9 A.1 pct.1 din  C o d u l   d e procedur─â penal─â c─â nu au fost respectate dispozi┼úiile privind competen┼úa  dup─â materie  sau dup─â calitatea  persoanei, inculpatul nef─âc├ónd parte din poli┼úia judiciar─â.

De asemenea, au mai susţinut că instanţa de control judiciar prin hotărârea atacată a comis o eroare gravă de fapt, vinovăţia inculpatului nerezultând din probele administrate.

Prin decizia penal─â nr.2146/03.04.2006 pronun┼úat─â de  ├Ä n a l t a   C u r t e de Casa┼úie ┼či Justi┼úie  au fost admise recursurile declarate de  partea responsabil─â civilmente  Inspectoratul Jude┼úean de Poli┼úie G  ┼či inculpatul T. O. ├«mpotriva deciziei penale nr.211/A din 4 octombrie  2005 a Cur┼úii de  A P E L   P I T E ┼× T I.

A fost casat─â decizia  atacat─â ┼či sentin┼úa penal─â nr.50/F din 11 mai 2005 a  T r i b u n a l u l u i   V ├ó l c e a ┼či a trimis cauza spre competent─â  solu┼úionare la  J u d e c ─â t o r i a   R ├ó m n i c u   V ├ó l c e a.

Pentru a pronun┼úa aceast─â decizie s-a re┼úinut  c─â inculpatul T. O. a func┼úionat la IPJ G ca agent de poli┼úie, cu atribu┼úii de conduc─âtor auto, iar potrivit comunic─ârii nr.15916 din 22 martie 2006 a Serviciului management resurse umane  al p─âr┼úii responsabile depus─â ├«n recurs nu a f─âcut ┼či nu face parte din structura poli┼úiei judiciare.

S-a mai re┼úinut c─â ├«nc─âlc├óndu-se dispozi┼úiile relative la competen┼úa  dup─â materie sau calitatea persoanei hot─âr├órile primei instan┼úe  ┼či a celei de  control judiciar sunt lovite de nulitate , ceea ce constituie caz de casare, conform art.385/9 A.1 pct.1 din  C o d u l   d e procedur─â penal─â.

├Än urma rejudec─ârii cauzei, ├«n prim─â instan┼ú─â, prin sentin┼úa penal─â nr.489/23.05.2007 pronun┼úat─â de  J u d e c ─â t o r i a   R ├ó m n i c u   V ├ó l c e a, ├«n dosarul nr(...), ├«n baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c Cod procedur─â penal─â, a fost achitat inculpatul T. O., pentru infrac┼úiunea prev. de art.184 A.2 ┼či 4 Cod penal.

Au fost respinse ac┼úiunile civile  formulate de partea v─ât─âmat─â T. M. ┼či Spitalul Clinic de Urgen┼ú─â C.

├Än baza art.192 A.3 Cod procedur─â penal─â, cheltuielile judiciare  avansate de stat au r─âmas ├«n sarcina acestuia.

Pentru a pronun┼úa aceast─â  hot─âr├óre, prima instan┼ú─â a re┼úinut ├«n esen┼ú─â c─â nu se poate imputa inculpatului nerespectarea prevederilor art.46 A.2 din OUG nr.195/2002 ┼či art.149 din H.G. nr.85/2003, ├«n vigoare la data evenimentului  rutier.

S-a re┼úinut drept cauz─â a producerii accidentului fapta conduc─âtoarei  auto, care, f─âr─â s─â se asigure c─â schimbarea  direc┼úiei de mers se poate realiza ├«n condi┼úii de siguran┼ú─â  pentru ceilal┼úi participan┼úi la trafic, a ini┼úiat un viraj spre st├ónga, ignor├ónd manevra  de dep─â┼čire ├«n care autoutilitara  condus─â de inculpat se angajase deja  - potrivit propriilor declara┼úii -  martora sesizase venirea din urm─â, pe E. II de contrasens  a autospecialei, ├«nc─âlc├ónd  reglement─ârile ├«n materie ┼či anume art.160 A.1 din H.G. nr.85/2003, pe c├ónd ├«mprejurarea c─â inculpatul circula  cu o vitez─â ce dep─â┼čea  limita legal─â nu se ├«nscrie ├«n lan┼úul cauzal, ci constituie numai o simpl─â condi┼úie, care a condus la  urmarea mai grav─â.

Prima instanţă a ajuns la concluzia că accidentul s-a produs din culpa altei persoane.

├Ämpotriva solu┼úiei pronun┼úate de prima instan┼ú─â, ├«n termen legal au declarat apel Parchetul de pe l├óng─â  J u d e c ─â t o r i a     R ├ó m n i c u   V ├ó l c e a ┼či partea v─ât─âmat─â  T. M..

Motivele de apel formulate  de parchet vizeaz─â nelegalitatea sentin┼úei, sub aspectul gre┼čitei  achit─âri a inculpatului, av├ónd ca temei legal art.10 lit.c Cod procedur─â penal─â.

La r├óndul s─âu, partea v─ât─âmat─â critic─â sentin┼úa pe latur─â penal─â, cu privire la gre┼čita  achitare a inculpatului, ├«ntruc├ót acesta a ├«nc─âlcat regulile de circula┼úie.

Concluzion├ónd aceasta  a solicitat condamnarea inculpatului pentru infrac┼úiunea pentru care a fost trimis ├«n judecat─â ┼či obligarea acestuia la plata  desp─âgubirilor civile astfel cum s-au solicitat de partea v─ât─âmat─â  prin cererea de constituire de parte civil─â.

Prin decizia penal─â nr.172/A/10.10..2007 pronun┼úat─â de  T r i b u n a l u l   V ├ó l c e a au fost admise apelurile declarate de PARCHETUL DE PE L├éNG─é JUDEC─éTORIA RM.V, jude┼úul V ┼či de partea v─ât─âmat─â constituit─â parte civil─â T. M., cu domiciliul ├«n Rm.V, str.(...) (...), (...)  .A,  .25, jude┼úul V, ├«mpotriva sentin┼úei penale nr.489 din 23 mai 2007 pronun┼úat─â de Judec─âtoria Rm.V ├«n dosarul nr(...).

A fost desfiin┼úat─â ├«n totalitate sentin┼úa ┼či, ├«n consecin┼ú─â:

S-a înlăturat aplicarea art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c Cod pr.penală, pentru inculpatul T. O..

├Än baza art.184 A.2 ┼či 4 Cod penal, a fost condamnat inculpatul T. O., la 1 an ┼či 6 luni ├«nchisoare.

├Än baza art.81 ┼či art.82 Cod penal, s-a dispus suspendarea condi┼úionat─â a execut─ârii pedepsei ├«n condi┼úiile art.82 Cod penal, termenul de ├«ncercare fiind de 3 ani ┼či 6 luni.

S-a atras atenţia inculpatului asupra art.83 Cod penal.

├Än baza art.14 ┼či art.346 A.1 Cod pr.penal─â, art.998 ┼či urm.Cod civil, a fost admis─â ac┼úiunea civil─â formulat─â de partea civil─â T. M., ├«n parte, ┼či ac┼úiunea civil─â formulat─â de Spitalul Clinic de Urgen┼ú─â C, jude┼úul D, a┼ča cum a fost formulat─â.

S-a constatat că SC B. Românească B. SA B are calitatea de asigurător de răspundere civilă.

A fost obligat inculpatul, ├«n solidar cu partea responsabil─â civilmente IPJ G ┼či cu asigur─âtorul  SC B. Rom├óneasc─â B. SA B, cu sediul ├«n B,(...)-32, sector 2, s─â pl─âteasc─â p─âr┼úii civile T. M. suma de 10.000 lei cu titlu de desp─âgubiri materiale ┼či 9000 lei cu titlu de daune morale ┼či la 25.165.057 lei plus dob├ónda legal─â c─âtre Spitalul Clinic de Urgen┼ú─â C, jude┼úul D.

A fost respins cap─âtul de cerere privind acordarea desp─âgubirilor periodice.

├Än baza art.191 A.3 Cod pr.penal─â, a fost obligat  inculpatul, ├«n solidar cu partea responsabil─â civilmente IPJ G ┼či cu asigur─âtorul SC B. Rom├óneasc─â B. SA B la 800 lei cheltuieli judiciare c─âtre stat.

Pentru a pronun┼úa aceast─â decizie, tribunalul a re┼úinut c─â este cert c─â inculpatul a circulat pe contrasens, f─âr─â s─â semnalizeze inten┼úia de dep─â┼čire ┼či cu o vitez─â ce dep─â┼čea limita legal─â, ├«n condi┼úiile ├«n care deplasarea sa nu se f─âcea ├«n regim prioritar.

Au fost ├«nc─âlcate astfel prev. art.46 din OUG nr.195/2002 ┼či art.149 din Regulament, care arat─â c─â dep─â┼čirea se face pe partea dreapt─â, atunci c├ónd conduc─âtorul auto din fa┼ú─â a semnalizat ┼či s-a ├«ncadrat corespunz─âtor schimb─ârii direc┼úiei de deplasare sore st├ónga.

├Än acela┼či timp, s-au ├«nc─âlcat ┼či disp.art.150 lit.a din acela┼či regulament de aplicare a OUG nr.195/2002, ├«ntruc├ót inculpatul avea obliga┼úia s─â se asigure la efectuarea dep─â┼čirii c─â cel care ├«l urmeaz─â sau ├«l precede nu a semnalizat inten┼úia ├«nceperii unei manevre similare.

La latura civil─â a procesului penal, date fiind leziunile suferite, perioada spitaliz─ârii, cheltuielile suportate de partea v─ât─âmat─â ┼či fiul acesteia, pe perioada spitaliz─ârii, precum ┼či cheltuielile efectuate pentru plata persoanei care efectua munca ├«n gospod─âria p─âr┼úii v─ât─âmate, inculpatul  a fost obligat s─â pl─âteasc─â acesteia suma de 10.000 lei, cu titlu de daune materiale.

Este cert c─â partea v─ât─âmat─â a suferit o at├ót fizic, c├ót ┼či psihic ce se impun a fi reparate prin mijloace cu caracter patrimonial.

├Än ceea ce prive┼čte desp─âgubirile periodice solicitate de partea civil─â, tribunalul a re┼úinut c─â aceasta nu a f─âcut dovezi din care s─â rezulte c─â anterior producerii accidentului. E. activit─â┼úi aduc─âtoare de profit care s─â justifice acordarea sumei solicitate, ├«n aceast─â faz─â a procesului penal, prejudiciul la care se face referire nefiind cert.

Inculpatul a fost obligat, astfel, ├«n solidar cu partea responsabil─â civilmente IPJ G , precum ┼či cu asiguratorul SC B. Rom├óneasc─â B. SA,  la acoperirea prejudiciului.

├Ämpotriva acestei decizii, au declarat recurs inculpatul T. O., partea v─ât─âmat─â  T. M. ┼či partea responsabil─â civilmente  IPJ G, care au criticat-o pentru nelegalitate ┼či netemeinicie.

Motivele de recurs formulate de inculpat vizeaz─â  gre┼čita sa condamnare ar─ât├ónd c─â recursul se ├«ntemeiaz─â pe dispozi┼úiile art.3859 A.1 pct.18 Cod procedur─â penal─â, apreciind c─â ├«n mod gre┼čit s-a re┼úinut ├«n sarcina sa culp─â pentru art.46 din OUG nr.195/2002, referitoare la dep─â┼čire, ├«n raport de zona ├«n care s-a produs accidentul (zon─â ├«n care exista o singur─â band─â pe sensul de mers ┼či linie discontinu─â, ce semnific─â dep─â┼čire permis─â), de avariile celor dou─â autoturisme, de urmele l─âsate la locul impactului, toate coroborate cu concluziile ┼čtiin┼úifice ale celor dou─â expertize ┼či cu declara┼úiile martorilor.

Inculpatul a sus┼úinut constant c─â circula pe ruta V - Pite┼čti pe contrasens, afl├óndu-se ├«n dep─â┼čire, moment ├«n care a observat c─â autoturismul condus de numita S. N. vireaz─â st├ónga, situa┼úie ├«n care, nu a avut alt─â posibilitate dec├ót s─â vireze ┼či el st├ónga.

Numita S. sus┼úine c─â s-a asigurat, dup─â care a efectuat virajul st├ónga ┼či a p─âtruns pe pode┼ú  cu ro┼úile din fa┼ú─â ale autoturismului, moment ├«n care s-a produs impactul ├«ntre cele dou─â ma┼čini. ├Äns─â, a┼ča cum rezult─â din declara┼úiile martorilor P. ┼či ┼×. F., date la 30 de zile de la producerea accidentului, precum ┼či din expertizele efectuate ├«n cauz─â, autoturismul condus de numita S. a fost g─âsit pe carosabil,  deci locul impactului este cel indicat de inculpat.

Apreciaz─â c─â ├«n cauz─â culpa apar┼úine numitei S.  N., care nu s-a asigurat c├ónd a schimbat direc┼úia de mers.

├Än a doua ap─ârare, solicit─â a se avea ├«n vedere adresa din 13 septembrie 2003 a J.G din care rezult─â c─â s-a dispus trimiterea de urgen┼ú─â a condamnatului ┼×. F. cu diagnosticul ÔÇ×criz─â biliar─âÔÇŁ.

Fa┼ú─â de cele ar─âtate mai sus, solicit─â admiterea recursului declarat de inculpat, casarea deciziei recurate ┼či men┼úinerea ca legal─â a solu┼úiei  pronun┼úate de instan┼úa de fond, prin care a fost achitat.

Partea v─ât─âmat─â T. M. a solicitat admiterea recursului, aplicarea unei pedepse mai mari inculpatului, acordarea daunelor morale ├«n cuantumul solicitat, precum ┼či a desp─âgubirilor periodice c─âtre partea v─ât─âmat─â.

Aceasta a indicat drept temei al recursului, pe care l-a declarat, dispozi┼úiile art.385/9 pct.14  Cod procedur─â penal─â.

La r├óndul s─âu, partea responsabil─â civilmente IPJ G critic─â decizia cu privire la  gre┼čita condamnare a inculpatului.  Acesta din urm─â nu a ├«nc─âlcat nici o norm─â rutier─â ├«ntruc├ót nu se supunea restric┼úiilor  de vitez─â , dat fiind caracterul de urgen┼ú─â al misiunii ├«n care se afla. ├Äntruc├ót inculpatul nu se face vinovat de s─âv├ór┼čirea infrac┼úiunii de v─ât─âmare corporal─â , s-a concluzionat c─â nu se justific─â  obligarea, ├«n solidar a p─âr┼úii responsabile  civilmente  la acoperirea  prejudiciului  material ┼či moral.

Examin├ónd hot─âr├órea recurat─â, at├ót prin prisma motivelor de recurs invocate, ├«n raport de dispozi┼úiile art.385/9 pct.14 ┼či 18 Cod procedur─â penal─â, c├ót ┼či din oficiu astfel cum impun dispozi┼úiile art.385/6 Cod procedur─â penal─â  ┼či art.385/9 Cod procedur─â penal─â, curtea constat─â c─â recursurile declarate de inculpat, partea v─ât─âmat─â ┼či partea responsabil─â civilmente  sunt nefondate, pentru considerentele ce vor fi expuse  ├«n continuare:

Este cert c─â la data  de 12 aprilie 2003, pe raza comunei N., jude┼úul V, a avut loc un eveniment rutier soldat cu v─ât─âmarea corporal─â grav─â a p─âr┼úii v─ât─âmate T. M..

Instan┼úa de apel, ├«n baza unor probe  concludente, legal administrate ┼či corect interpretate  a re┼úinut just c─â inculpatul conduc├ónd un autovehicul pe drumurile publice cu o vitez─â ce dep─â┼čea  limita legal─â ├«ntr-o zon─â restric┼úional─â,  cu nerespectarea dispozi┼úiilor  OUG nr.195/2002 ┼či a Regulamentului de aplicare a acestuia, a intrat ├«n coliziune cu un alt autovehicul, accidentul de circula┼úie sold├óndu-se  cu v─ât─âmarea corporal─â, din culp─â, a numitei T. M., aceasta din urm─â suferind  leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 55 zile ├«ngrijiri medicale .

Este adev─ârat c─â, potrivit art.61, ├«n vigoare la data s─âv├ór┼čirii faptei, din Regulamentul de aplicare a  OUG nr.195/2002, coroborat cu dispozi┼úiile  art.327 A.1 lit.b din OUG nr.195/2002, autovehiculele poli┼úiei cu regim de circula┼úie prioritar─â, atunci c├ónd conduc─âtorii  acestora se deplaseaz─â ├«n ac┼úiuni de interven┼úie sau misiuni care au caracter de urgen┼ú─â ┼či pun ├«n func┼úiune mijloacele speciale de avertizare luminoas─â ┼či sonor─â.

Tot astfel, ├«n conformitate cu prevederile alineatului 2 al aceluia┼či articol, autovehiculele cu regim de circula┼úie prioritar─â ce se deplaseaz─â ├«n condi┼úiile A.1, pot ├«nc─âlca regimul legal de vitez─â sau alte reguli de  circula┼úie, cu excep┼úia  celor care reglementeaz─â trecerea la nivel cu calea ferat─â.

Dar, ├«n cauz─â,  nu sunt aplicabile  dispozi┼úiile  legale mai ├«nainte amintite, deoarece  inculpatul nu conducea un autovehicul aflat ├«ntr-una din situa┼úiile  men┼úionate de actul normativ.

Aceasta, deoarece ├«n Ordinul de serviciu seria D nr.(...) din data de 11.04.2003 emis de IPJ G , nu se men┼úioneaz─â c─â misiunea  din data de 12.04.2003 ├«n care se va deplasa  inculpatul  are caracter de urgen┼ú─â.

E. de┼úinutului  ┼×.  F., transportat ├«n autospeciala FORD condus─â  de c─âtre  inculpat, cu ÔÇ×hepatit─â cronic─â persistent─â  ┼či colic─â biliar─â  ├«n observa┼úieÔÇŁ, nu confer─â misiunii caracter de urgen┼ú─â, chiar dac─â acesta  se reg─âse┼čte  ├«n lista cuprinz├ónd  urgen┼úele medico-chirurgicale  aprobat─â prin H.G.1186/28.11.2000. Acest act normativ se refer─â la condi┼úiile ├«n care asigura┼úii beneficiaz─â  de indemniza┼úie  pentru incapacitate temporar─â de munc─â, f─âr─â condi┼úii de stagiu de cotizare.

├Än contextul analizat, este lipsit de relevan┼ú─â  ├«mprejurarea c─â inculpatul a folosit sau nu semnale  luminoase  sau sonore.

Instan┼úa de apel a re┼úinut corect c─â inculpatul a ├«nc─âlcat regulile de circula┼úie, ├«n sensul c─â a circulat cu o vitez─â ce dep─â┼čea limita legal─â, pe contrasens ┼či f─âr─â semnalizarea cerut─â de OUG nr.195/2002.

├Ämprejurarea c─â inculpatul a circulat cu dep─â┼čirea vitezei prev─âzute pe sectorul de drum pe care a avut loc evenimentul rutier rezult─â din toate expertizele existente la dosar, dup─â cum rezult─â c─â nu avea regim de prioritate pentru ca astfel s─â justifice dep─â┼čirea vitezei.

A┼ča cum s-a dovedit, inculpatul a condus  autospeciala FORD ├«nmatriculat─â sub nr.(...) cu o vitez─â de cca.46 km/h superioar─â celei de 40 km/h, instituit─â printre-o restric┼úie, pe sectorul  de drum ├«n care s-a  produs accidentul.

├Än momentul declan┼č─ârii st─ârii de pericol iminent ma┼čina se afla  fa┼ú─â de locul impactului cu autoturismul E. O.  la o distan┼ú─â minim─â  de cca. 26 m. ├Än condi┼úiile ├«n care autospeciala FORD ar fi rulat cu viteza maxim─â admis─â de 40 km/h, autovehiculul  putea fi oprit  prin fr├ónare       ├«ntr-un spa┼úiu de cca. 23 m..

Rezult─â deci c─â ├«n aceste ├«mprejur─âri  inculpatul putea opri ma┼čina p├ón─â ├«n dreptul traiectoriei urmat─â de autoturism ├«n timpul virajului acestuia spre st├ónga ( raport de expertiz─â criminalistic─â  nr.21/26.01.2005 al Laboratorului Interjude┼úean de Expertiz─â Criminalistic─â  B filele 287-295 dos.fond.)

Inculpatul de┼či e  sesizat c─â S. N.  a semnalizat ┼či s-a ├«ncadrat corect ├«n vederea schimb─ârii direc┼úiei de deplasare spre st├ónga, a efectuat manevra  de dep─â┼čire, tot pe partea T., ceea ce a condus, ├«n final la impactul cu autoturismul care ├«l precede.

Prin prisma celor ce preced,  motivele de recurs invocate  de inculpat ┼či partea responsabil─â civilmente  sunt ne├«ntemeiate.

├Än leg─âtur─â cu individualizarea judiciar─â a pedepsei aplicate inculpatului, curtea noteaz─â c─â aceast─â opera┼úiune a fost realizat─â corect de c─âtre instan┼úa  de apel care a aplicat dispozi┼úiile art.72 Cod penal, re┼úin├ónd, ├«n acest sens, ├«mprejur─ârile ├«n care  s-a produs accidentul de circula┼úie,  lipsa antecedentelor penale,  comportamentul pe care inculpatul l-a avut fa┼ú─â de  partea v─ât─âmat─â, ulterior accident─ârii acesteia.

Prin aplicarea pedepsei de 1 an ┼či 6 luni ├«nchisoare  ├«n condi┼úiile art.81 Cod penal, se realizeaz─â at├ót preven┼úia  general─â c├ót ┼či preven┼úia special─â prin constr├óngerea ┼či reeducarea pe care pedeapsa o are asupra inculpatului.

Prin urmare, este ne├«ntemeiat primul motiv de recurs invocat de partea v─ât─âmat─â, ├«n sensul c─â pedeapsa  aplicat─â inculpatului este mic─â.

├Än fine,  ├«n leg─âtur─â cu ultimul motiv de recurs prezentat de aceasta,  curtea re┼úine  urm─âtoarele:

Prin abrogarea, la  data de 7 sept. 2006, a dispozi┼úiilor art. 385/9 A. 1 pct. 17/1 din  C o d u l   d e procedur─â penal─â,  care prevedeau ca ┼či caz de casare situa┼úia ├«n care hot─âr├órea este contrar─â legii sau c├ónd prin hot─âr├óre s-a f─âcut o gre┼čit─â aplicare a legii, s-a ├«nl─âturat posibilitatea ca instan┼úa de recurs s─â reformeze decizia pronun┼úat─â de tribunal ├«n apel sub aspectul laturii civile a cauzei.

Astfel, cu excep┼úia situa┼úiei ├«n care se invoc─â ┼či aspecte care au leg─âtur─â cu latura penal─â (cum ar fi: procentul de culp─â re┼úinut ├«n sarcina inculpatului, existen┼úa unei cauze ce ar putea ├«nl─âtura r─âspunderea penal─â, etc.), solu┼úia pronun┼úat─â pe latura civil─â nu mai poate fi modificat─â.

Prin prisma celor ce preced, toate motivele  de recurs sunt nefondate.

Constat├óndu-se legalitatea ┼či temeinicia hot─âr├órii recurate, curtea, ├«n baza art.385/15 pct.1 lit.b Cod procedur─â penal─â, va respinge, ca nefondate recursurile  declarate de inculpat, partea v─ât─âmat─â ┼či partea responsabil─â civilmente care, ├«n baza art.192 A.2 Cod procedur─â penal─â vor fi obliga┼úi la plata cheltuielilor judiciare c─âtre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE - CU MAJORITATE:

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatul T. O., fiul lui U. ┼či F., n─âscut la 6 septembrie 1966 ├«n localitatea Tg.J, jude┼úul G, cu domiciliul ├«n ora┼čul Tg.J,(...), jude┼úul G, studii-liceul ┼či ┼×coala Militar─â, c─âs─âtorit, are 2 copii, agent de poli┼úie, C.I. seria (...) nr.(...), f─âr─â antecedente penale, de partea v─ât─âmat─â T. M., cu domiciliul ├«n Rm.V, str.(...) (...), (...)  .A,  .25, jude┼úul V,┼či de partea responsabil─â civilmente J.G, ├«mpotriva deciziei penale nr.172/A  din 10 octombrie 2007, pronun┼úat─â de  T r i b u n a l u l   V ├ó l c e a - sec┼úia penal─â ├«n dosarul nr(...).

Obligă recurenţii să plătească fiecare câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitiv─â.

Pronun┼úat─â ├«n ┼čedin┼ú─â public─â ast─âzi, 28 ianuarie 2008, la Curtea de  A P E L   P I T E ┼× T I, sec┼úia penal─â ┼či pentru cauze cu minori ┼či de familie.

M.S.P.                                         R.E.┼×.D.

Grefier,

Red.R.E.┼×.D.

Tehn.R.P.

2 ex.

Jud.fond: J. B..

Jud.apel:  T. ┼×.

E. E..

27.02.2008.

OPINIE SEPARAT─é:

Opinia mea este par┼úial divergent─â ┼či vizeaz─â numai recursul inculpatului, care consider c─â trebuia admis. ├Än ceea ce prive┼čte solu┼úia majorit─â┼úii, de respingere a recursului p─âr┼úii v─ât─âmate ┼či al p─âr┼úii responsabile civilmente, consider c─â, ├«ntr-adev─âr acestea sunt nefondate, latura civil─â a cauzei fiind corect solu┼úionat─â.

Admi┼ú├ónd recursul inculpatului, consider c─â se impunea, rejudec├ónd, pronun┼úarea unei solu┼úii de achitare a inculpatului pentru infrac┼úiunea prev─âzut─â de art.184 A.2 ┼či 4 Cod penal, ├«n baza art.10 lit.d Cod pr.penal─â, solu┼úia instan┼úei de apel r─âm├ón├ónd neschimbat─â sub aspectul laturii civile.

O prim─â analiz─â ├«n demersul de stabilire a persoanei vinovate de producerea leziunilor suferite de partea v─ât─âmat─â T. M. (pasager ├«n autoturismul condus de S. N.) este acela de a determina textele de lege aplicabile la momentul producerii accidentului: 12 aprilie 2003. Se constat─â c─â la acel moment era ├«n vigoare O.U.G. nr.195/2002, ├«n forma publicat─â ├«n Monitorul Oficial nr.958 din 28 decembrie 2002 ┼či H.G. nr.85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de Aplicare a Ordonan┼úei de Urgen┼ú─â a Guvernului privind circula┼úia pe drumurile publice, publicat─â ├«n Monitorul Oficial nr.58 din 31 ianuarie 2003, intrat─â ├«n vigoare la 1 februarie 2003.

Aceste texte guvernau circula┼úia pe drumurile publice ┼či erau norme obligatorii at├ót pentru inculpat, c├ót ┼či pentru cel─âlalt conduc─âtor auto implicat ├«n accidentul rutier, ÔÇ×martoraÔÇŁ S. N..

Relevante ├«n cauz─â sunt prevederile art.45 ┼či 46 privind dep─â┼čirea, art.48 privind viteza, art.52 ┼či 53, privind manevrele, din O.U.G. nr.195/2002 ┼či art.119, 145, 149, 150, 160 din Regulamentul de aplicare.

Situaţia de fapt reţinută de toate instanţele care au soluţionat cauza în cele 2 cicluri procesuale, constă în faptul că autovehiculul condus de inculpat cu viteză mai mare decât limita de 40 km./h (impusă pe acest segment de drum), a intrat în coliziune cu autoturismul condus de S. N., care circula în faţa sa, pe E. a II-a de mers a contrasensului, la momentul la care aceasta a executat manevra de virare stânga. In timpul impactului, pasagera din spate a acestui autoturism a fost aruncată prin portbagajul care s-a deschis, suferind leziuni soldate cu pierderea unui organ.

T. de drum pe care s-a produs evenimentul avea pe sensul de mers al celor doi conduc─âtori auto o singur─â band─â (de cobor├óre), iar pe contrasens avea dou─â benzi (de urcare), sensurile de mers fiind desp─âr┼úite de linie discontinu─â (care permite dep─â┼čirea). Nu era semnalizat─â nici o intersec┼úie, iar regimul de vitez─â era de 40 km./h.

Conduita fiec─ârui conduc─âtor auto depindea ├«n acea zon─â de informa┼úiile pe care indicatoarele ┼či marcajele le furnizeaz─â ┼či de semnalele transmise de ceilal┼úi participan┼úi la trafic (deoarece nu se pune problema existen┼úei semafoarelor ┼či a agentului de circula┼úie).

In cauz─â, inculpatul a avut informa┼úia privind reducerea vitezei (conform indicatorului) ┼či cea privind permisiunea de a dep─â┼či (conform marcajului dintre sensuri) ┼či semnalizarea  luminoas─â st├ónga a autoturismului E. condus de S. N. (chiar aceast─â conduc─âtoare auto a declarat c─â a ├«nceput s─â semnalizeze cu circa 100 m ├«nainte de locul ├«n care urma s─â p─âtrund─â pe str─âdu┼úa din st├ónga, ┼či c─â a parcurs pe E. a II-a a contrasensului circa 80 m).

In aceste condi┼úii, coroborat ┼či cu faptul c─â nu era semnalizat─â nici o intersec┼úie spre st├ónga, inculpatul putea s─â interpreteze semnalizarea luminoas─â a autoturismului din fa┼úa sa ca o continuare a presemnaliz─ârii dinainte de ├«nceperea manevrei de intrare pe contrasens, unde rulase autoturismul din fa┼úa sa.

D. auto S. N. avea, ├«ns─â, urm─âtoarele informa┼úii: autovehiculul din spatele ei avea un regim de vitez─â mai mare dec├ót al ei, diferen┼ú─â perceput─â direct ├«ntre viteza sa ┼či vehiculul care se apropia din spate (stabilit─â ┼či de expertiz─â: 54 km./h fa┼ú─â de 20 km./h), semnalele luminoase speciale emise de dispozitivele specifice ma┼činilor poli┼úiei, deplasarea pe E. de contrasens ┼či inten┼úia de dep─â┼čire manifestat─â de autovehiculul poli┼úiei.

Ignor├ónd toate aceste informa┼úii, martora ÔÇ×apreciaz─âÔÇŁ c─â are timp s─â efectueze manevra de virare st├ónga, pe care o ┼či ini┼úiaz─â, impactul produc├óndu-se pe E. de contrasens.

Conform art.150 lit.a din H.G. nr.85/2003, inculpatul, efectu├ónd dep─â┼čirea, era obligat s─â se asigure c─â cel care ├«l urmeaz─â sau ├«l preced─â nu a semnalizat inten┼úia ├«nceperii unei manevre similare, ┼či c─â poate dep─â┼či f─âr─â a pune ├«n pericol sau st├ónjeni circula┼úia din sens opus.

Obliga┼úia corelativ─â a ÔÇ×martoreiÔÇŁ S. N. era de a permite dep─â┼čirea, de  a nu m─âri viteza ┼či de a circula c├ót mai aproape de partea dreapt─â a drumului.

In func┼úie de manevra pe care aceasta , la r├óndul ei, inten┼úiona s─â o ini┼úieze, avea obliga┼úia, conform art.160 A.1, ca, la schimbarea benzii ori direc┼úiei de deplasare (virarea spre st├ónga),  s─â efectueze aceast─â manevr─â ÔÇ×numai dup─â ce a semnalizat ┼či s-a asigurat c─â o poate face, f─âr─â a pune ├«n pericol participan┼úii la trafic care o urmeaz─â, o preced sau cu care urmeaz─â s─â se ├«nt├ólneasc─â, ┼úin├ónd seama de pozi┼úia, direc┼úia ┼či viteza acestoraÔÇŁ.

Se observ─â c─â ├«ntre cele dou─â situa┼úii care au ca obiect realizarea unei manevre ce presupune risc, mai riscant─â este manevra de virare st├ónga, care presupune intersectarea cu traiectoriile tuturor poten┼úialilor participan┼úi la trafic (cu cei care circul─â ├«n fa┼ú─â, ├«n spate ┼či cu cei pe traiectoria c─ârora urmeaz─â s─â se ├«nscrie), de aceea ┼či obliga┼úiile impuse sunt mai multe dec├ót pentru dep─â┼čire, c├ónd se impune aten┼úie doar la conduita celor din fa┼ú─â sau din spate.

In situa┼úia dat─â, inculpatul nu era urmat de nici o ma┼čin─â, iar autoturismul din fa┼úa sa nu se afla ├«n dep─â┼čirea altei ma┼čini, astfel ├«nc├ót, la momentul ini┼úierii manevrei de dep─â┼čire, respectase obliga┼úia de asigurare. Regula efectu─ârii dep─â┼čirii este pe st├ónga, iar excep┼úiile sunt de strict─â interpretare ÔÇô tramvaiele ┼či autovehiculele care au semnalizat ┼či s-au ├«ncadrat corespunz─âtor direc┼úiei de deplasare spre st├ónga sa. In cauza de fa┼ú─â, inculpatul nu putea s─â aprecieze c─â autoturismul din fa┼úa sa ÔÇ×se ├«ncadraseÔÇŁ corespunz─âtor spre st├ónga, deoarece la momentul ├«nceperii manevrei de dep─â┼čire a acestuia, autoturismul ÔÇ×martoreiÔÇŁ se afla ├«n continuare pe o direc┼úie rectilinie, pe E. a II-a de contrasens, pe care circulase circa 80 m. (conform sus┼úinerilor martorei).

D. auto S. N., pentru manevra de virare spre st├ónga, trebuia s─â ia decizia numai dup─â ce ┼úinea seama de pozi┼úia, direc┼úia ┼či viteza cu care circulau celelalte vehicule care circulau ├«naintea, ├«napoia sau din lateralele sale, ├«n spe┼ú─â referindu-ne doar la vehiculul condus de inculpat.

Chiar dac─â am ignora semnalele luminoase specifice care indicau prezen┼úa unui autovehicul aflat ├«n misiune, a┼ča cum am ar─âtat anterior, diferen┼úa de vitez─â dintre autoturismul pe care ÔÇ×martoraÔÇŁ ├«l conducea ┼či cel condus de inculpat era semnificativ─â ┼či u┼čor perceptibil─â pentru D. auto (care ├«n declara┼úia de la fila 42 verso dos.u.p. arat─â c─â autoduba ÔÇ×circula cu vitez─â foarte mareÔÇŁ). Pozi┼úia vehiculului poli┼úiei era, de asemenea, cunoscut─â, chiar ÔÇ×martoraÔÇŁ ar─ât├ónd c─â l-a v─âzut pe aceea┼či band─â a contrasensului pe care era ea. Direc┼úia de deplasare a autovehiculului poli┼úiei era aceea┼či cu a autoturismului martorei.

In consecin┼ú─â, martora, care ┼čtia c─â prin manevra de virare st├ónga va intersecta traiectoria autovehiculului poli┼úiei, era cea care trebuia s─â se ab┼úin─â de la efectuarea manevrei de schimbare a direc┼úiei de mers, permi┼ú├ónd ├«nt├ói trecerea autovehiculului poli┼úiei (chiar dac─â acesta nu ar fi avut nici un mijloc special de avertizare), realizarea acestei manevrei dup─â o apreciere gre┼čit─â a spa┼úiului ┼či timpului ├«n care se putea face manevra de virare st├ónga ├«n siguran┼ú─â, fiindu-i imputabil─â ┼či constituie, ├«n opinia mea cauza ini┼úial─â ┼či determinant─â ├«n producerea accidentului.

In cele de mai sus am ar─âtat conduita ce trebuia adoptat─â de cei doi conduc─âtori auto la momentul ini┼úierii ┼či efectu─ârii manevrelor care s-au aflat ├«n lan┼úul cauzal al accidentului, f─âr─â a ┼úine seama de restric┼úiile de vitez─â din acea zon─â ┼či de calitatea de autovehicul cu regim de circula┼úie prioritar─â a vehiculului poli┼úiei, condus de inculpat.

In cauz─â, ├«ns─â, instan┼úa de apel, prelu├ónd concluziile expertizei tehnice, a re┼úinut ca esen┼úial─â culpa inculpatului de a fi dep─â┼čit limita de vitez─â impus─â pe acel segment de drum. Nu sunt de acord cu acest ra┼úionament.

Art.119 A.4 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, prevede c─â ÔÇ×autovehiculele cu regim de circula┼úie prioritar─â ce se deplaseaz─â ├«n condi┼úiile prev─âzute la A.1, nu se supun restric┼úiilor de vitez─âÔÇŁ.

A.1 al aceluia┼či articol prevede c─â ÔÇ× autovehiculele prev─âzute la art.32 A.1 lit.a, b din O.U.G. nr.195/2002, au regim de circula┼úie prioritar─â atunci c├ónd conduc─âtorii acestora se deplaseaz─â ├«n ac┼úiuni de interven┼úie sau misiuni care au caracter de urgen┼ú─â ┼či pun ├«n func┼úiune mijloacele de avertizare luminoas─â ┼či sonor─â. Mijloacele de avertizare luminoas─â ┼či sonor─â pot fi folosite ┼či separat, ├«n func┼úie de natura misiuniiÔÇŁ.

Faptul c─â autovehiculul condus de inculpat folosea semnalele luminoase este atestat de declara┼úiile a doi martori neutri (P. J. ┼či ┼×. F.) ┼či erau de natur─â s─â previn─â pe D. auto S. N. c─â acest vehicul se afl─â ├«ntr-o misiune de urgen┼ú─â, acest caracter al misiunii neput├ónd fi analizat de participan┼úii la trafic care sunt obliga┼úi s─â ┼úin─â seama de aceste semnale luminoase ┼či s─â faciliteze trecerea acestor vehicule.

Intr-o cauză penală, însă, trebuie analizată existenţa justificării folosirii acestor semnale, respectiv intervenţia sau misiunea de urgenţă. In speţa de faţă, apreciez că inculpatul se afla într-o misiune de urgenţă justificată de transportarea unui bolnav cu colică biliară.

Acest diagnostic constituie, ├«ntotdeauna, o urgen┼ú─â medico-chirurgical─â, recunoscut─â universal de toate tratatele ┼či ghidurile de urgen┼úe medicale, iar I./2000 referitoare la acordarea indemniza┼úiei de incapacitate temporar─â de munc─â, chiar ┼či ├«n situa┼úia ├«n care persoana bolnav─â nu a ├«ndeplinit cerin┼úele stagiului de cotizare, nu face dec├ót s─â recunoasc─â gravitatea acestei urgen┼úe, nu numai caracterul ei de urgen┼ú─â (acord├ónd indemniza┼úie chiar ┼či celor care, pentru alte tipuri de afec┼úiuni, nu beneficiaz─â de aceasta).

Imprejurarea c─â de┼úinutul transportat se sim┼úea destul de bine ┼či c─â a ajutat la transportarea p─âr┼úii v─ât─âmate dup─â accident, nu infirm─â diagnosticul, deoarece colica biliar─â se caracterizeaz─â prin dureri acute, ├«n pusee, altern├ónd cu perioade de ÔÇ×lini┼čteÔÇŁ, iar aceste perioade nedureroase depind ┼či de medica┼úia antispastic─â ┼či antidureroas─â administrat─â bolnavului. Or, medicul arestului a declarat c─â ÔÇ×l-a preg─âtitÔÇŁ pentru drum pe de┼úinut, administr├óndu-i astfel de medicamente, care puteau ├«nt├órzia puseele dureroase. Nici tratamentul ┼či nici existen┼úa unor platouri nedureroase ├«n evolu┼úia colicii nu ├«nl─âtur─â caracterul de urgen┼ú─â al afec┼úiunii ┼či justific─â deplasarea cu vitez─â a bolnavului la un spital capabil s─â sus┼úin─â o interven┼úie medical─â sau chirurgical─â, ├«n func┼úie de evolu┼úia colicii.

Fa┼ú─â de actele medicale depuse la dosar ┼či de ├«mprejurarea c─â deplasarea bolnavului trebuia f─âcut─â rapid, apreciez c─â inculpatul se afla ├«ntr-o misiune de urgen┼ú─â la momentul producerii accidentului.

Cum singura cauz─â a accidentului re┼úinut─â de expert ┼či de instan┼úa de apel a fost viteza peste limit─â pe acel segment, opinez c─â ├«n cauz─â erau incidente prevederile alineatului 4 al art.119, care permiteau inculpatului s─â dep─â┼čeasc─â orice limit─â de vitez─â.

In aceste condi┼úii, chiar dac─â autovehiculul condus de inculpat a fost implicat ├«n accident, trebuia pronun┼úat─â achitarea pentru infrac┼úiunea prev─âzut─â de art.184 A.2 ┼či 4 Cod penal, deoarece nu se poate re┼úine c─â v─ât─âmarea corporal─â a p─âr┼úii v─ât─âmate s-a produs ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre inculpat a prevederilor celor dou─â acte normative care reglementeaz─â circula┼úia pe drumurile publice,  pentru c─â ├«nc─âlc─ârile ├«i erau permise.

Achitarea pronun┼ú├óndu-se ├«n baza art.10 lit.d Cod pr.penal─â, conform art.346 A. 2 Cod pr.penal─â, trebuia stabilit─â r─âspunderea civil─â ┼či consider c─â solu┼úia pe latur─â civil─â r─âm├ónea neschimbat─â, resping├óndu-se  recursurile p─âr┼úii v─ât─âmate ┼či al p─âr┼úii responsabile civilmente.

J U D E C ─é T O R,

(...) (...)

Tehnored.E.G.